online-link
top-70years

ความเคลื่อนไหว

jedi-jun-25-16

อัพเดพการทำงานการยกยอดพระมหาเจดีย์ฯ เสร็จตามการวางแผนทุกประการ คงเหลือชุดสุดท้ายในวันมหามงคล ๒๕ มิย ๕๙
ด้วยบารมีขององค์พระอารยตารา มหาโพธิสัตว์
ธรรมขอบพระคุณทีมช่างพม่า
ทีมพุทธะ ทีมงานสะใจดี และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้โอกาส ได้ทำมหากุศลในกาลครั้งนี้...สาธุ
นายรากหญ้า
๒๔ มิย.๕๙


 

jedi-top-jun-23-16
การอัญเชิญยอดพระมหาเจดีย์
จากวัดไจทีเซา ประเทศพม่า
สู่ เสถียรธรรมสถาน
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

"ทีมช่างทั้ง ๘ ท่านจากประเทศพม่า
ประกอบยอดพระมหาเจดีย์ฯ
ส่วนที่ ๒ เรียบร้อยแล้วเมื่อบ่ายวันนี้"

นายรากหญ้า
๒๑ มิย.๕๙


 

burma-6-16

เมื่อวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2551 จากการประสานของ พลเอกวิชิต ยาทิพย์ รองผบ.ทบ. ไปยัง ดร. คิน ฉ่วย นักธุรกิจผู้กว้างขวางของประเทศพม่า และเป็นศิษย์ของ หลวงพ่อไจ๊ทีเซา ซึ่งเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ คณะพระภิกษุสงฆ์จากประเทศไทย นำโดย พระธรรมโกศาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมเจ้าคณะภาคต่างๆ ตลอดจน ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต กับคณะแม่ชีจากเสถียรธรรมสถาน องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลก และยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย จึงได้เดินทางไปประเทศพม่า เพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้ผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กีส รวมทั้งจีวรจำนวน 10,000 ชุด ของคณะสงฆ์ ชุดแม่ชีอีก 3,000 ชุด พร้อมทั้งถุงยังชีพที่จำเป็น และเครื่องกรองน้ำอีกกว่า 130 เครื่อง โดยมีน้ำหนักรวมทั้งหมดกว่า 20 ตัน รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการขนย้ายโดยเครื่องบินทหารจำนวน 3 เที่ยว ที่มุ่งตรงไปยังพื้นที่ที่ประสบภัย ทั้งนี้พระมหาเถระ Upadipa ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จริงเป็นครั้งแรกด้วย

ในวันที่ 4 ทันทีที่ถึงเมืองย่างกุ้ง คณะของท่านแม่ชีศันสนีย์ก็ได้เดินทางไปยังวัดกะเลวะ โดยท่านเจ้าอาวาส พระอาจารย์ภัททันตะ จักราภิวังสะ อัครมหาภิวังสะ ทวิปิฏกโกวิทะเถระ (Bhaddhata Jagrabhivamsa Aggamahapandita Dvipitakakovida) ได้เล่าความเดือดร้อนของชาวบ้านจากพายุไซโคลนนาร์กีสให้ฟัง

นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้พบ หลวงพ่อไจ๊ทีเซา และ ดร. คิน ฉ่วย อีกด้วย หลวงพ่อไจ๊ทีเซาได้กล่าวไว้อย่างน่าประทับใจยิ่งว่า

“...ขอให้เราเปิดใจกว้างและลืมความบาดหมาง และขอให้เราทำงานเหมือนพี่น้องอีกครั้งหนึ่งที่จะเข้าไปเยียวยาในฐานะเพื่อนร่วมทุกข์...”

จากนั้นก็ได้เดินทางไปเมืองพยาโปน (Pyapon) ซึ่งมีวัดที่มีพระสงฆ์และแม่ชีอยู่จำนวนหลายวัด และเป็นศูนย์กลางการกระจายสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย

การเดินทางจากเมืองย่างกุ้งถึงศูนย์กลางการกระจายสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกินเวลากว่า 5 ชั่วโมง เป็นการเดินทางที่สมบุกสมบันมาก ด้วยต้องผ่านพื้นที่ที่ประสบภัยอย่างรุนแรง ทว่าเมื่อเดินทางไปถึง ก็ได้พบกับพี่น้องชาวพม่ามากมายรออยู่

และด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพร้อมหัวใจที่เป็นชาวพุทธ การตั้งรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจึงเกิดขึ้น และเป็นการเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นด้วยความเข้าใจในกฎของธรรมชาติ และสามารถพัฒนาความสามารถที่จะอยู่อย่างพึ่งตัวเองได้ไม่ยากนัก ดังท่านแม่ชีศันสนีย์ได้กล่าวให้กำลังใจไว้ว่า

“ไม่ว่าอะไรจะเป็นเหตุปัจจัยแห่งการเกิด ถ้าการเรียนรู้อย่างพัฒนายังงอกงามอยู่ ชีวิตที่มีอยู่จึงยังดำเนินต่อไปได้ เพื่อที่จะเรียนรู้ว่า การเกิดครั้งนี้จะเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ได้”

และนี่คือบทเรียนอันสำคัญของชีวิตของมนุษยชาติ

หลังจากนั้น ทุกครั้งที่ หลวงพ่อไจ๊ทีเซา และ ดร. คิน ฉ่วย เดินทางมาประเทศไทยไม่ว่าด้วยกิจธุระใด เสถียรธรรมสถานจะเป็นสถานที่ที่หลวงพ่อและ ดร. คิน ฉ่วย แวะเยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจในการทำงานของท่านแม่ชีศันสนีย์และชาวชุมชน

พ.ศ. 2559 หรือ 8 ปีให้หลังในวันเดียวกันนี้ คือวันที่ 4 มิถุนายน ดร. คิน ฉ่วย ผู้เป็นเจ้าภาพการสร้างยอดฉัตรทองคำได้เดินทางมาเสถียรธรรมสถานอีกครั้ง เพื่อร่วมวางแผนเกี่ยวกับการเตรียมพิธียกยอดฉัตรทองคำพระมหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์ ซึ่งจะมี ท่านสมเด็จคยับเจ ดากริ รินโปเช เป็นประธานในพิธี ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน ที่จะถึงนี้

จากการเดินทางไปทำ ‘เหตุ’ คือ ‘ให้’ ในวันนั้น

วันเดียวกัน...เดือนเดียวกัน...เมื่อ 8 ปีผ่าน

วันนี้ จึงมี ‘ผล’ จากการ ‘ให้’ คืนด้วยใจกตัญญูของผู้รับ

...

‘เรื่องบังเอิญ’ ไม่มี เพราะ ‘ผล’ ของทุกเรื่องล้วนเกิดจาก ‘เหตุ’  เพราะ ‘เหตุ’ มี ‘ผล’ จะไม่มีได้อย่างไร

เรื่องที่เราประสบพบพานในวันนี้...ย่อมมีที่มาที่ไป ไม่มี ‘เรื่องบังเอิญ’


 

buddhas-16

เมื่อราว 30 ปีผ่านที่ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้เดินทางไปสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อกราบเรียนปรึกษาและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานกับ ท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้เมตตาให้อุดมคติในการการทำงานว่า

“คุณไปทำงานให้สนุก เป็นสุขขณะที่ทำงาน กิน เก็บ ใช้แต่พอประมาณ ที่เหลือแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์”

ครั้นท่านแม่ชีศันสนีย์ได้กราบเรียนว่าขณะนี้กำลังทำงานเรื่องเด็ก ท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ได้เมตตาสอนว่า

“ให้เด็กมีตัวเองเป็นเพื่อน ให้มีลมหายใจเป็นเพื่อน สอนให้ใช้เทคนิคอานาปานสติภาวนา เพราะลมหายใจจะเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เด็กไม่เหงา ถ้าเราเจริญสติในทุกลมหายใจ ก็จะช่วยให้สามารถส่งเสริมและยับยั้งตัวเองได้ว่า อะไรควรทำ อะไรควรหยุดทำ”

จากนั้นอุดมคติและทุกคำสอนของ ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ก็อยู่ในการทำงานของเสถียรธรรมสถานเรื่อยมา

“พุทธทาสจักอยู่ไปไม่มีตาย” ในหัวใจของชาวชุมชนเสถียรธรรมสถาน

เนื่องในโอกาสวันล้ออายุของท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุ 110 ปีชาตกาล 27 พฤษภาคม 2559 เสถียรธรรมสถานขอเชิญร่วมรำลึกถึงปณิธานและหลักธรรมคำสอนของท่าน ณ บริเวณอนุสาวรีย์ประติมากรรม ‘นั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจง’ ลานโรงเรียนพ่อแม่

และร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการ ‘อานาปานสติภาวนา’ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559

 
kmae-ranjuan4

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลาเกือบ 15.00 น. โดยประมาณ ก่อนที่ คุณแม่รัญจวน อินทรกำแหง จะคืนลมหายใจราว 30 นาที ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้มีโอกาสกราบคุณแม่ในบันทึกการเยี่ยม ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปกราบจริงเป็นครั้งสุดท้าย แต่หัวใจก็ซาบซึ้งยิ่งในพระคุณ...

"ลูกมากราบคุณแม่ด้วยความเคารพในพระคุณที่มีเมตตากับพวกเราชาวเสถียรธรรมสถาน

พวกเราทุกคนจะรักษากายใจในงานเพื่อพระธรรม เป็นธรรมทายาทที่มีดวงตาเห็นธรรม รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏมีเหตุปัจจัย เป็นการแสดงธรรมที่ยิ่งใหญ่

การละสังขารของคุณแม่เป็นครูที่จะทำให้พวกเราเตรียมกาย เตรียมใจ เพื่อเผชิญกับความจริงที่มนุษย์สุดจะเลี่ยง คือความตาย"

ด้วยรักและเคารพยิ่ง
ลูก
2 พฤษภาคม 2559

 

เมื่อถึงวันที่สิ่งที่รักตายจาก แต่ความสุขที่ได้กตัญญูต่อสิ่งที่รักยังคงอยู่

คำกล่าวนี้ยังคงศักดิ์สิทธิ์และจริงแท้

เพราะแม้ในวันแห่งความสูญเสีย ลมหายใจของ คุณแม่รัญจวน อินทรกำแหง ก็ยังอยู่ในงานของเสถียรธรรมสถาน

ทุกชีวิตในร่มเงาของเสถียรธรรมสถานยังคงทำงานด้วยจิตอันร่าเริงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการเชิดชูบูชาพระคุณคุณแม่ด้วยความเคารพยิ่ง

...

วันที่ 4-8 พฤษภาคม โครงการปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 300 ชีวิต

วันที่ 6 พฤษภาคม มีผู้เข้าบวชแม่ชีศีลสิบ 3 คน

วันที่ 7 พฤษภาคม :

เวลา 09.00 น. เปิดนิทรรศการชีวิต 'รอยรัญจวน' ผ่านรายการวิทยุ 'สาวิกา' โดยนิทรรศการฯ จะจัดถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ เสถียรธรรมสถาน

เวลา 14.00 น. ณ เมรุวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่รัญจวน อินทรากำแหง ในเวลาเดียวกัน ณ เสถียรธรรมสถาน เป็นเวลาของการเปิดเส้นทางเดินจงกรมใหม่ในนาม...ทางสาย 'รอยรัญจวน'

เวลา 17.00 น. ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต นำเดินจงกรมขึ้นสู่ 'ถ้ำพระอารยตารามหาโพธิสัตว์' เพื่อระลึกถึงผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่มีหัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ (ทั้งนี้ คุณแม่รัญจวนเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับตาราอวอร์ด) และวางดอกไม้ที่พระบาทของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ร่วมกัน

เวลา 19.30 น. ทำวัตรเย็น ตามประทีป ปฏิบัติภาวนา และธรรมทอล์ก 'แม้สิ่งที่รักตายจาก แต่ความสุขที่ได้กตัญญูต่อสิ่งที่รักยังคงอยู่'

ทั้งหมดทั้งมวล จากเช้าถึงค่ำ ทุกนาที ทุกวัตรปฏิบัติ เป็นไปเพื่อระลึกและอุทิศถวายแด่

คุณแม่รัญจวน อินทรกำแหง

 

Page 1 of 19

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>