online-link
top-70years

สวดมนต์ข้ามปี...ชีวิตดีตั้งแต่เริ่ม 2559

 

newyearprey-2559

ศาสนิกชนหลายพันคน ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี เพื่อชีวิตดี...ตั้งแต่เริ่ม

ภาพบรรยากาศงานสวดมนต์ข้ามปี 2559 ณ เสถียรธรรมสถาน

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>