online-link
top-ny2017

ศิลปะการใช้ชิวิต อานาปานะสติ

ana-pix_026"ธรรมสวัสดี"

"การให้เป็นทานอันประเสริฐ" ที่กล่าวอย่างนี้เพราะอยากจะให้บุคคลที่สนใจ เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรม ณ ที่นี้ ได้รู้จักคำว่า "ให้" ก่อน ดังที่เสถียรธรรมสถานให้เรามา 3 วัน 2 คืน กับที่แห่งนี้ วันแรกของการปฏิบัติ ยังรู้สึกมึนงงกับความรู้สึกของตนเอง ว่าที่ต้องการมาสถานที่แห่งนี้เพื่ออะไร (แต่รู้สึกแล้วหละ..ว่าห้ามคาดหวัง) แต่ทำไงดีล่ะ ในเมื่อใจยังไม่บริสุทธิ์พอ

 
ana-pix_025วันนี้ข้าพเจ้ามีโอกาสร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วยการกวาดใบไม้ร่วงบริเวณลานที่นั่งรับประทานอาหาร ขณะข้าพเจ้ากวาดใบไม้ รู้สึกจิตใจโปร่งโล่ง เบิกบาน ที่ได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อเสถียรธรรมสถาน เห็นคุณค่าของการทำงานความสะอาด ทำให้พื้นที่ใช้สอยร่วมกันสะอาด และลดอัตตาตัวตนโดยไม่คิดว่าเป็นงานต่ำต้อย ขณะทำงานไป พิจารณาตามจะเห็นว่าใบไม้ให้ร่มเงา ร่มรื่น แม้แต่ใบไม้ร่วงยังเป็นประโยชน์ทำปุ๋ยหมัก มนุษย์และต้นไม้ต่างเกื้อกูลกัน ต่างมีหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน
 
๑. ท่านยินดีอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดการฝึกอบรม พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างตรงต่อเวลา

๒. มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติภาวนา งดการสนทนา เวลานี้เป็นเวลาแห่งการหาอริยทรัพย์

๓. งดการติดต่อกับบุคคลภายนอก งดการใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) งดออกนอก บริเวณที่อบรม

๔. งดการนำอาหารหรือของขบเคี้ยวอื่น ๆ เข้ามารับประทานในที่พัก เพื่อความเป็นอยู่อย่างเรียบ ง่าย ควรรับประทานอาหารเฉพาะที่จัดไว้ งดอาหารของขบเคี้ยวมื้อเย็น ตั้งแต่ ๑๒.๐๐ น. จนถึง รุ่งอรุณวันใหม่ (อาหารที่จัดเตรียมสำหรับท่านเป็นอาหารมังสวิรัติ ๒ มื้อ พร้อมน้ำปานะ / เครื่องดื่มตอนเย็น)

๕. งดการใช้เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกา

๖. ตั้งใจปฏิบัติด้วยความกระตือรือร้น ไม่คาดหวังจนเกินไปอันจะทำให้เครียด มีความผ่อนคลาย ปล่อยวาง

๗. โปรดเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น โดยการงดส่งเสียงดัง งดการคลุกคลี พูดคุยกันเป็นกลุ่ม และงดการเพ่ง โทษ

๘. มีสติอยู่ในทุกอิริยาบถ ฝึกทำงานและทำกิจวัตรทุกอย่าง ให้เป็นการปฏิบัติธรรม และมีส่วน ร่วมในการสร้างชุมชน

๙. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด และใช้ทรัพยากร (น้ำ ไฟ) อย่างประหยัดรู้คุณค่า (สะอาด นอกเพราะสะอาดใน สะอาดใจเพราะรู้จริง)

๑๐. เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม ทั้งทางกายและจิตใจ ไม่ เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด

๑๑. ติดป้ายชื่อตลอดระยะเวลาอบรม

๑๒. ในระยะที่เข้าร่วมอบรม เมื่อมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ คณะแม่ชีหรืออาสาสมัครได้ ตลอดเวลา

๑๓. วัดสุดท้ายของการอบรม โปรดช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องนอนเข้าที่ให้เรียบร้อย และรักษา ความสะอาดบริเวณที่พักและห้องน้ำ

 

Page 4 of 8

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>