top of page
d2.jpg

เสถียรธรรมสถาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ

SDS Live

All Videos
ดูตอนนี้
บริการ

ร่วมสร้าง
‘ตารามหาสถูป’
เพื่อสืบสานปณิธาน

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

_MG_1614_0.jpg

หน้าข่าว

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นพื้นที่สำหรับบอกเล่าข่าวกิจกรรมและความก้าวหน้า
ในการทำงานของเสถียรธรรมสถาน

กิจกรรม
เสถียรธรรมสถาน
กรุงเทพฯ

LINE_ALBUM_platform social_๒๔๐๒๐๓_26.jpg

กิจกรรม
เสถียรธรรมสถาน
หุบเขาโพธิสัตว์

2563_1 ต.ค.  พระหัตถ์ซ้าย.jpg

เกี่ยวกับเรา

bottom of page