online-link
top-ny2017

กิจกรรมพิเศษ

rayong-talk2_jan-2016

21 มกราคม 2559
ขอเรียนเชิญชาวระยอง ร่วมรับฟังธรรมบรรยาย
โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
และ แม่ชีอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์

เวลา 8.00-8.35 น. ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม

และเวลา 13.00-15.00  น. ณ โรงพยาบาลระยอง

 

teachers-day--2016

วันที่ 16 มกราคม เป็นวันที่พวกเราระลึกถึงพระคุณของครู ครูที่มีเมตตาและปัญญาเคียงกันอยู่ในหัวใจของท่าน ครูที่กรุณาต่อลูกศิษย์ ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ ชื่นชมยินดีในการเปลี่ยนแปลงของกันและกัน และเราได้ใช้การเรียนรู้ในช่วงของชีวิตที่เห็นว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นครูของพวกเราทุกคน ครูที่มีความหมายของความหนักแน่น จึงไม่ได้อยู่ที่วัยวุฒิหรือคุณวุฒิภายนอกเท่านั้น แต่อยู่ที่ใจที่จะอดทนเรียนรู้กับสิ่งที่เราต้องเผชิญอย่างคนที่มองเห็นสิ่งนั้น และเป็นการขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่แม้จะยากขนาดไหน แต่สิ่งนั้นไม่ยากเกินความสามารถของศิษย์ทุกคน

แม้จะมีความยากลำบากขวางหน้า ทว่าสิ่งนั้นมิได้เป็นเครื่องกีดขวางของเรา ผ่านครูทุกคนให้ได้ แม้สิ่งนั้นๆ จะเรียกว่า 'ความทุกข์' แต่ความทุกข์ก็เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงชีวิตที่พัฒนาไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์...คือพ้นทุกข์ได้

พระบรมครู...คือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนพวกเราเสมอว่า

ทุกข์เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่มีไว้ให้เห็น ไม่มีไว้ให้เป็น

เห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์

ถ้าคุณพ้นทุกข์ได้จากสิ่งใดในชีวิต สิ่งนั้นล้วนเป็นครูทั้งสิ้น

และถ้าสิ่งใดยังไม่พ้น ก็ให้เรียนรู้ในฐานะของศิษย์ที่จะมองอย่างที่โลกเป็นแต่ใจไม่เป็นทุกข์

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

 

childrenday-2016

วันเด็กปีนี้...เด็กคือของขวัญของแผ่นดิน

เสถียรธรรมสถาน ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีทุกคน มาร่วมกันสร้างให้เด็กเป็นของขวัญของแผ่นดิน ด้วยการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญา

9.00-10.00 น.
ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และ อ.ปรีดา ปัญญาจันทร์ ผู้จุดไฟฝันผ่านนิทาน 4 ภาษา มอบของขวัญชิ้นแรกให้เด็ก
ด้วยขบวนพาเหรด animation project ในรายการวิทยุสาวิกา
14.30-16.00 น.
ของขวัญชิ้นที่สอง ‘สมองและหัวใจ...ใครเป็นคนสร้าง’ ร่วมสร้างสมองและหัวใจให้เด็ก
โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และ ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ
18.00-19.00 น.
Dhamma talk ‘Every child is a gift.’ โดย พระโพธิญาณวิเทศ (พระอาจารย์ปสันโน)

เรามีนัดกันวันเด็ก 9 มกราคม 2559  ที่เสถียรธรรมสถานนะเจ้าคะ

 

‘รุ่งอรุณ...สู่...อรุณรุ่ง’ บทเพลงภาวนาจากหัวใจโพธิสัตว์  

พระอารยตารามหาโพธิสัตว์… แรงบันดาลใจให้มีหัวใจโพธิสัตว์
อาสาสมัครมืออาชีพหัวใจโพธิสัตว์ ผลิต วิดีโอ ขึ้นด้วยกตัญญูบูชาหัวใจครู ในโอกาส 30 ปี เสถียรธรรมสถาน
ภาพโดยอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ พรรณพันธ์ ทรงขำ และทีมงาน
ดนตรีโดย เฮลเก แวน ไดก์ นักแต่งเพลงหัวใจโพธิสัตว์ที่มีชื่อเสียงในโลกตะวันตก

A gift from Ārya Tārā Maha Bodhisattva

We encourage you to meditate with this song and hope it will help you to awaken and achieve the “Heart of a Bodhisattva”
To commemorate the 30th anniversary of the founding of Sathira-Dhammasthan, a learning community for peace and harmony, the "Miracle of Change" was recently created.  Pannapan Songkham and his Bodhisattva-heart team of volunteers are deeply grateful for having had the opportunity to develop and produce this video for Sathira-Dhammasthan. A special thanks as well to the Bodhisattva-heart of Helge Van Dyk, a Swiss composer, for creating the video’s music score.
 

Page 9 of 42

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>