online-link
top-ny2017

กิจกรรมพิเศษ

 valen-16_2

ความรัก...คือความงอกงาม

ความรัก...คือพลัง

รักอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์...ก็ต้องรักอย่างไม่หลง เพราะหลงคือรักไม่เป็น

รากของความรักที่มีสติปัญญา มีความเข้าใจ จะทำให้เรากล้าหาญที่จะรัก

และเมื่อรักด้วยสติปัญญา รักด้วยความเข้าใจ ความรัก...จะทำให้คนตาสว่างได้ เพราะความรัก

จะทำให้คนถ่างใจตัวเองให้กว้าง และวางอคติ

การมองคนที่เรารักอย่างที่เขาเป็นโดยไม่เป็นทุกข์ จึงทำให้สามารถถนอมรักไว้อย่างทรงพลัง

แม้ว่าสิ่งนั้นจะยังต้องการโอกาสปรับเปลี่ยน หรือแม้แต่คนที่รักอาจจะยังต้องการคนที่จะช่วยพยุง

ความรักนี้ให้เขาได้ทรงตัวอีกครั้งหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง

ฉะนั้น การตัดสินคนที่เรารักกับการให้โอกาสคนที่เรารักจึงเป็นการถ่างใจของคนที่รักเป็น

ความรักไม่มีการบังคับ ความรักจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีวินัยมาก ถ้ามีสัจจะที่จะตื่นมาในทุกเช้าว่าจะ

ไม่ทำให้คนที่เรารักเจ็บปวดเพราะเรา เราคงต้องสำรวมระวังกายกรรม วจีกรรม ซึ่งมีมโนกรรมที่มี

ความสุจริต

ถ้าเราจะอธิษฐานจิตที่จะรักให้เป็น เราคงต้องกลับมาสำรวมระวังกรรมทั้งสามของเรา

แล้วตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จ โดยมีคนที่เรารักเป็นเหมือนโจทย์ เหมือนการบ้านที่เราจะต้องสอบให้ผ่าน

ถ้าใครคิดว่าวิธีการที่กล่าวนี้ดูน่าเหน็ดเหนื่อย ก็คงต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ เพราะความรักที่ดี

จะไม่มีความเหน็ดเหนื่อย คนที่เหน็ดเหนื่อยแสดงว่ายังให้ได้ไม่ถึงที่สุด ถ้าคนที่ให้จนถึงที่สุดได้ แม้

สิ่งที่รักจะยากเข็ญอย่างไร เรายังขอบคุณสิ่งนั้นได้ เพราะมันเป็นการบ้าน เป็นโจทย์ที่จะทำให้เรา

ขวนขวายที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการกระทำของเรา

เราต่างอยากเห็นความรักเช่นนี้บนโลกมิใช่หรือ เราจะเห็นจากที่ใดล่ะ ถ้าไม่ใช่ที่ใจของเราเอง

ความรักในความหมายของการให้คงหนีไม่พ้นคำว่าให้อภัย ความรักคือความกรุณา ความรักคือ

การชื่นชมยินดีในการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง มองคนที่เรารักอย่างไม่ซ้ำเติม ไม่จับผิด แต่มีศิลปะ

ที่จะรัก ที่จะส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตน และการกลับมาให้โอกาสตัวเองที่จะมีความอิ่ม

เอมกับความรัก ก็เป็นเมตตาภาวนาด้วย

ฉะนั้น กลับมาเถอะค่ะ กลับมา...

รักชีวิต

รักผู้ให้ชีวิต คือพ่อแม่ของเรา

รักบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเรา คือครูบาอาจารย์

รักธรรมชาติ คือดิน น้ำ ลม ไฟ ที่อยู่ในตัวเรา

รักโอกาสและหน้าที่การงานอันยากลำบาก ที่เคี่ยวกรำให้เราแกร่งขึ้น

รักได้แม้กระทั่งศัตรู เพราะเขาทำให้เราให้อภัยได้มากขึ้น

รักเพื่อน ในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์

แล้วให้อย่างไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ

เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัว

มาภาวนากับความรักกันเถอะ

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ คือพระผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรัก

ในวันมาฆบูชาที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 จะเป็นครั้งแรกที่โลกต้องจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ กับการยกยอดฉัตรดอกไม้สดพระมหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ว่าคุณจะ ‘มีรัก’ หรือ ‘ไม่มีรัก’ ขอเชิญมาร่วมเป็นสักขีพยาน...มาร่วมบุญ...มาเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งกุศลร่วมกันโดยพร้อมเพรียง ในเวลา 09.00 น. ณ เสถียรธรรมสถาน

 

valen-16_1

พรุ่งนี้...เป็นวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก ที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญ รวมถึงคนไทยในทุกเพศทุกวัย และเมื่อมองวันนี้จากข้างนอก ‘ความรัก’ คำสั้นๆ แต่มีความหมายมากมาย มีส่วนทำให้ธุรกิจดอกกุหลาบ ช็อกโกแลต การ์ด และของที่ระลึกแปลกๆ ใหม่ๆ มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ และในวันนี้ ถ้าใครยังไม่มีความรัก ก็จะกลายเป็นคนเชย เพราะไม่ได้ให้และไม่ได้รับของขวัญแทนใจเหมือนคนอื่นๆ เพราะการได้ให้และได้รับในวันนี้จะมีความหมายอย่างยิ่งยวด เพราะมันคือวันแห่งความรัก แต่จะมีใครสักกี่คนที่หันมาใส่ใจในความหมายของ ‘ความรัก’ โดยการดูความหมายจริงๆ ข้างใน

ความรักเป็นสิ่งสวยงาม เมื่อใดที่เรามีความรัก ชีวิตของเราจะร่าเริงเบิกบาน แต่ในยามที่เราขาดรัก จะเห็นได้ว่าจิตใจของเราห่อเหี่ยว ความรักจึงมีคุณูปการมากสำหรับชีวิตของเรา

เมื่อมองกลับมาที่ตัวเอง เราจะเห็นว่าเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่ง เรามักจะปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้คนคนนั้นมีความสุขเพราะเรา ความรักมีแหล่งพลังงานมาจากความเข้าใจ หรือจะกล่าวว่าความเข้าใจเป็นแหล่งพลังงานของความรักก็คงได้ ด้วยว่าเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่ง เราจะดำรงชีวิตของเราเพื่อคนคนนั้นอย่างเต็มที่ เราจะรักษาความสุขในปัจจุบันเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหน้ามีความสุขไปกับเราด้วยเสมอ

และความรักที่บริสุทธิ์ในคนหนึ่งคนก็สามารถมีอานิสงส์ทำให้คนในสังคมนั้นมีความสุขไปด้วย เพราะความสุขอันเป็นผลจากความรักที่บริสุทธิ์นี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้มีศานติได้อย่างมหัศจรรย์

ถ้าเราฝึกฝนให้ตนเองมีพรหมวิหาร 4 อยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน เราจะพบว่า...

เมตตา...จะเป็นพลังแห่งรักให้เราออกไปรับใช้ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

กรุณา...จะเป็นพลังแห่งรักที่จะออกไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไม่ย่อท้อ ไม่ว่าสิ่งนั้นๆ จะยากเย็นเพียงใด

มุทิตา...เมื่อช่วยแล้ว ก็มีพลังที่จะชวนคนอื่น ๆ ออกไปทำความดีด้วยกันต่อไป

อุเบกขา...มีปัญญาในการจัดการแก้ไขสิ่งที่ยากทั้งปวง เป็นพลังแห่งรักที่จะทำเหตุอย่างเต็มที่ แต่ปล่อยวางในผล

แล้วเมล็ดพันธุ์แห่งความรักของเราก็จะงอกงามอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เวลาที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับคนอีกหนึ่งคนอย่างลึกซึ้ง เราจะต้องหล่อหลอมตัวเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับคนคนนั้น...นี่เป็นรากฐานแห่งความเข้าใจอันเป็นเหตุแห่งรักที่มีรักแท้

เวลาที่เราชื่นชมยินดีกับคนหนึ่งคนที่กำลังทำงานและให้โอกาสเขาในการที่จะเดินทางต่อไปด้วยรักของเรา จะทำให้โลกใบนี้แผ่คลุมไปด้วยความรักที่เป็นธรรมที่แผ่ไปไม่มีประมาณ หมายถึงเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ที่แผ่ทั่วไปในมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างกว้างขวางสม่ำเสมอกัน ไม่จำกัดขอบเขต จงใช้ชีวิตอย่างคนที่มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ด้วยปัญญาที่จะรู้ว่าเราจะไม่หวั่นไหวเลยกับความรักของเรา...

เพราะเราจะพัฒนาความรักของตัวเองให้บริสุทธิ์ ไม่มีเงื่อนไขแห่งความยึดมั่นถือมั่น อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้

ทุกปีที่ผ่านมา วันแห่งความรักก็เป็นวันเดิม คือ 14 กุมภาพันธ์ กิจกรรมและของที่ระลึกก็เดิมๆ

ไม่ผิดที่จะมีการฉลองกันในวันนี้ แต่เริ่มจากปีนี้ ขอให้มองรักให้ลึกกว่าที่เคย จะได้มีความสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน เพราะรักอย่างเปิดใจกว้าง ทำให้ความรักที่มีเป็นความรักที่ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ

อย่างนี้...จะมีหรือไม่มีคนรัก...ก็ไม่เชย

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ คือพระผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรัก

ในวันมาฆบูชาที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 จะเป็นครั้งแรกที่โลกต้องจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ กับการยกยอดฉัตรดอกไม้สดพระมหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ว่าคุณจะ ‘มีรัก’ หรือ ‘ไม่มีรัก’ ขอเชิญมาร่วมเป็นสักขีพยาน...มาร่วมบุญ...มาเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งกุศลร่วมกันโดยพร้อมเพรียง ในเวลา 09.00 น. ณ เสถียรธรรมสถาน

 

jedi-feb-2559

วันมาฆบูชา

บูชาครูบาอาจารย์ สืบสานประเพณีไทย
ยกยอดฉัตรเสริมบารมี ณ ที่นี่...เสถียรธรรมสถาน

ไม่มีเหตุบังเอิญเกิดขึ้นในโลกนี้ วาระอันดี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
สามเหตุการณ์สำคัญจึงเวียนมาบรรจบครบกันในวันนี้
ตรงกับวันมาฆบูชา วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก
ตรงกับวันครบรอบ 36 พรรษา ท่านแม่ชีศันสนีย์เสถียรสุต ถวายตัวเป็นพุทธสาวิกาธิดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พิธียกยอดฉัตรดอกไม้สดครั้งแรกในประเทศไทย ที่โลกต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ บนยอดพระมหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านละชั่ว ทำดี ทำจิตให้ผ่องใสด้วยการตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน และร่วมบุญมหากุศล ยกยอดฉัตรดอกไม้สดอันตระการตา ปราณีตศิลป์โดย อ. วสุกิจ เรือนพักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านงานดอกไม้และใบตอง เพื่อสร้างสามัคคีธรรมและสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไป

 

dhammasrom

ธรรมาศรม คืออาศรมของผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ในวิถีอยู่อย่างไรอย่างไม่ตายทั้งเป็น
‘อาศรมดูแลผู้ป่วยไข้ที่จะไม่ตายทั้งเป็น’

ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลด้วยการบูชาพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ ปัจจัยเพื่อการสร้าง ‘ธรรมาศรม’ ณ เสถียรธรรมสถาน

โลกต้องจารึกเป็นประวัติศาสตร พิธียกยอดฉัตรดอกไม้สดครั้งแรกในประเทศไทยประดับบนยอดพระมหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ หมื่นพระองค์ ในวันมาฆบูชา 22 กุมภาพันธ์ 2559
อันเป็นที่มาแห่งการร่วมระดมบุญมหากุศลเพื่อการสร้าง ‘ธรรมาศรม’ ณ เสถียรธรรมสถาน
*ยอดฉัตรดอกไม้สด ออกแบบโดย อ.วสุกิจ พักเรือนดี

“การยกยอดฉัตร มีอานิสงส์สูง เป็นอุบายที่มีมาแต่โบราณ ที่จะทำให้สาวกหรือประชาชนมีสามัคคีธรรม ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานนี้ให้สำเร็จ เพราะหากไม่มีความสามัคคีแล้วนั้น การงานทุกอย่างก็คงไม่ประสบความสำเร็จ”
ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน

 

Page 8 of 42

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>