online-link
top-ny2017

รอยรัญจวน

kmae-ranjuan4

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลาเกือบ 15.00 น. โดยประมาณ ก่อนที่ คุณแม่รัญจวน อินทรกำแหง จะคืนลมหายใจราว 30 นาที ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้มีโอกาสกราบคุณแม่ในบันทึกการเยี่ยม ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปกราบจริงเป็นครั้งสุดท้าย แต่หัวใจก็ซาบซึ้งยิ่งในพระคุณ...

"ลูกมากราบคุณแม่ด้วยความเคารพในพระคุณที่มีเมตตากับพวกเราชาวเสถียรธรรมสถาน

พวกเราทุกคนจะรักษากายใจในงานเพื่อพระธรรม เป็นธรรมทายาทที่มีดวงตาเห็นธรรม รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏมีเหตุปัจจัย เป็นการแสดงธรรมที่ยิ่งใหญ่

การละสังขารของคุณแม่เป็นครูที่จะทำให้พวกเราเตรียมกาย เตรียมใจ เพื่อเผชิญกับความจริงที่มนุษย์สุดจะเลี่ยง คือความตาย"

ด้วยรักและเคารพยิ่ง
ลูก
2 พฤษภาคม 2559

 

เมื่อถึงวันที่สิ่งที่รักตายจาก แต่ความสุขที่ได้กตัญญูต่อสิ่งที่รักยังคงอยู่

คำกล่าวนี้ยังคงศักดิ์สิทธิ์และจริงแท้

เพราะแม้ในวันแห่งความสูญเสีย ลมหายใจของ คุณแม่รัญจวน อินทรกำแหง ก็ยังอยู่ในงานของเสถียรธรรมสถาน

ทุกชีวิตในร่มเงาของเสถียรธรรมสถานยังคงทำงานด้วยจิตอันร่าเริงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการเชิดชูบูชาพระคุณคุณแม่ด้วยความเคารพยิ่ง

...

วันที่ 4-8 พฤษภาคม โครงการปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 300 ชีวิต

วันที่ 6 พฤษภาคม มีผู้เข้าบวชแม่ชีศีลสิบ 3 คน

วันที่ 7 พฤษภาคม :

เวลา 09.00 น. เปิดนิทรรศการชีวิต 'รอยรัญจวน' ผ่านรายการวิทยุ 'สาวิกา' โดยนิทรรศการฯ จะจัดถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ เสถียรธรรมสถาน

เวลา 14.00 น. ณ เมรุวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่รัญจวน อินทรากำแหง ในเวลาเดียวกัน ณ เสถียรธรรมสถาน เป็นเวลาของการเปิดเส้นทางเดินจงกรมใหม่ในนาม...ทางสาย 'รอยรัญจวน'

เวลา 17.00 น. ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต นำเดินจงกรมขึ้นสู่ 'ถ้ำพระอารยตารามหาโพธิสัตว์' เพื่อระลึกถึงผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่มีหัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ (ทั้งนี้ คุณแม่รัญจวนเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับตาราอวอร์ด) และวางดอกไม้ที่พระบาทของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ร่วมกัน

เวลา 19.30 น. ทำวัตรเย็น ตามประทีป ปฏิบัติภาวนา และธรรมทอล์ก 'แม้สิ่งที่รักตายจาก แต่ความสุขที่ได้กตัญญูต่อสิ่งที่รักยังคงอยู่'

ทั้งหมดทั้งมวล จากเช้าถึงค่ำ ทุกนาที ทุกวัตรปฏิบัติ เป็นไปเพื่อระลึกและอุทิศถวายแด่

คุณแม่รัญจวน อินทรกำแหง

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>