online-link
top-ny2017

ธรรมชาติบำบัด

health_003ในช่วงอากาศร้อนแม้จะเริ่มมีสายฝนโปรยปรายลงมาให้คลายร้อนบ้าง และด้วยอุณหภูมิที่พุ่งสูงของสถานการณ์บ้านเมืองก็อาจทำให้หลายคนเริ่มมองหน้ามองตากันแล้วสังเกตเห็นในกันและกันว่า ผิวพรรณที่เคยสวยใสกลับไม่ผุดผ่องดังเดิม ริ้วรอยและความหมองคล้ำก็กลับมามีบทบาทอีแบบไม่ทันตั้งตัว นั่นคงเป็นเพราะผลจากข่าวสารต่างๆ รอบตัวที่เราซึมซับเข้าไปทุกวันๆ มันได้บั่นทอนความงามในร่างกายและจิตใจไปทีละน้อยๆ อย่างช้าๆ แต่ไม่ต้องตกใจไปหรอกนะคะ พี่อู่มีวิธีรับมือง่ายๆ กันเรื่องเหล่านี้มาแนะนำในสไตล์ของธรรมชาติบำบัดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ไม่ยากเลย
 

ธรรมชาติบำบัด คือศิลปะแห่งการเยียวยา การดูแลตนเอง และความเป็นอยู่ให้เกิดความสมดุล และสอดคล้องกับธรรมชาติ คนเราทุกคนพึงใช้ปัญญา จิตสำนึก ในการสังเกตตัวเองและควรเปิดโอกาสให้ร่างกายได้เยียวยาตัวเอง ด้วยการเริ่มต้นจากเรื่องง่าย ๆใกล้ตัว คือการบริโภค โดยเลือกรับประทานอาหารที่สด สะอาด และมีพลังชีวิต เพื่อให้ร่างกายกลับมามีพลังในการเยียวยาตนเองได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่แสวงหา หรือเปิดโอกาสให้พิษที่มีผลไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจเข้าสู่ร่างกาย หมั่นออกกำลังกาย ฝึกโยคะ สูดอากาศที่บริสุทธิ์ และอาศัยความเพียรในการปรับวิถีชีวิตและความเคยชินเก่า ๆ เพื่อชีวิตใหม่ที่สดใสและแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ... 

ที่สำคัญ...จงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่า...ร่างกายของคุณเป็นหมอที่เก่งที่สุด

 

การเข้าร่วมอบรม 'ธรรมชาติบำบัด...เพื่อชีวิตเป็นสุข' ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๕,๐๐๐ บาท

สมัครได้ที่เสถียรธรรมสถาน หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี เสถียรธรรมสถาน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อย วัชรพล เลขที่บัญชี ๗๙๖-๒-๐๐๐๐-๓๑

ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครมาที่ โทรสาร ๐-๒๕๑๙-๔๖๓๓ หรือ ๐-๒๙๔๕-๕๙๓๕

หลังจากส่งโทรสาร ๑๐ นาที กรุณาโทร. ตรวจสอบที่คุณโยโกะ โทร. ๐-๒๕๑๙-๑๑๑๙ หรือ ๐-๒๕๑๐-๖๖๙๗

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แม่ชีทัศนา หรือแม่ชีกาญจนา โทร. ๐๘-๐๒๘๘-๔๙๓๑

 

ดาวน์โหลด   ใบสมัครธรรมชาติบำบัด เพื่อชีวิตเป็นสุข 

 

อุปกรณ์เครื่องใช้และการเตรียมตัว

๑. ชุดผ้าฝ้าย หรือผ้าใยธรรมชาติ ผ้าถุงหรือกางเกงสำหรับแช่หลัง แช่สะโพก พอกโคลน อาบแดด

๒. ชุดที่สะดวกในการฝึกโยคะ เสื่อโยคะ (Yoga Mat) หรือผ้าขนหนูผืนใหญ่

๓. ผ้าขนหนูผืนเล็กสำหรับโพกศีรษะ ๒ ผืน

๔. ของใช้ส่วนตัว ไฟฉาย สมุดบันทึก ปากกา ฯลฯ

๕. งดชา กาแฟ และอาหารรับประทานส่วนตัวทุกชนิด

๖. รูปถ่ายขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ๒ ใบ

 

health_002ศาสตร์แห่งการเยียวยาร่างกายและจิตใจ พร้อมกับสร้างความสมดุลให้กับชีวิต ดูแลได้ทุกโรงและทุกคน

เป็นการจัดสมดุลความเป็นอยู่และชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ทำได้โดยการเลือกรับประทานอาหารที่สด สะอาด เพราะอาหารจะทำหน้าที่เป็นทั้งอาหารและยาธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยขับพิษที่สะสม ตกค้างในร่างกายมานานให้ค่อย ๆ หมดไป และธรรมชาติที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นองค์ประกอบของ คน สัตว์ และ พืช

 
health_001แนวคิด

"ธรรมชาติบำบัด คือ ศาตร์แห่งการเยียวยาร่างกายและจิตใจ พร้อมกับสร้างความสมดุลให้กับชีวิต..." แก่นของธรรมชาติบำบัดนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริโภคเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหญ่ของคน ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนนั้นต้องเริ่มจากภายในจิตใจก่อนที่จะขยายออกไปภายนอก...

"และเพราะเสถียรธรรมสถาน เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะฝึกฝนในเรื่องของ "ภายใน" ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งสอนให้คนเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างสมดุล หรือความเงียบที่เป็นเสมือนวิธีการสื่อสารที่จะดึงให้คนกลับเข้ามาดูจิตใจของตัวเอง..."

"เหล่านี้จึงช่วยให้การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในเกิดได้ง่ายขึ้น สมบูรณ์ขึ้น..." และเชื่อว่าร่างกายมนุษย์สามารถบำบัดรักษาตนเองได้ตามหลักธรรมชาติ โรคภัยและอาการเจ็บไข้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงกระบวนการขจัดพิษตามธรรมชาติของร่างกาย หากมนุษย์ดำรงตนอยู่ในสภาวะสมดุลกับธรรมชาติ โรคภัยและอาการเจ็บป่วยก็จะหมดไป

วัตถุประสงค์
  1. เป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตของมนุษย์ให้ดำเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ
  2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ การเฝ้าสังเกต ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย การฝึกเฝ้าสังเกตภาวะภายในจิตใจที่มีผลกระทบต่อการทำงานของร่างกาย แล้วสามารถนำองค์ความรู้นั้นมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นไปตามธรรมชาติเพื่อความสมดุลของชีวิต
กลุ่มเป้าหมาย
  • บุคคลทั่วไปทุกเพศ ทุกวัยที่สนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ
  • ผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วย
  • ผู้ที่มีอาการป่วยและต้องการดูแลจากธรรมชาติ
 
calendar_naturalhealth-60

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>