top of page
d2.jpg

เสถียรธรรมสถาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ

SDS Live

All Videos
ดูตอนนี้
บริการ

ร่วมสร้าง
‘ตารามหาสถูป’
เพื่อสืบสานปณิธาน

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ปฏิทินกิจกรรม

10.jpg

NEWS 

พระครูโสภณวีรานุวัตร, ผศ.ดร. พระนักวิจัยเมตตามาเยี่ยมเยือนหุบเขาโพธิสัตว์

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 คุณสายสัมพันธ์ ปัญญศิริ ประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน กราบนมัสการต้อนรับพระครูโสภณวีรานุวัตร, ผศ.ดร. ท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร  ท่านเมตตามาเยี่ยมเยือนเสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ จังหวัดเพชรบุรี

Line@d-chat :

แชทคลายทุกข์

โครงการ Line @d-chat เป็นบริการแชทคลายทุกข์ผ่านแอปพลิเคชั่น Line ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกลุ่มอาสาสมัครในนามเสถียรธรรมสถาน ซึ่งมีทั้งศิษย์เก่าที่เรียนปริญญาโทด้านพุทธศาสนาของสาวิกาสิกขาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยทั้งหมดผ่านการอบรมการให้การปรึกษาเบื้องต้นในแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรือ Peer Counseling ปัจจุบันมีผู้ให้การปรึกษาจำนวน 27 คน ซึ่งได้บรรลุความตั้งใจในการสานต่องาน (ส่วนหนึ่ง) ตามปณิธานของในหลวง รัชกาลที่ 9 คือการบำบัดความทุกข์ทางใจให้กับเพื่อนร่วมชาติ ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ
 

ผู้สนใจต้องการคำปรึกษาเพื่อบรรเทาทุกข์ทางใจ สามารถแอด  Line ID : @d-chat โดยผู้ขอรับบริการต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า ซึ่งทางผู้ดูแลระบบจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันวันและเวลาในการนัดหมาย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan โดย Line @d-chat เปิดให้การปรึกษาระหว่าง เวลา 19.00 -22.00 น.

2563_1 ต.ค.  พระหัตถ์ซ้าย.jpg

เกี่ยวกับเรา

bottom of page