online-link
top-ny2017

ต้นไม้ ในสวนธรรม

“การสร้างสวนในเสถียรธรรมสถานไม่ได้เริ่มจากการปรึกษาผู้รู้ในเรื่องแลนด์สเคป หรือการศึกษาว่าจะปลูกต้นไม้อะไร แต่มันมาจากการเฝ้าสังเกตธรรมชาติว่า

ถ้าเราเอาต้นไม้ต้นหนึ่งมาปลูก ขุดหลุมลึกลงไปขนาดนี้ ดินเหนียวขนาดนี้ ปลูก ๑๐ ต้นแล้วตายไปซะ ๗ ต้น ธรรมชาติสอนให้เรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ วิธีการอย่างนี้มันทำไม่ได้ แล้วทุกครั้งที่เดินจงกรมในเสถียรธรรมสถาน พอจิตสงบไปสักระยะหนึ่ง เราก็เอาความสงบมาพิจารณาการเติบโตของต้นไม้ให้เห็นว่าต้นไม้เองเขาก็พยายามจะอยู่ ชีวิตเองก็พยายามจะอยู่ โดยธรรมชาติแล้ว ทุกชีวิตพยายามจะอยู่ทั้งนั้นแหละ แต่ว่าใครจะอยู่ได้อย่างงดงามนั้นขึ้นอยู่กับสติปัญญา...

 

“ต้นไม้สอนเราว่า อย่ามัวจมอยู่กับความคิดปรุงแต่งที่ทำให้อ่อนแอ พึ่งตัวเองไม่ได้ เพราะมันไม่เป็นประโยชน์เลย แต่จงลุกขึ้นมาเข้าใจตัวเอง ทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ ให้เป็นที่พึ่งของตัวเองได้แล้วคนอื่นก็จะพึ่งเราได้ด้วย เหมือนต้นไม้ที่นกหนอนยังได้อาศัย”

ต้นไกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นไกรต้นแรกมาจากจังหวัดปราจีนบุรี อายุราว 30 ปี (ในตอนนั้น) ซึ่งครั้งนั้นกำลังจะถูกโค่นเพื่อตัดถนน

ต้นโพธิ์ย้ายมาเพราะจะถูกโค่นเพื่อถางที่ดินในการทำนา

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>