top of page

เสถียรธรรมสถานเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจากต่างแดน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2567
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศเนเธอร์แลนด์
(NHL Stenden University of Applied Sciences)
ได้แก่ นักศึกษาชาวเนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ฮังการี และโรมาเนีย
ขอโอกาสมาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธในประเทศไทย
และที่ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานครสังฆะนักบวชสตรีที่มี ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นผู้บุกเบิก โดยมีเยาวชนอาสาจาก ISV Club ของเสถียรธรรมสถานอาสามาดูแลเพื่อนนักศึกษาต่างชาติ ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2567  


เหล่านักศึกษาได้ ‘เรียนรู้กับสังฆะนักบวชสตรี’ ผ่านการสวดมนต์ เดินเท้าเปล่าตามคณะแม่ชีออกบิณฑบาต (ทำให้เกิดความประทับใจ จึงขอร่วมตักบาตรคณะแม่ชีด้วย)

รวมทั้งกิจกรรมที่ทำให้ตระหนักรู้ว่า ‘การอยู่กับปัจจุบันขณะนั้นสำคัญเพียงไร’ ผ่านเรื่องราวความจริงของชีวิตแม่ ๆ ในชุมชน กับกิจกรรมการพับดอกบัวและการทำเทียน


หลากการเรียนรู้และหลายกิจกรรมในเวลา 2 วัน 1 คืน ได้หลอมหัวใจความเป็นจิตอาสาและการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของเยาวชนทั้งไทยและต่างประเทศ 
bottom of page