top of page
d2.jpg

เสถียรธรรมสถาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ

SDS Live

All Videos
Watch Now
บริการ

ร่วมสร้าง
‘ตารามหาสถูป’
เพื่อสืบสานปณิธาน

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ปฏิทินกิจกรรม

28.jpg

NEWS 

เสถียรเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจากต่างแดน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศเนเธอร์แลนด์

(NHL Stenden University of Applied Sciences)

ได้แก่ นักศึกษาชาวเนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ฮังการี และโรมาเนีย

ขอโอกาสมาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธในประเทศไทย

Line@d-chat :

แชทคลายทุกข์

โครงการ Line @d-chat เป็นบริการแชทคลายทุกข์ผ่านแอปพลิเคชั่น Line ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกลุ่มอาสาสมัครในนามเสถียรธรรมสถาน ซึ่งมีทั้งศิษย์เก่าที่เรียนปริญญาโทด้านพุทธศาสนาของสาวิกาสิกขาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยทั้งหมดผ่านการอบรมการให้การปรึกษาเบื้องต้นในแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรือ Peer Counseling ปัจจุบันมีผู้ให้การปรึกษาจำนวน 27 คน ซึ่งได้บรรลุความตั้งใจในการสานต่องาน (ส่วนหนึ่ง) ตามปณิธานของในหลวง รัชกาลที่ 9 คือการบำบัดความทุกข์ทางใจให้กับเพื่อนร่วมชาติ ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ
 

ผู้สนใจต้องการคำปรึกษาเพื่อบรรเทาทุกข์ทางใจ สามารถแอด  Line ID : @d-chat โดยผู้ขอรับบริการต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า ซึ่งทางผู้ดูแลระบบจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันวันและเวลาในการนัดหมาย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan โดย Line @d-chat เปิดให้การปรึกษาระหว่าง เวลา 19.00 -22.00 น.

2563_1 ต.ค.  พระหัตถ์ซ้าย.jpg

เกี่ยวกับเรา

bottom of page