online-link
top-70years

‘เรื่องบังเอิญ’ ไม่มีเพราะ ‘ผล’ ของทุกเรื่องล้วนเกิดจาก ‘เหตุ’ เพราะ ‘เหตุ’ มี ‘ผล’ จะไม่มีได้อย่างไร เรื่องที่เราประสบพบพานในวันนี้...ย่อมมีที่มาที่ไป ไม่มี ‘เรื่องบังเอิญ’


burma-6-16

เมื่อวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2551 จากการประสานของ พลเอกวิชิต ยาทิพย์ รองผบ.ทบ. ไปยัง ดร. คิน ฉ่วย นักธุรกิจผู้กว้างขวางของประเทศพม่า และเป็นศิษย์ของ หลวงพ่อไจ๊ทีเซา ซึ่งเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ คณะพระภิกษุสงฆ์จากประเทศไทย นำโดย พระธรรมโกศาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมเจ้าคณะภาคต่างๆ ตลอดจน ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต กับคณะแม่ชีจากเสถียรธรรมสถาน องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลก และยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย จึงได้เดินทางไปประเทศพม่า เพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้ผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กีส รวมทั้งจีวรจำนวน 10,000 ชุด ของคณะสงฆ์ ชุดแม่ชีอีก 3,000 ชุด พร้อมทั้งถุงยังชีพที่จำเป็น และเครื่องกรองน้ำอีกกว่า 130 เครื่อง โดยมีน้ำหนักรวมทั้งหมดกว่า 20 ตัน รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการขนย้ายโดยเครื่องบินทหารจำนวน 3 เที่ยว ที่มุ่งตรงไปยังพื้นที่ที่ประสบภัย ทั้งนี้พระมหาเถระ Upadipa ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จริงเป็นครั้งแรกด้วย

ในวันที่ 4 ทันทีที่ถึงเมืองย่างกุ้ง คณะของท่านแม่ชีศันสนีย์ก็ได้เดินทางไปยังวัดกะเลวะ โดยท่านเจ้าอาวาส พระอาจารย์ภัททันตะ จักราภิวังสะ อัครมหาภิวังสะ ทวิปิฏกโกวิทะเถระ (Bhaddhata Jagrabhivamsa Aggamahapandita Dvipitakakovida) ได้เล่าความเดือดร้อนของชาวบ้านจากพายุไซโคลนนาร์กีสให้ฟัง

นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้พบ หลวงพ่อไจ๊ทีเซา และ ดร. คิน ฉ่วย อีกด้วย หลวงพ่อไจ๊ทีเซาได้กล่าวไว้อย่างน่าประทับใจยิ่งว่า

“...ขอให้เราเปิดใจกว้างและลืมความบาดหมาง และขอให้เราทำงานเหมือนพี่น้องอีกครั้งหนึ่งที่จะเข้าไปเยียวยาในฐานะเพื่อนร่วมทุกข์...”

จากนั้นก็ได้เดินทางไปเมืองพยาโปน (Pyapon) ซึ่งมีวัดที่มีพระสงฆ์และแม่ชีอยู่จำนวนหลายวัด และเป็นศูนย์กลางการกระจายสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย

การเดินทางจากเมืองย่างกุ้งถึงศูนย์กลางการกระจายสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกินเวลากว่า 5 ชั่วโมง เป็นการเดินทางที่สมบุกสมบันมาก ด้วยต้องผ่านพื้นที่ที่ประสบภัยอย่างรุนแรง ทว่าเมื่อเดินทางไปถึง ก็ได้พบกับพี่น้องชาวพม่ามากมายรออยู่

และด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพร้อมหัวใจที่เป็นชาวพุทธ การตั้งรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจึงเกิดขึ้น และเป็นการเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นด้วยความเข้าใจในกฎของธรรมชาติ และสามารถพัฒนาความสามารถที่จะอยู่อย่างพึ่งตัวเองได้ไม่ยากนัก ดังท่านแม่ชีศันสนีย์ได้กล่าวให้กำลังใจไว้ว่า

“ไม่ว่าอะไรจะเป็นเหตุปัจจัยแห่งการเกิด ถ้าการเรียนรู้อย่างพัฒนายังงอกงามอยู่ ชีวิตที่มีอยู่จึงยังดำเนินต่อไปได้ เพื่อที่จะเรียนรู้ว่า การเกิดครั้งนี้จะเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ได้”

และนี่คือบทเรียนอันสำคัญของชีวิตของมนุษยชาติ

หลังจากนั้น ทุกครั้งที่ หลวงพ่อไจ๊ทีเซา และ ดร. คิน ฉ่วย เดินทางมาประเทศไทยไม่ว่าด้วยกิจธุระใด เสถียรธรรมสถานจะเป็นสถานที่ที่หลวงพ่อและ ดร. คิน ฉ่วย แวะเยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจในการทำงานของท่านแม่ชีศันสนีย์และชาวชุมชน

พ.ศ. 2559 หรือ 8 ปีให้หลังในวันเดียวกันนี้ คือวันที่ 4 มิถุนายน ดร. คิน ฉ่วย ผู้เป็นเจ้าภาพการสร้างยอดฉัตรทองคำได้เดินทางมาเสถียรธรรมสถานอีกครั้ง เพื่อร่วมวางแผนเกี่ยวกับการเตรียมพิธียกยอดฉัตรทองคำพระมหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์ ซึ่งจะมี ท่านสมเด็จคยับเจ ดากริ รินโปเช เป็นประธานในพิธี ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน ที่จะถึงนี้

จากการเดินทางไปทำ ‘เหตุ’ คือ ‘ให้’ ในวันนั้น

วันเดียวกัน...เดือนเดียวกัน...เมื่อ 8 ปีผ่าน

วันนี้ จึงมี ‘ผล’ จากการ ‘ให้’ คืนด้วยใจกตัญญูของผู้รับ

...

‘เรื่องบังเอิญ’ ไม่มี เพราะ ‘ผล’ ของทุกเรื่องล้วนเกิดจาก ‘เหตุ’  เพราะ ‘เหตุ’ มี ‘ผล’ จะไม่มีได้อย่างไร

เรื่องที่เราประสบพบพานในวันนี้...ย่อมมีที่มาที่ไป ไม่มี ‘เรื่องบังเอิญ’


ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>