online-link
top-ny2017

กิจกรรมพิเศษ

mindfulness-workshop

คอร์ส 'จังหวะชีวิต (Mindfulness Workshop)' คือการเปิดโอกาสให้ตนเองได้แลกเปลี่ยน – เรียนรู้ - เข้าใจจิตใจของตนอย่างลึกซึ้ง ถ้าคุณ 'รักและเมตตาตนเอง' ของขวัญที่มีคุณค่าที่คุณควรมอบให้กับตนเองและคนที่คุณรัก คือการได้มีโอกาสเข้าคอร์ส 'จังหวะชีวิต (Mindfulness Workshop)' ซึ่งเหมาะกับทุกคน ทุกเพศ ทุกศาสนิก ทุกความเชื่อ ทุกวัย (ตั้งแต่เจ็ดขวบขึ้นไป)

กิจกรรมที่จัดขึ้นใน 'จังหวะชีวิต' Mindfulness Workshop มีทั้งสิ้น 12 กิจกรรม

1. 'กายเคลื่อนไหว ใจตื่นรู้' และ 'Cups Song' เจริญสติกับ ตา – หู – กาย - ใจ

2. 'ดนตรีภาวนา' ผ่อนพัก - ตระหนักรู้

3. 'Here & Now" ปัจจุบันขณะคือเวลาที่ดีที่สุดในการเจริญสติ รู้กาย – รู้ใจ - รู้สึกตัวทั่วพร้อม

4. 'เจาะลึกภูเขาน้ำแข็งในใจ' (Iceberg Theory ของ Virginia Satir) เรียนรู้เบื้องหลังเบื้องลึกของพฤติกรรมมนุษย์ 'Iceberg Theory' ของ Virginia Satir นักจิตวิทยาและนักจิตบำบัดชาวอเมริกัน ทฤษฎีการให้คำปรึกษาครอบครัวของ Satir แพร่หลายในหลายๆ ทวีปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เธอติดอันดับ 5 ใน 10 ของนักจิตวิทยาผู้ชำนาญการด้านนี้ ในปี พ.ศ. 2543 จอห์น แเบนเมน (John Banmen) ได้เข้ามาจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข และในปัจจุบันประเทศไทยได้ก่อตั้งสมาคมเพื่อเผยแพร่การทำจิตบำบัดแนว Satir ชื่อว่า 'สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนว Satir'

5. 'My dad's story - Dream for My Child' หนังสั้นประกอบการเรียนรู้ Iceberg Theory เพื่อให้ผู้เข้าคอร์สได้วิเคราะห์เทียบเคียงกับทฤษฎีดังกล่าว

6. 'Active Listening' ฟังด้วยใจที่เปิดกว้าง ปล่อยวางอคติ

7. 'ถาม - ตอบ...ลึกสุดใจ' วิธีหนึ่งในการค้นหาตัวเอง

8. 'วาดเส้น...ละเลงสี...ละลายทุกข์' ศิลปะเพื่อการเยียวยา เส้น...สี...สะท้อนความรู้สึกภายใน...สุข - ทุกข์ก็แค่เกิดขึ้น – ตั้งอยู่ - ดับไป

9. 'หุ่นสายสร้างสติ' ความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่าง 'หุ่นสาย' กับ 'ผู้ชักหุ่น' 'กายเคลื่อนไหว ใจตื่นรู้'

10. สืบค้นเหตุปัจจัยที่ทำให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ใจปรารถนาอันเป็น 'พื้นฐานชีวิต' สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็น จึงไม่ควรด่วนตัดสินสิ่งใดๆ บนความไม่รู้เท่าทันสรรพสิ่งตามความเป็นจริง

11. 'จดหมายน้อย...เปิดใจผู้เขียน' กะเทาะ 'เปลือก' สู่ 'เนื้อใน' แห่งตน

12. ดนตรีภาวนากับ 'การอธิษฐานจิต' ตั้งสัจจะกับตัวเองในการปรับ – เปลี่ยน – พัฒนา - แบ่งปัน เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน

ทุกกิจกรรมของการเรียนรู้สนุก ไม่น่าเบื่อ เป็นวิธีที่ช่วยให้เรารู้จัก – เข้าใจ – ยอมรับ – อภัยตนเอง – ผู้อื่น - สรรพชีวิตได้มากขึ้น ง่ายขึ้น และจะไม่ตัดสินอะไรง่ายๆ โดยที่ไม่รู้เท่าทันความจริง ซึ่งสิ่งนี้ถ้าสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน จะช่วยให้มีชีวิตที่สุขง่ายขึ้นและทุกข์น้อยลงๆ จนเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวง

หากคุณมีความเพียรในการฝึกฝนตนอย่างแท้จริง

ทำจริง...ย่อมเห็นผลจริง

คอร์ส 'จังหวะชีวิต (Mindfulness Workshop)' เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาก็ผ่านไปอย่างงดงามและอิ่มเอมใจ โดยมีผู้เข้าคอร์ส 31 ท่าน กระบวนกรจิตอาสาที่มาร่วมถักทองานรวม 13 ท่าน

'จังหวะชีวิต (Mindfulness Workshop)' จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน ระหว่างเวลา 12.30 -16.30 น. ณ ห้องจังหวะชีวิต เสถียรธรรมสถาน ซอยวัชรพล (รามอินทรา 55)

เข้าร่วมคอร์สฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านที่เคยเข้าคอร์สแล้ว สามารถเข้าร่วมได้อีกในทุกครั้งที่มีการเปิดคอร์ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอื้อง โทร. 081-627-7341 และคุณพูลลาภ โทร. 081-613-9509

 
mahajedi-3-16

งานมหากุศลที่จะช่วยคนให้ 'อยู่อย่างมีความหมาย...ตายอย่างเป็นสุข'

จากการทำงานสั่งสมประสบการณ์จนกลายเป็นความชำนาญในการทำงานเยียวยามากว่า 30 ปี

บัดนี้เสถียรธรรมสถานพร้อมแล้วที่จะทำให้เกิดการสร้าง 'ธรรมาศรม'

อาศรมของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย

บนวิถีอยู่อย่างไรอย่างไม่ตายทั้งเป็น

เป็นงานมหากุศลที่จะช่วยคนให้ 'อยู่อย่างมีความหมาย...ตายอย่างเป็นสุข'

เพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้านการเยียวยาได้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกช่วงวัยของชีวิต

ดังเช่น ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้กล่าวไว้ว่า

"'ธรรมาศรม' เป็นการร้อยเรียงงานทั้งหมดตลอด 30 ปีของเสถียรธรรมสถานมาสกัดในห้องแล็บวิจัยชีวิต สร้าง 'แคปซูลธรรมะ' คือการนำแก่นธรรมในพุทธกาลมาสู่ปัจจุบันกาล ทำของยากให้ง่าย ทำให้แพร่หลาย ทำให้เข้าไปอยู่ในครัวเรือน ช่วยมนุษย์ให้ 'อยู่อย่างมีความหมาย' และ 'ตายอย่างเป็นสุข' ได้ทุกเพศและวัย ตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ 'อยู่อย่างมีความหมาย' คือไม่อยู่อย่างละเลยโอกาสที่จะได้ทำกุศล และ 'ตายอย่างเป็นสุข' คือไม่อยู่อย่างตายทั้งเป็น"

แต่ 'ธรรมาศรม' จะสำเร็จลงไม่ได้เลยหากปราศจากสามัคคีธรรม ความรัก ความกตัญญู ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ

ขอเชิญมาร่วมเป็นหนึ่งในอีกหน้าของประวัติศาสตร์การร่วมบุญด้วยใจอันเป็นมหากุศล ผ่านการจารึกชื่อของคุณ ของคนที่คุณรัก หรือชื่อบริษัทห้างร้านของคุณ ไว้ที่พระมหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์ ปัจจัยทั้งหมดจากการร่วมบุญมหากุศลในครั้งนี้ เพื่อสร้าง 'ธรรมาศรม'

...

อานิสงส์ของการดูแลผู้ป่วย

สมัยพุทธกาลได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการดูแลผู้ป่วยไว้ว่า

"ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากผู้ป่วยไข้เถิด"

ด้วยบุญนี้จะเป็นปัจจัยแก่สวรรค์และนิพพาน ด้วยบุญนี้สามารถอธิษฐานให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุเป็นพระมหาสาวก พระอัครสาวก พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เสถียรธรรมสถาน โทร. 02-519-1119

 

feb-flower_23
เชิดชู บูชา
หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์
มาฆบูชา 2559
ก้าวบนหนทางธรรม
ณ เสถียรธรรมสถาน
ธรรมสวัสดี


 

lil-savika-2016

โครงการบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน ครั้งที่ ๗
จาก ‘สุวรรณภูมิ’ สู่ ‘พุทธภูมิ’ ไทย อินเดีย เนปาล พม่า

ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

มรรค...คือหนทาง…ทางอื่นไม่มี

การบวช...คือการขัดเกลาจิตใจ เป็นการค้นคว้าด้านในที่จะพบกับความมหัศจรรย์ของ ‘ชีวิต’
พุทธสาวิกา...คือผู้หญิงผู้ฟังคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำไปปฏิบัติจนเห็นผลจริง คือเป็นอิสระจากความทุกข์ได้จริง
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนธิดาของพระองค์เสมอว่า ‘ธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามาก ฉลาดในทางและไม่ใช่ทาง’
การบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน ครั้งที่ ๗ นี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองก้าวย่างแห่งปัญญาสู่ทศวรรษที่ ๓ หรือ ๓๐ ปี ของเสถียรธรรมสถาน สถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคง โดยมีผู้ร่วมเดินทางหลายวัย เพื่อพิสูจน์ว่าการปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม อันเป็นเครื่องออกจากทุกข์นั้น ทำได้ในทุกช่วงวัย
ทั้งนี้ อานิสงส์จากการร่วมบุญมหากุศลสนับสนุนการบวชพุทธ­สาวิกาสี่แผ่นดิน ครั้งที่ ๗ ในครั้งนี้ ทั้งหมดเป็นไปเพื่อการสร้าง ‘ธรรมาศรม’ คืออาศรมของผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ในวิถีอยู่อย่างไรอย่างไม่ตายทั้งเป็น ณ เสถียรธรรมสถาน
การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่สำคัญนัก เพราะเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์
การเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางที่สำคัญนัก เพราะเป็นการเดินทางอย่างไม่ตายทั้งเป็น
การค้นหาตัวตนที่แท้จริงของการได้เกิดครั้งนี้สำคัญนัก เพราะเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ว่าชีวิตศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตหลุดพ้น

ความหมายของการบวชคือ รักษาพระธรรมวินัย เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา, การบวชเป็นการฝึกตนเองให้อยู่บนหนทางพรหมจรรย์, ฝึกสำรวมจิต สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย, เป็นการทดลองอยู่อย่างไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นของตัวเอง มีชีวิตอยู่อย่างต่ำต้อย และเรียบง่าย ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน, ฝึกสละทรัพย์สมบัติ ของรัก ของพอใจ อันเป็นทางมาแห่งทุกข์ และมีชีวิตที่เนื่องด้วยผู้อื่นเลี้ยงดู จึงเป็นผู้ที่เลี้ยงง่าย อยู่ง่าย
การบวชนั้นมีอานิสงส์ต่อตัวผู้บวชเอง โดยได้โอกาสศึกษาธรรมะ ได้ปฏิบัติจริง เห็นผลจริง ทั้งยังมีอานิสงส์ต่อบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ให้มีโอกาสใกล้ชิดและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
การบวชแม้เพียงน้อยวัน ก็ยังมีอานิสงส์มหาศาล ดังที่แต่กาลก่อนท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุได้พูดไว้เป็นอุปมาเพื่อการคำนวณ เพราะไม่อาจจะกล่าวเป็นอย่างอื่นว่า ให้เอาฟ้าทั้งหมดนี้เป็นเหมือนกับแผ่นกระดาษ แล้วเอาภูเขาพระสุเมรุเป็นเหมือนกับปากกาหรือพู่กัน ให้เอาแผ่นดินเป็นเหมือนกับหมึก เอาน้ำในมหาสมุทรเป็นน้ำละลายหมึก แล้วเขียนกันให้เต็มท้องฟ้า ก็ไม่หมดอานิสงส์ของการบวช
หากบวชจริง ได้ศึกษาจริง ได้ปฏิบัติจริง ย่อมมีอานิสงส์มากอย่างนี้แล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
๐๒-๕๑๙-๑๑๑๙, ๐๙๐-๙๙๔-๐๘๙๗, ๐๙๘-๗๓๕-๔๐๓๐

 

Page 7 of 42

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>