online-link
top-ny2017

ธรรมนิเทศ

lookin-lookout_003

วันนี้พบกับการเสวนา 'เลี้ยงลูกวิถีพุทธ ด้วยหลักมีความสุขให้ลูกเห็น เป็นคนดีให้ลูกดู' กันต่อ...ตามสัญญาค่ะ

"พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า ปุตฺตา วตฺถุ มนุสฺสานํ แปลว่า เด็ก ๆ คือความหวังของมนุษยชาติ เป็นประโยคที่ระบุไว้ในบาลีที่โบราณมากๆ แต่เนื้อหาทันสมัยมากๆ นี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเด็กๆ ทุกคนคือความหวังของวันพรุ่งนี้ เด็กของเราจะมีค่าคู่ควรแก่การเป็นความหวังหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่เด็กเท่านั้น แต่อยู่ที่ตัวเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้กันทุกคนว่าจะออกแบบเขาอย่างไร เพราะฉะนั้นงานสร้างโลกมันเริ่มด้วยงานสร้างลูก เราทุกคนจึงมีภาระที่ยิ่งใหญ่มากในการสร้างโลกโดยผ่านการสร้างลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกๆ ของสังคมในวันข้างหน้าที่จะมาถึง เราคงต้องคิดถึงว่าเราจะออกแบบคนไทยรุ่นใหม่ในวันพรุ่งนี้กันอย่างไร ที่จะเป็นคนไทยที่มีคุณภาพ...ประการที่ 2 จะเฉลยให้คุณพ่อคุณแม่รู้ว่า โจทย์ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นโจทย์ที่ทำได้ยาก แต่ถ้าใครทำได้ ลูก 1 คน อาจจะเป็นอริยบุคคล

 

lookin-lookout_002การทำงานที่มีการลงทุนในเหตุด้วยความตั้งใจมั่นที่จะทำด้วยความกรุณาอย่างที่สุดนั้น ทำให้เราได้เห็นผล และประจักษ์แจ้งแก่ใจว่า ไม่มีการลงทุนที่ไม่ได้ผล และไม่มีผลที่เกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุ

งานจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ เริ่มต้นเมื่อกว่าสิบปีที่ผ่านมา อันเนื่องจากการที่เราได้เรียนรู้กับงานปลายเหตุ คืองานของเด็กๆ ในบ้านสายสัมพันธ์ จึงทำให้รู้ว่า การลงทุนอย่างเต็มที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้น ให้ผลกำไรทันทีเมื่อลูกคลอดออกมา และเด็กที่เลี้ยงง่าย มีสมาธิอันมั่นคง และสื่อสารรู้เรื่อง ก็เป็นประจักษ์พยานให้ข้าพเจ้าเห็นในปีต่อๆ มาว่า

 

lookin-lookout_001

หนึ่งในความสนับสนุนที่ทำให้พิธียกสถูปมนต์จิตประภัสสร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2553 สำเร็จเรียบร้อยลงด้วยดี คือเหล่านายทหารเรือกว่าร้อยนายจากศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งนาวาเอกวิรัตน์ สมจิตร รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ ได้กรุณาส่งนายทหารเรือมาช่วยงานชุมชนของเราอย่างแข็งขันและเป็นระเบียบ ทั้งนี้ก็ด้วยการประสานงานอย่างเต็มที่ของ อาจารย์ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ หรือ อาจารย์กวง หนึ่งในนิสิตสาวิกาสิกขาลัย รุ่นที่ 3 ของเสถียรธรรมสถาน

 

Page 39 of 39

<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>