online-link
top-70years

พุทธทาสจักอยู่ไปไม่มีตาย

buddhas-16

เมื่อราว 30 ปีผ่านที่ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้เดินทางไปสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อกราบเรียนปรึกษาและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานกับ ท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้เมตตาให้อุดมคติในการการทำงานว่า

“คุณไปทำงานให้สนุก เป็นสุขขณะที่ทำงาน กิน เก็บ ใช้แต่พอประมาณ ที่เหลือแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์”

ครั้นท่านแม่ชีศันสนีย์ได้กราบเรียนว่าขณะนี้กำลังทำงานเรื่องเด็ก ท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ได้เมตตาสอนว่า

“ให้เด็กมีตัวเองเป็นเพื่อน ให้มีลมหายใจเป็นเพื่อน สอนให้ใช้เทคนิคอานาปานสติภาวนา เพราะลมหายใจจะเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เด็กไม่เหงา ถ้าเราเจริญสติในทุกลมหายใจ ก็จะช่วยให้สามารถส่งเสริมและยับยั้งตัวเองได้ว่า อะไรควรทำ อะไรควรหยุดทำ”

จากนั้นอุดมคติและทุกคำสอนของ ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ก็อยู่ในการทำงานของเสถียรธรรมสถานเรื่อยมา

“พุทธทาสจักอยู่ไปไม่มีตาย” ในหัวใจของชาวชุมชนเสถียรธรรมสถาน

เนื่องในโอกาสวันล้ออายุของท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุ 110 ปีชาตกาล 27 พฤษภาคม 2559 เสถียรธรรมสถานขอเชิญร่วมรำลึกถึงปณิธานและหลักธรรมคำสอนของท่าน ณ บริเวณอนุสาวรีย์ประติมากรรม ‘นั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจง’ ลานโรงเรียนพ่อแม่

และร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการ ‘อานาปานสติภาวนา’ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>