online-link
top-ny2017

ความเคลื่อนไหว

chinese-new-year-16

ตรุษจีนปี 2559
ก้าว (9) เข้าปีใหม่
ก้าว (9) สู่ชีวิตที่ผ่องใส
ก้าว (9) ไกลให้เป็นสิริมงคล

เชิญสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค์ 3 ประเทศ
ไหว้พระพุทธรูปโบราณปางหลากหลาย
1.พระพุทธเมตตา ผู้เป็นเลิศในทาง...ไม่เป็นผู้ขัดสนให้เป็นที่รักของทุกคน
2.พระพุทธรูปปางลีลา สมัยเชียงแสน ผู้เป็นเลิศในทาง...ก้าวหน้าพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง
3.พระพุทธรูปปางรับหญ้าคา ผู้เป็นเลิศในทาง...ความเพียรเพื่อบรรลุเป้าหมาย
4.พระพุทธสาวิกามหาปารมี ปางปฐมเทศนา ผู้เป็นเลิศในทาง...ดวงตาเห็นธรรม
5.พระพุทธรูปปางนาคปรก สมัยอยุธยา ผู้เป็นเลิศในทาง...ป้องกันภยันตรายต่าง ๆ
6.พระพุทธปางสมาธิเพชร ผู้เป็นเลิศในทาง...เจริญสมาธิเพื่อเกิดปัญญา
7.พระพุทธรูปปางชนะมาร ผู้เป็นเลิศในทาง...ผจญศึกศัตรู
8.พระพุทธชยันตรีองค์ดำนาลันทา ผู้เป็นเลิศในทาง...เยียวยา
9.พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ ผู้เป็นเลิศในทาง...ให้แสงสว่างแห่งความรัก
เพื่อความ
ก้าว (9) หน้าแห่งชีวิต
ก้าว (9) หน้าแห่งสติ
ก้าว (9) หน้าแห่งปัญญา
ณ เสถียรธรรมสถาน
ธรรรมสวัสดี...ขอให้ปลอดภัยโดยธรรม

 

feb-2016-tara

...แสงสว่างแห่งความรัก รักอย่างไรไม่ให้ทุกข์
...แสงสว่างแห่งชีวิต พลิกจิตอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยน
...แสงสว่างแห่งปัญญา ศึกษาธรรมอย่างไรให้พ้นทุกข์

เดือนกุมภาพันธ์ มาพลิกชีวิตของท่านให้ก้าวหน้าบนหนทางธรรม ณ เสถียรธรรมสถาน
เสถียรธรรมสถาน สถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคง
เป็นสวนธรรม สวนป่าปลูกมือ ขึ้นชื่อว่า “โอเอซิสกลางกรุงเทพมหานคร”
ยินดีเปิดประตูแห่งธรรม ต้อนรับทุกท่าน
ด้วยคำว่า ‘ธรรมสวัสดี’ ขอให้ปลอดภัยโดยธรรมกันทุกคน

 
childrenday-act-2016

วันเด็กปีนี้ที่เสถียรธรรมสถาน...เด็กคือของขวัญของแผ่นดิน

หนึ่งในผู้ใหญ่ใจดีที่มาร่วมกันสร้างให้เด็กเป็นของขวัญของแผ่นดิน ด้วยการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญา

คือ ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ เตลาน หรือ ดร. ปุ้ม กรรมการ บริษัทมายดีเอ็นเอ จำกัด (บุตรสาวของ รศ. ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ กัลยาณมิตรของเสถียรธรรมสถาน) ผู้เชี่ยวชาญในการนำศาสตร์การวิเคราะห์ลายนิ้วมือเพื่อช่วยค้นหาตัวตนและพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ ได้มาแบ่งปันเรื่อง สมองและหัวใจ...ใครเป็นคนสร้าง ไว้อย่างน่าสนใจ ทำให้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนำไปปรับใช้ต่อได้อย่างมีประโยชน์ยิ่ง

และนี่คือสาระบางส่วนจากการสนทนาในวันนั้นที่นำมาฝากกัน...

- 0-3 ปี และ 3-8 ปี คือช่วงวัยของเด็กที่มีการพัฒนาและจัดการเรื่องอารมณ์ด้วยสมองซีกขวา

- สิ่งเดียวที่มนุษย์ควบคุมได้ แต่เราควบคุมกันน้อยมาก คือ จิต ต้องบริหารด้วยสติ

- เด็กควรเป็นอย่างที่เด็กเป็น มิใช่เป็นอย่างที่ผู้ใหญ่ต้องการ เพียงให้เด็กรู้จักบริหารอารมณ์อย่างมีสติสัมปชัญญะ รู้ว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควร

- พื้นฐานตัวอย่างที่ดีสำหรับการพัฒนาสมองและหัวใจเด็กคือ การควบคุมบริหารจัดการเรื่องอารมณ์ได้

ด้วยสติสัมปชัญญะที่รับรู้เท่าทันในสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้น

- ระวัง! ลูกกำลังเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่ รวมถึงสภาวะอารมณ์

- อริยะสร้างได้...ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงในเด็กทุกคน โดยพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดี มอบต้นทุนชีวิตที่ดีงามให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นตรรกะ เป็นเหตุเป็นผล โดยเฉพาะวิธีคิดที่งดงาม

- คนเราจะเปลี่ยนตนเองได้ต้องรู้จักพลิกใจ

- ผู้ใหญ่ไม่ควรสั่งหรือจัดการให้เด็กทำอะไร แต่ควรใช้วิธีตั้งคำถามที่ดีเพื่อเอื้อแก่การพัฒนาความคิดและการกระทำที่ดีงาม งดงาม และงอกงามแก่เด็ก

- เทคนิคการพัฒนาเด็ก

1. inborn talent ศักยภาพที่เด็กมีมาแต่กำเนิด

2. เปิดศักยภาพนั้น

3. enhance การทำให้ศักยภาพที่มีมาแต่กำเนิดนั้นคมขึ้น ด้วยการรักษาไว้ให้ต่อเนื่องผ่านการทำซ้ำ...ซ้ำแต่สด

- สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับสมองคือ น้ำ ควรดื่มน้ำให้เพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย

 
kids-16

เมื่อวันเสาร์ที่สอง 9 มกราคม 2559 วันเด็กแห่งชาติ เสถียรธรรมสถานเปิดบ้านจัดงานวันเด็ก 'เด็กคือของขวัญของแผ่นดิน' มีเด็กๆ มากมายจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมงานด้วยความความสนุก และมีความสุขกลับไปถ้วนหน้า

ทว่า ก็ยังมีไม่น้อยที่ไม่เข้าใจ ต้องการทราบความหมาย ที่มาที่ไปของ 'เด็กคือของขวัญของแผ่นดิน'

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้เมตตาเล่าสู่กันฟังผ่านรายการวิทยุ 'สาวิกา' ในเช้าวันถัดมาว่า

"งานวันเด็กที่เสถียรธรรมสถานเป็นงานที่ต่างจากที่สถานที่อื่นๆ จัด เพราะเป็นที่ที่เด็กๆ จะสุขเมื่อสร้าง ไม่ใช่สุขเมื่อเสพ คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายคนส่งรูปลูกหลานที่นั่งร้อยดอกไม้ที่ร่วงหล่นอย่างงดงามด้วยจิตที่เป็นสมาธิเข้ามาให้ดู มือของเด็กอาจจะยังไม่ชำนาญ แต่จิตเป็นสมาธิ นับเป็นภาพที่อัศจรรย์มากในสายตาของคุณพ่อคุณแม่ว่าทำไมลูกหลานที่อยู่ในชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมต่างจากบ้านแล้วไม่ไฮเปอร์ และกลับมีสมาธิได้เพียงนี้...

"ข้าพเจ้าอยากจะบอกว่า เด็กที่อยู่ในโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ โรงเรียนพ่อแม่ หรือบ้านเรียนแห่งรักของเรา ถึงแม้ว่าจะโตแล้วกลับมา การกลับมานั้นก็มาด้วยความสงบ และการกลับมาด้วยความสงบนั้นทำให้เรายืนยันได้ว่า ถ้าสมองและหัวใจของเด็กเติบโตด้วยสองมือของพ่อแม่ ไม่ว่าเด็กจะอยู่ที่ตรงไหน เด็กจะเปิดลิ้นชักของความจำได้หมายรู้ออกมาใช้ได้...

"เรารู้สึกว่าเราวัดกันได้ตรงนี้ คำว่า 'สมาธิ' หมายถึงการอยู่ได้อย่างร่าเริง มีจิตที่ปราโมทย์ในงาน ไม่ร่อนไปร่อนมาอยากหาสิ่งถูกใจ แต่หาสิ่งที่พอใจได้ในเวลาที่เขาต้องการอยู่กับตัวเอง สงบอยู่ในงาน...

"ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาสาสมัครทุกคนที่มีส่วนในงานวันเด็กของเรา...เด็กคือของขวัญของแผ่นดิน..."

"คำว่า 'เด็กคือของขวัญของแผ่นดิน' คือ ไม่ต้องผูกโบที่ตัวเด็กเหมือนกล่องของขวัญ แต่กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ของเขาคือการกระทำที่จะถูกจารึกไว้บนโลกนี้ เขาเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเราเสมอ ข้าพเจ้าเชื่อว่าเด็กไม่โกหก ถ้าเราไม่ตั้งคำถามให้เขาต้องโกหกเรา เด็กจะไม่โกหก และเด็กมีความซื่อสัตย์ด้วย และความซื่อสัตย์ของเด็กที่เรามองเขาอย่างที่เขาเป็น ไม่ผลักดันเขาให้เขาต้องเสแสร้ง มันเป็นบางอย่างที่สะท้อนในการทำงานสังคมของมวลมนุษยชาติ...

"ทำไมเด็กที่นี่ไม่แย่งกัน ทำไมเด็กที่นี่ไม่ผิดศีลธรรม ทั้งที่เด็กก็คือเด็ก ไม่ได้พิเศษมาจากที่ไหน แต่ไม่ว่าเขามามืดหรือมาสว่าง แต่เราปักธงว่าเขาจะไปสว่าง มีคนส่งข้อความมาว่า มันเป็นสิ่งที่งดงามมากเมื่อข้าพเจ้าให้นโยบายว่า ต้อง 'สุขเมื่อสร้าง' ไม่ใช่ 'สุขเมื่อเสพ'...

"เด็กหลายคนพอถึงวันเด็กจะต้องแต่งตัวสวย จะเป็นเจ้าหญิง แต่ในที่สุดแล้วความจริงนั้นไม่ใช่ ทว่าจริงๆ แล้วเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าหญิงอยู่ทุกวัน จึงไม่จำเป็นต้องไปเลียนแบบเจ้าหญิงที่ไหน เมื่อแม่เก็บดอกไม้ที่ร่วงหล่น เด็กร้อยดอกไม้ พ่อเอาไปผูก จริงๆ แล้วดอกไม้ที่ตกแต่งที่นี่เด็กเป็นคนประดับ แต่แม่ครูพ่อครูที่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้ช่วยทำให้ดู แล้วสิ่งที่เราเห็นคือ ทำไมเด็กจึงมีกายอยู่กับกิจ จิตอยู่กับงาน ซึ่งนี่เรียกว่าสมาธิ อยู่ตรงนั้นได้นานกว่าเวลาที่อยู่กับเครื่องมือสื่อสาร เราจะสังเกตได้ว่าเวลาเด็กอยู่กับเครื่องมือสื่อสาร เด็กจะมีความต้องการให้สิ่งที่อยู่หน้าจอเคลื่อนไหวเร็วๆ แต่เวลานั่งร้อยดอกไม้ เด็กไม่ได้รอว่างานจะเสร็จจึงสุข แต่เด็กสุขในขณะที่ทำงาน สุขเมื่อสร้าง แล้วก็สุขเมื่อให้

"ผลงานการร้อยดอกไม้ เด็กๆ ก็ไม่ได้เอากลับบ้าน เด็กแต่ละคนจึงไม่ได้กอดเอาอะไรกลับบ้าน แต่เด็กกอดหัวใจของตัวเองกลับบ้าน อย่างนี้เรียกได้ว่า...เด็กคือของขวัญของแผ่นดิน...หรือไม่"

นอกจากนี้ ท่านแม่ชีศันสนีย์ ยังได้แสดงวาทธรรมคำสอนเกี่ยวกับ 'เด็ก' ที่จริงแท้...ไม่เคยล้าสมัย เพื่อเตือนใจพ่อแม่ผู้ปกครองอีกด้วย

- เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้โดยไม่ต้องผลักดันและต่อสู้ เด็กจึงเป็นครูของทุกคน

- ฝึกเด็กให้เห็นจริงตามสิ่งที่เห็น

- ต้นไม้กับเด็ก...คือลมหายใจเดียวกัน

- เด็กมีวิธีการเฝ้าสังเกตอย่างที่เขาเป็น จึงมีความหลากหลาย มีสีสัน มิใช่เป็นของโหลที่ทำตามๆ กันตามที่ผู้ใหญ่ใส่กรอบไว้

- ผู้ใหญ่เป็นต้นแบบ...เป็นต้นน้ำที่ดีให้แก่เด็ก

- ผู้ใหญ่ควรละอายในการเข้าไปจัดการงานศิลปะของเด็ก ควรให้โอกาสเด็กอย่างเต็มที่ในการคิด การทำ ถ้าผู้ใหญ่เข้าไปจัดการจะทำให้เด็กขาดความมั่นใจ ไม่กล้าตัดสินใจ กลายเป็นคนขี้ขลาด

- ถ้าเด็กเสแสร้งตามที่เราอยากให้เป็น...นั่นเป็นความล้มเหลวของการสอน

- ผู้ใหญ่ควรลดการตัดสินเด็กบนพื้นฐานของผู้ใหญ่

- จงอย่าดูถูก 'หัวใจ' และ 'ศักยภาพ' ของเด็ก

จงอย่าทำ 'เด็ก' ให้เป็น 'ของโหล'

จงทำ 'เด็ก' ให้มี 'นวัตกรรมหัวใจแห่งมนุษย์'

...

แม้วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 จะจบลงไปแล้ว

แต่เด็กก็ยังคงเป็น 'ดอกไม้บานของแผ่นดิน' ตลอดไป

เพราะ 'เด็กคือของขวัญของแผ่นดิน'

เพราะ 'เด็กคือเสาเข็มที่มีชีวิต'


 
aj-pasanno-2016

วันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 หลังจากเด็กๆ ได้สนุกสนานกับกิจกรรม การละเล่นต่างๆ และอิ่มท้องกับนานาสารพันขนมและอาหารที่บรรดาผู้ใหญ่ใจดีจัดมารับรองเด็กๆ แล้ว เมื่อเวลาเย็นต่อค่ำ เสถียรธรรมสถานก็ได้รับความเมตตาจาก พระโพธิญาณวิเทศ (พระอาจารย์ปสันโนภิกขุ) เจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรี แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มาแสดงธรรมเพื่ออาบรดใจของเหล่าพุทธสาวิกา ชาวชุมชนเสถียรธรรมสถาน ผู้ปฏิบัติธรรมอานาปานสติ ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งพาเด็กๆ มาร่วมฉลองวันเด็กที่เสถียรธรรมสถาน

นอกจากนี้ พระอาจารย์ยังได้มอบพระพุทธรูปจำลององค์ประธานแห่งวัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ แก่เสถียรธรรมสถานอีกด้วย

และนี่คือธรรมที่เก็บเกี่ยวมาจาก 'การแสดงธรรม' ของ พระโพธิญาณวิเทศ

...

ทีมเวิร์กที่แข็งแรงจะสร้างสุขและสามัคคี

1. โยนิโสมนสิการ

- ดูแลเหตุปัจจัยภายในและภายนอก
ถ้าอยากรู้ว่าพระในวัดปฏิบัติอย่างไร ให้ไปดูห้องน้ำและสถานที่

ถ้าอยากดูเจ้าอาวาสประพฤติเช่นไร ให้ดูเณรน้อย
- ถ้าแบ่งเรื่องอายุ ไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยหรือผู้ใหญ่ ไม่ยอมฟังใคร จะไปด้วยกันได้ยาก

ต้องยอมลดอัตตาตัวตน พิจารณาระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า

- ถ้ามีความรู้มาก ประสบการณ์มาก มีความสงสัยเยอะ ถามด้วยความสงสัย มิได้พิจารณา มิได้ช่วยให้เรารอด มีความรู้เยอะแต่ยังมีตัณหา ทิฏฐิ มานะ จะทำให้เกิดความทุกข์และแผ่ไปถึงผู้อื่นด้วย
- การอยู่ร่วมกันต้องมีความสามัคคี รักกัน มีการกระทำด้วยกาย วาจา ใจ ที่มีเมตตาเป็นพื้นฐาน คือความหวังดี

- เราไม่สามารถรักทุกคนได้ แต่เรามีเมตตา คือหวังดีให้ทุกคนมีความสุขได้

- บางคนสนิทสนมง่าย บางคนเข้าใจยาก แต่เรามีความหวังดีกับคนคนนั้นได้ ก็อยู่ร่วมกันได้

2. สีลสามัญญตา

คือศีลเสมอกัน ไม่คิดรังแก เอาเปรียบ ไม่รู้สึกสนิทสนม แต่ไว้ใจซึ่งกันและกันได้

- สองคนขึ้นไปก็เรียกว่าหมู่คณะ ถ้ามีหลักคือศีลเป็นพื้นฐาน จะทำให้อยู่อย่างไว้ใจซึ่งกันและกันโดยมีศีล 5 เป็นพื้นฐาน เป็นการให้อันยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดความไว้วางใจ รู้สึกปลอดภัย ทำให้วางความหวาดระแวงลงได้

- พร้อมแบ่งปันสิ่งของให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน ถ้าเราหวง ไม่อยากแบ่ง ไม่อยากช่วย ไม่อยากเอื้อเฟื้อ จะทำให้อยู่ด้วยกันลำบาก

- คำว่า 'ส่วนตัว' ไม่มี ทุกอย่างไว้ส่วนกลาง บางครั้งอาจไม่ได้ตามที่ถูกใจบ้าง แต่สร้างความรู้จักแบ่งปันและสามัคคีให้เกิดขึ้น

- 'ไม่ขอ' เป็นตัวอย่างที่งดงาม ต้องไว้ใจบารมีของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องกลัว กลัวไม่ได้ กลัวไม่สะดวก จึงตะเกียกตะกายให้ได้มา ความสุขจึงมิได้เกิดจากสิ่งที่ได้มา แต่ความสุขเกิดจากการรู้จักพอ พออยู่ได้ สันโดษ

- อย่าเที่ยวขอใคร ควรเตรียมตนให้รู้จักพอ และพร้อมที่จะให้ แบ่งปัน ความงดงามจึงเกิดขึ้น

- อยู่ในขอบเขต กฎเกณฑ์ที่ดีงาม งดงาม จะทำให้อยู่อย่างสามัคคีและมีสุข

- รู้สึก 'พอ' ทำให้อยู่อย่างสุขและสามัคคี

- เข้าพรรษาจะส่งพระออกนอกวัดเพื่อจาริกประโยชน์แห่งมหาชน พอออกพรรษาพระจะทยอยกลับวัดเพื่อมาอยู่กับครูบาอาจารย์

- มีคนซึ่งเข้ามาทำบุญที่วัดหนองป่าพงได้คุยกับหลวงพ่อชาว่า วัดท่านพัฒนา เพราะมีแต่คนรวยๆ มาเข้าวัด ท่านอาจารย์จึงตอบว่า 'คนรวยไม่เข้าวัดสักคน มีแต่คนไม่พอ'

- ตั้งอุดมการณ์ชีวิตตนให้ลิ้มรสความรู้จักพอ

3. ทิฏฐิสามัญญตา

- ความเห็นเสมอกัน เป็นเรื่องที่ยากหน่อย เพราะคนมักถือความคิดเห็นของตน

อันนั้นถูก อันนั้นผิด ต้องเป็นอย่างโน้น อย่างนี้ ต้องระมัดระวัง เมื่อแสดงออกด้วยความถือตัวว่าเราถูกเราผิด จะอยู่ด้วยความไม่สบายใจ จึงอย่าไปถือมาก จะเป็นเหตุให้ทะเลาะกัน

- เราต้องฝึกหัดว่าควรทำอย่างไรให้เราพาดพิงความถูกต้อง มิใช่ถูกหรือผิด จะทำให้เกิดความสงบเย็น

4. สิกขา คือการศึกษา การขัดเกลา ฝึกหัดในสิ่งที่ควรศึกษาและปฏิบัติให้มีเกิดขึ้น ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่ดีงามให้เกิดขึ้น

5. อริยสัจ 4

- เราต้องศึกษาความทุกข์ ไม่จมอยู่ในทุกข์ ทำให้จิตใจเศร้าหมอง (ทุกข์)

- จึงต้องรู้จักทุกข์ที่เกิดขึ้น (สมุทัย)

- ฝึกอารมณ์ภายใน ภายนอกให้กลมเกลียวกัน ยกคุณธรรมขึ้นมาเพื่อดับทุกข์ (นิโรธ)

- ทำแล้วความสามัคคีภายนอกเกิดขึ้น ความสงบภายในเกิดขึ้น (มรรค)

ในทางพระ เราถือว่าความขัดแย้งต่างๆ นั้นเกิดจาก 2 จุดใหญ่ คือ สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา

สีลสามัญญตา...ความสม่ำเสมอกันโดยศีล คือรักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนภิกษุสามเณร ไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ ไม่สร้างปมเด่นเฉพาะตน

ทิฏฐิสามัญญตา...ความเป็นผู้มีความเสมอกันโดยทิฏฐิ (ความเห็น), มีความเห็นร่วมกัน, มีความคิดเห็นลงกันได้, ไม่ถือรั้นเอาแต่ความเห็นของตนฝ่ายเดียว, ถือความถูกต้องเป็นแนวทาง

พระธรรมอาบรดใจ 

 

วันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 หลังจากเด็กๆ ได้สนุกสนานกับกิจกรรม การละเล่นต่างๆ และอิ่มท้องกับนานาสารพันขนมและอาหารที่บรรดาผู้ใหญ่ใจดีจัดมารับรองเด็กๆ แล้ว  เมื่อเวลาเย็นต่อค่ำ เสถียรธรรมสถานก็ได้รับความเมตตาจาก พระโพธิญาณวิเทศ (พระอาจารย์ปสันโนภิกขุ) เจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรี แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มาแสดงธรรมเพื่ออาบรดใจของเหล่าพุทธสาวิกา ชาวชุมชนเสถียรธรรมสถาน ผู้ปฏิบัติธรรมอานาปานสติ ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งพาเด็กๆ มาร่วมฉลองวันเด็กที่เสถียรธรรมสถาน

นอกจากนี้ พระอาจารย์ยังได้มอบพระพุทธรูปจำลององค์ประธานแห่งวัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ แก่เสถียรธรรมสถานอีกด้วย

               และนี่คือธรรมที่เก็บเกี่ยวมาจาก การแสดงธรรม ของ พระโพธิญาณวิเทศ

            ...

ทีมเวิร์กที่แข็งแรงจะสร้างสุขและสามัคคี

1.         โยนิโสมนสิการ

-             ดูแลเหตุปัจจัยภายในและภายนอก

ถ้าอยากรู้ว่าพระในวัดปฏิบัติอย่างไร ให้ไปดูห้องน้ำและสถานที่ 

ถ้าอยากดูเจ้าอาวาสประพฤติเช่นไร ให้ดูเณรน้อย

-             ถ้าแบ่งเรื่องอายุ ไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยหรือผู้ใหญ่ ไม่ยอมฟังใคร จะไปด้วยกันได้ยาก

ต้องยอมลดอัตตาตัวตน พิจารณาระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า

-             ถ้ามีความรู้มาก ประสบการณ์มาก มีความสงสัยเยอะ  ถามด้วยความสงสัย มิได้พิจารณา มิได้ช่วยให้เรารอด มีความรู้เยอะแต่ยังมีตัณหา ทิฏฐิ มานะ จะทำให้เกิดความทุกข์และแผ่ไปถึงผู้อื่นด้วย

-             การอยู่ร่วมกันต้องมีความสามัคคี รักกัน มีการกระทำด้วยกาย วาจา ใจ ที่มีเมตตาเป็นพื้นฐาน คือความหวังดี

-             เราไม่สามารถรักทุกคนได้ แต่เรามีเมตตา คือหวังดีให้ทุกคนมีความสุขได้

-             บางคนสนิทสนมง่าย บางคนเข้าใจยาก แต่เรามีความหวังดีกับคนคนนั้นได้ ก็อยู่ร่วมกันได้

 

2.         สีลสามัญญตา

คือศีลเสมอกัน ไม่คิดรังแก เอาเปรียบ ไม่รู้สึกสนิทสนม แต่ไว้ใจซึ่งกันและกันได้

-             สองคนขึ้นไปก็เรียกว่าหมู่คณะ ถ้ามีหลักคือศีลเป็นพื้นฐาน จะทำให้อยู่อย่างไว้ใจซึ่งกันและกันโดยมีศีล 5 เป็นพื้นฐาน เป็นการให้อันยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดความไว้วางใจ  รู้สึกปลอดภัย ทำให้วางความหวาดระแวงลงได้

-             พร้อมแบ่งปันสิ่งของให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน ถ้าเราหวง ไม่อยากแบ่ง ไม่อยากช่วย ไม่อยากเอื้อเฟื้อ จะทำให้อยู่ด้วยกันลำบาก

-             คำว่า ส่วนตัวไม่มี ทุกอย่างไว้ส่วนกลาง บางครั้งอาจไม่ได้ตามที่ถูกใจบ้าง แต่สร้างความรู้จักแบ่งปันและสามัคคีให้เกิดขึ้น

-             ไม่ขอ เป็นตัวอย่างที่งดงาม ต้องไว้ใจบารมีของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องกลัว กลัวไม่ได้ กลัวไม่สะดวก จึงตะเกียกตะกายให้ได้มา ความสุขจึงมิได้เกิดจากสิ่งที่ได้มา แต่ความสุขเกิดจากการรู้จักพอ พออยู่ได้ สันโดษ

-             อย่าเที่ยวขอใคร ควรเตรียมตนให้รู้จักพอ และพร้อมที่จะให้ แบ่งปัน ความงดงามจึงเกิดขึ้น

-             อยู่ในขอบเขต กฎเกณฑ์ที่ดีงาม งดงาม จะทำให้อยู่อย่างสามัคคีและมีสุข

-             รู้สึก พอ ทำให้อยู่อย่างสุขและสามัคคี

-             เข้าพรรษาจะส่งพระออกนอกวัดเพื่อจาริกประโยชน์แห่งมหาชน  พอออกพรรษาพระจะทยอยกลับวัดเพื่อมาอยู่กับครูบาอาจารย์

-             มีคนซึ่งเข้ามาทำบุญที่วัดหนองป่าพงได้คุยกับหลวงพ่อชาว่า วัดท่านพัฒนา เพราะมีแต่คนรวยๆ มาเข้าวัด ท่านอาจารย์จึงตอบว่า คนรวยไม่เข้าวัดสักคน มีแต่คนไม่พอ

-             ตั้งอุดมการณ์ชีวิตตนให้ลิ้มรสความรู้จักพอ

 

3.         ทิฏฐิสามัญญตา

-             ความเห็นเสมอกัน เป็นเรื่องที่ยากหน่อย  เพราะคนมักถือความคิดเห็นของตน

อันนั้นถูก อันนั้นผิด ต้องเป็นอย่างโน้น อย่างนี้ ต้องระมัดระวัง  เมื่อแสดงออกด้วยความถือตัวว่า

เราถูกเราผิด จะอยู่ด้วยความไม่สบายใจ จึงอย่าไปถือมาก จะเป็นเหตุให้ทะเลาะกัน

-             เราต้องฝึกหัดว่าควรทำอย่างไรให้เราพาดพิงความถูกต้อง มิใช่ถูกหรือผิด จะทำให้เกิดความสงบเย็น

 

4.         สิกขา

คือการศึกษา การขัดเกลา ฝึกหัดในสิ่งที่ควรศึกษาและปฏิบัติให้มีเกิดขึ้น ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่ดีงามให้เกิดขึ้น

 

5. อริยสัจ 4

-      เราต้องศึกษาความทุกข์ ไม่จมอยู่ในทุกข์ ทำให้จิตใจเศร้าหมอง (ทุกข์)

-      จึงต้องรู้จักทุกข์ที่เกิดขึ้น (สมุทัย)

-      ฝึกอารมณ์ภายใน ภายนอกให้กลมเกลียวกัน ยกคุณธรรมขึ้นมาเพื่อดับทุกข์ (นิโรธ)

-      ทำแล้วความสามัคคีภายนอกเกิดขึ้น ความสงบภายในเกิดขึ้น (มรรค)

                              ในทางพระ เราถือว่าความขัดแย้งต่างๆ นั้นเกิดจาก 2 จุดใหญ่ คือ สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา

สีลสามัญญตา...ความสม่ำเสมอกันโดยศีล คือรักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนภิกษุสามเณร ไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ ไม่สร้างปมเด่นเฉพาะตน

ทิฏฐิสามัญญตา...ความเป็นผู้มีความเสมอกันโดยทิฏฐิ (ความเห็น), มีความเห็นร่วมกัน, มีความคิดเห็นลงกันได้, ไม่ถือรั้นเอาแต่ความเห็นของตนฝ่ายเดียว, ถือความถูกต้องเป็นแนวทาง

 

Page 3 of 19

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>