top of page

2 7 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 7
1 8 ปี ต า ร า ก ลั บ บ้ า น

“วันที่ 21 มิถุนายน 2549 ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้ไปร่วมสัมมนาในการสัมมนาโลกเรื่องชุมชนเมือง ครั้งที่ 3 (World Urban Forum 3) ที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา และพักที่บ้านของ คุณฮง เชม ชาวพุทธ อดีตผู้อำนวยการบรรเทาทุกข์ของผู้ประสบภัยในโลก ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสำนักงานองค์การสหประชาชาติที่นิวยอร์ก


เช้าวันนั้นก่อนจะเดินทางไปสัมมนา ข้าพเจ้าได้เข้าไปภาวนาสำรวมจิตในห้องภาวนา  เมื่อลืมตาขึ้นก็พบคุณฮงนั่งอยู่ข้าง ๆ เราจึงได้สนทนาธรรมกัน จากนั้นข้าพเจ้าได้ถามคำถามเกี่ยวกับงานศิลปะสเตนกลาสรูปหยดน้ำตา  ซึ่งวางอยู่ในห้อง  คุณฮงได้กรุณาเล่าให้ฟัง รวมทั้งยังได้เล่าถึงความเป็นมาของ ‘กรีนตารา’ ให้ฟังด้วย และเหนือความคาดคิด ผู้หญิงซึ่งมีจิตที่คิดจะให้ที่ยิ่งใหญ่ได้มอบ ‘องค์กรีนตารา’ ให้ และเอ่ยว่า ‘ขอมอบตารา...กลับบ้าน’ พร้อมรอยยิ้มและน้ำตาที่เป็นสุข 

คุณฮงยังได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า เคยมีคำกล่าวเปรียบเปรยว่า  ท่ามกลางท้องฟ้าอันมืดมิด…แสงน้อย ๆ ของดวงดาวจะเป็นดังเครื่องนำทางให้เรือกลับสู่ฝั่ง  เฉกเช่น ‘กรีนตารา’ ที่จะเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดมน…ให้ผู้คนเดินไปสู่การบรรลุธรรม” ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2549 ท่านแม่ชีศันสนีย์อัญเชิญ ‘กรีนตารา’ กลับถึงบ้าน

ประดิษฐานถาวร ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร


วันที่ 27 มิถุนายน 2567

18 ปี ตารากลับบ้าน ‘เสถียรธรรมสถาน’ บ้านหลังที่สองของทุกคน

เหล่าลูกหลาน...ลูกศิษย์...จิตอาสา...พาตัวพาใจกลับบ้าน 

ร่วมปฏิบัติบูชาด้วยวิถีชีวิตแห่งสติอย่างคับคั่งและอบอุ่น

 

#เสถียรธรรมสถานกรุงเทพฯ

#เสถียรธรรมสถานหุบเขาโพธิสัตว์

#แม่ชีศันสนีย์เสถียรสุตbottom of page