online-link
top-ny2017

ธรรมาศรม...เรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อฝึกตนให้พ้นทุกข์

dhammasaram

ในชีวิตของคนๆ หนึ่งคนเมื่อเกิดมา ย่อมต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงเวลา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น ต้องมีความแก่ชรามาเยือน ต้องอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยและในที่สุดก็หลีกไม่พ้นที่ต้องยอมรับความตาย อีกทั้งในระหว่างที่มีชีวิตผู้คนมากมายก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ทางใจครั้งแล้วครั้งเล่า

ด้วยความตระหนักในคุณค่าของชีวิตและจากองค์ความรู้ในการทำงานที่ใช้ธรรมช่วยเหลือผู้คนอย่างต่อเนื่องมายาวนานในทศวรรษที่ ๔ ของการทำงาน ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน จึงมีแนวคิดที่จะนำแคปซูลธรรมซึ่งสกัดได้จากห้องแล็บที่มีชีวิตในศูนย์วิจัยทางธรรม มาแนะนำให้ผู้คนได้ปฏิบัติในวิถีชีวิตที่มีธรรมะเป็นแนวทาง ด้วยการสร้าง “ธรรมาศรม” ขึ้น ให้มีลักษณะเป็นเสมือนชุมชนสาธิตของวิถีชีวิตที่เข้าใจธรรมะ ธรรมชาติและการพึ่งพาตนเอง เช่น การรู้จักทานอาหารที่ปลอดภัย มีจิตใจที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่ทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ ให้ทุกการกระทำอยู่ในการภาวนาที่รู้กายรู้ใจตนเอง ให้เป็นอาศรม (ที่อยู่) ของผู้ปฏิบัติธรรมในระยะยาวรองรับชีวิตในทุกช่วงวัยทั้งเกิดแก่เจ็บและตาย

ท่านแม่ชีศันสนีย์ กล่าวถึงความตั้งใจของท่านว่า “ธรรมาศรมคือมรดกที่เราจะให้กับโลก ที่จะได้ช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์ต่อไป ไม่ใช่โครงการฯ แต่เป็นการร้อยเรียงงานทั้งหมดในการทำงาน ๓ ทศวรรษของเสถียรธรรมสถาน ให้เป็นศูนย์วิจัยทางธรรมเพื่อสาธิตการนำธรรมะออกไปเยียวยาสังคมด้วยองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาตลอดสาย ตั้งแต่ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ” ซึ่งท่านบอกว่าคนที่มาอยู่ในธรรมาศรมจะได้รู้จักใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความหมายและตายอย่างมีคุณค่า ได้เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างไรไม่ตายทั้งเป็น นั่นคือเพราะได้นำแก่นธรรมตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลมาใช้ในการดำเนินชีวิต ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสอน ได้รู้จักทำของที่ยากให้เป็นของง่ายสามารถปฏิบัติธรรมได้ด้วยความเข้าใจและธรรมจะได้เข้าไปถึงทุกครัวเรือน ทั้งนี้ท่านได้เมตตาอธิบายให้เข้าใจเพิ่มเติมว่า “ธรรมาศรมไม่ใช่โรงพยาบาล ไม่ใช่เป็นสถานที่รักษาโรคด้วยการแพทย์ หากแต่ถือได้ว่าเป็นนวตกรรมทางการศึกษาและที่จะนำการปฏิบัติตามหลักอานาปานสติมาใช้ก็เพื่อช่วยให้คนกลับมามีสติรู้ทันกาย รู้ทันใจเป็นหลัก”

ท่านย้ำด้วยว่า “แม่และคณะทำงานตั้งใจจะฉุดช่วยทุกคนที่กำลังป่วยให้หลุดพ้นจากความป่วยไข้ ยิ่งแม่ป่วยคราวนี้ทำให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีธรรมาศรมเพื่อช่วยคนที่เจ็บป่วยและไม่เจ็บป่วยที่สำคัญคือการช่วยให้คนพ้นทุกข์”

โดยอาคารธรรมาศรมจะตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ ๒.๕ ไร่ทางด้านในสุดของเสถียรธรรมสถาน มีแนวคิดในการออกแบบที่เรียกว่า "ธรรมนิเวศ" คือ เน้นสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีความสัปปายะในทุกด้าน มีความสงบและเกื้อกูลต่อการปฏิบัติเหมาะสำหรับทั้งผู้ปฏิบัติธรรมและผู้ใช้หลักธรรมชาติบำบัด ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์และตอกไม้มงคลเพื่อเป็นเสาเข็มในการวางรากฐานของการก่อสร้างไปแล้วเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวรมุณี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูถิรธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดพระยอดโฆษิตวราราม อ.เมือง จ.นครพนม มาร่วมในพิธี พร้อมกันนั้นก็มีอาสาสมัครอีกเป็นจำนวนมากมาเป็นส่วนหนึ่งของเสาเข็มที่มีชีวิตที่จะช่วยกันทำให้งานธรรมศรมเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษยชาติสมดังเจตจำนงของผู้เป็นเสาหลักของสถานที่แห่งนี้

ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมทำบุญมหากุศลเพื่อเป็นทุนในการสร้าง ‘ธรรมาศรม’ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เสถียรธรรมสถาน โทร. 02-519-1119 หรือ 091 – 831-2294 หรือบริจาคด้วยตนเองได้ทุกวันที่เสถียรธรรมสถาน ถนนวัชรพล (รามอินทรา 55 )

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>