online-link
top-ny2017

Art for All : ASEAN

WSDS7086

29 ก.ค. 58 : ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและนำภาวนาในโครงการ "ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์" Art for All : ASEAN ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และเยี่ยมชมกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และที่ปรึกษาสาวิกาสิกขาลัย และท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ร่วมพิธีเปิดและนำภาวนาในโครงการ "ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์" Art for All : ASEAN ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) พร้อมคณะให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
"ขอบคุณท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ที่งดงามในใจของเราเสมอที่ทำให้พวกเรารู้สึกว่า วันนี้ ท่านเป็นความดี ความงามและความจริงของพวกเรา ขอบคุณทุกสปอนเซอร์ ที่ทำให้พวกเรารู้สึกว่าเด็ก ๆ ของเราจะยังมีโอกาสทุกครั้ง นี่คือความงามที่พวกเราทำได้
ขอบคุณองค์กรที่ทำให้พวกเรามาทำงานเพื่อหลานๆ ของเราที่พิเศษที่นี่ ต้องขอบคุณมากที่ท่านเห็นความสำคัญของเด็กๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดการเข้าแคมป์ของพวกเรา...มีความดี ความงาม ที่เป็นความจริง ที่จะทำให้เราได้หยดน้ำที่ตกมาในฤดูกาลหนึ่ง ถ้าเราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ถูกเบียดฝ่อ เป็นเมล็ดพันธุ์ที่อุดม แม้แต่ฝนเม็ดเดียวเราก็งอกงาม
อยากให้เราได้ใช้งานนี้ตลอดทั้งแคมป์ได้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา จนกระทั่งหยั่งรากลงไปในดิน เพื่อให้ร่มเงากับโลกใบนี้ นี่เป็นความสุขที่ให้กับโลกได้ ไม่ว่าเราจะเกิดมาแล้วจะถูกเรียกว่าอะไร ผู้ชายหรือผู้หญิง เด็กหรือผู้ใหญ่ จะมีความพิเศษทางด้านใด แต่ใจของเราเป็นอิสระจากทุกข์ได้ นั่นคือความจริงของมนุษยชาติ มนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะการฝึกฝน ขอให้มีความเติบโตและงอกงามต่อไปด้วยหัวใจที่รู้ตื่นและเบิกบานนะคะ" (ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต)

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>