online-link
top-ny2017

รู้จักเสถียรธรรมสถาน

sds_bodhitree

"ต้นโพธิ์สอนเรื่องการมีชีวิตอย่างมีความสุขที่ได้ให้โดยไม่เลือกปฏิบัติ เมื่อมองดูต้นโพธิ์ เราจะเห็นว่า ตลอดชีวิตของเรา เราก็เหมือนต้นไม้เล็กๆ ที่เมื่อเดินทางมาสักระยะหนึ่งก็เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ มีร่มเงาให้นกหนูมาอาศัย มีผู้คนมาอาศัยร่มเงาได้อย่างไม่เลือกปฏิบัติเช่นกัน"

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

 

sds_dhammagarden

สวนธรรม...แห่งเสถียรธรรมสถานเต็มไปด้วยความร่มรื่นของเงาไม้ และสิ่งละอันพันละน้อยที่รอคอยต้อนรับผู้มาเยือนในมุมต่างๆ

 

Page 2 of 9

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>