top of page
  • sweettree8

'โลกสวยด้วยน้ำใจ' เมื่ออาสาพุทธสาวิกามา 'สร้างโลกโดยผ่านเด็ก'

อัปเดตเมื่อ 24 มิ.ย.
อาสาพุทธสาวิกาหรือผู้หญิงที่ผ่านการบวชในโครงการบวชพุทธสาวิกาศีล 10 มีหลากหลายอาชีพมาก หนึ่งในนั้นคือ 'พยาบาล' แต่การมาบรรจบกันเป็น 'งานช่วยชีวิตเด็ก' ของพยาบาลกับแม่ครูที่ 'บ้านเรียนแห่งรักและศานติ' ซึ่งเป็นงานการศึกษาปฐมวัยของเสถียรธรรมสถาน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เพราะการทำงานอย่างไม่มีข้อจำกัดของ 'จิตอาสาหัวใจโพธิสัตว์' ทั้งสองกลุ่มแบบ 1+1 เท่ากับ มหาศาล ดังที่ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต สอนเราไว้จริงๆเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ไม่กี่วันหลังจากที่ลาสิกขาแล้ว อพธ. ธัญทิพย์ วิภาพงศ์ศานต์ (เมี่ยว) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานห้องคลอดโรงพยาบาลไทรน้อย ได้ชวนเพื่อนคือคุณอำภา กิตติเดชาชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้างานห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลเดียวกัน มาเป็นวิทยากร 'การอบรมส่งเสริมสุขภาพครูอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กรุ่นที่ 1' ณ บ้านเรียนแห่งรักและศานติ (ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต) นอกจากการให้ความรู้เรื่องหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและเรื่อง 'ความสำคัญและทฤษฎีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน' แล้ว ยังฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED) ด้วย

'งานโลกสวยด้วยน้ำใจ' เป็นคำที่ใช้ในเสถียรธรรมสถานมาเกือบ 40 ปี เพราะทุกงานไม่ว่าจะเป็น 'งานสร้างโลกโดยผ่านเด็ก' (โครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว) และ 'งานโลกสวยด้วยพระธรรม' (โครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการบวชและปฏิบัติธรรม) ล้วนอาศัยมดงานตัวเล็กตัวน้อย ที่ไม่ว่าจะมีอาชีพการงานอะไรในโลกภายนอก แต่ก็เข้ามารับใช้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อพัฒนาโลกภายในกันทั้งสิ้น


อาสาพุทธสาวิกา 1 คน เมื่อมาบวชแล้วได้เข้าใจงานของเสถียรธรรมสถานมากกว่าคนทั่วไป ก็มักจะบอกว่า 'งานมากมาย...ทำได้อย่างไร' แล้วก็จะเริ่มคิดหาหนทางที่จะช่วยให้มากว่ากำลังของ 1 คน โดยมักจะไปพาเพื่อนฝูงญาติมิตรให้มาช่วยกัน ทำให้ขยายวงของจิตอาสาไปหลากหลายสายอาชีพ ดังเช่นการอบรมครั้งนี้เมื่อพยาบาลร่วมมือกับแม่ครู เมื่อโลกสวยด้วยน้ำใจของพยาบาลทำให้งานสร้างโลกโดยผ่านเด็กของแม่ครูมีเพื่อนร่วมทางเพิ่มขึ้น ช่างเป็นความงดงามของพระธรรมที่นำทางเรามาพบกัน สนใจบวชหรือสนับสนุนการบวช 'โครงการพุทธสาวิกาศีล 10' ติดต่อได้ที่ไลน์ @sdsnun สนใจสมัครเข้าเรียนหรือดูงานการศึกษาปฐมวัย ติดต่อได้ที่ FB บ้านเรียนแห่งรักและศานติ #บวชพุทธสาวิกาศีล10 #บ้านเรียนแห่งรักและศานติ #จิตอาสาหัวใจโพธิสัตว์ #เสถียรธรรมสถาน

ดู 64 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page