online-link
top-70years

กิจกรรมพิเศษ

may15-3

เสถียรธรรมสถานขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก มหามนตราแห่งพระอารยตารามหาโพธิสัตว์
ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559
16.30-18.30 น. พิธีพุทธาภิเษกมหามนตราแห่งพระอารยตารามหาโพธิสัตว์
โดยสมเด็จพระคยับเจ ดากริ รินโปเช มหาบัณฑิตผู้รู้แจ้ง ผู้สืบสายอันบริสุทธิ์แห่งพุทธศาสนา
ลามะรูปสำคัญผู้ใกล้ชิดองค์ทะไลลามะที่ 14
18.30 น. นาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ
โดย อาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ ที่ได้รับรางวัลตาราอวอร์ด
ผู้เข้าร่วมพิธีกรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สีขาว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 02 519 1119 ,086 303 0299

 

ยกย่องเชิดชูหัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์
ด้วยการจารึกชื่อแม่อันเป็นที่รักของท่าน
ประดิษฐาน ณ มหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์
เพื่อสร้างธรรมาศรม

 

may15-2

ขอเชิญเป็นหนึ่งใน หัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ ที่จะร่วมสร้างลูกเพื่อโลกได้
ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ณ เสถียรธรรมสถาน
เปิดใจแม่ให้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้กับลูกโดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
ศิลปะแห่งกายเคลื่อนไหว...ใจตั้งมั่น โดย ครูแอม
ภาวนากับการปั้นทอม่า...เพื่อนำคุณธรรมของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์มาสถิตย์อยู่ในตัวคุณ โดย อาจารย์ซิ่ว
ภาวนากับงานศิลปะและนิทานหุ่นเชิด โดย คณะแม่ครูจากบ้านเรียนแห่งรักและศานติ
เปิดวงฟังกันด้วยหัวใจ...แม่สร้างลูกเพื่อโลก ผ่านการทำงานภาวนาด้วยดินหนึ่งก้อนกับใจหนึ่งดวง โดย แม่แอ้ม

 

ยกย่องเชิดชูหัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์
ด้วยการจารึกชื่อแม่อันเป็นที่รักของท่าน
ประดิษฐาน ณ มหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์ เพื่อสร้างธรรมาศรม

 

may15-1

พบกับ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ดร.กัมพล ราชวงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการยกระดับสมองให้คิดบวก จากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และ ดีเจอ้อม (สุนิสา สุขบุญสังข์) ที่จะมาชวนท่านยกหัวใจแม่ขึ้นมาเป็นหัวใจโพธิสัตว์
ในรายการวิทยุสาวิกา และช่วงเสวนากับพ่อแม่
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-11.30 น.
รับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Youtube/sdswebchannel และ facebook/sdsface

 

ยกย่องเชิดชูหัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์
ด้วยการจารึกชื่อแม่อันเป็นที่รักของท่าน
ประดิษฐาน ณ มหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์ เพื่อสร้างธรรมาศรม

 

lama-may-16

เสถียรธรรมสถาน

ขอเชิญท่านสื่อมวลชน และกัลยาณธรรมทุกท่าน

ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ ประกอบพิธีมนตราภิเษกที่ยกย่องหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ โดย...

สมเด็จพระคยับเจ ดากริ รินโปเช ลามะรูปสำคัญผู้ใกล้ชิดองค์ทะไลลามะที่ 14

ในพิธีพุทธาภิเษกพระมหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ หมื่นพระองค์

และลงนามชื่อแม่บุคคลอันเป็นที่รักของคุณ

ในพระมหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ หมื่นพระองค์

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ เสถียรธรรมสถาน

สมเด็จพระคยับเจ ดากริ รินโปเช เป็นลามะรูปสำคัญผู้ใกล้ชิดองค์ทะไลลามะที่ 14 และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในฐานะนิรมานกายองค์สำคัญในพุทธศาสนาสายวัชรยาน สถานะของพระสงฆ์ผู้เป็นรินโปเชจะต่างจากลามะทั่วไปที่ต้องเป็นพระสงฆ์ผู้เคยเป็นสาวกของพระศากยมุนีในอดีตชาติ

สมเด็จพระคยับเจ ดากริ รินโปเช มิได้เป็นเพียงปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้สำเร็จมหาสังฆบัณฑิตด้านพุทธปรัชญา พระสูตร และหลักคำสอนของตันตระเท่านั้น หากยังเป็นมหาโยคีผู้ได้ปฏิบัติกรรมฐานที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบพิธีมนตราภิเษก เป็นอาจารย์ผู้เมตตา อ่อนโยน และเชี่ยวชาญของบรรดาศิษย์ที่มีอยู่มากมายทั่วโลก

การดูแลและชี้แนะขององค์ทะไลลามะที่ 14 สมเด็จพระคยับเจ ดากริ รินโปเช จึงเป็นหนึ่งในลามะที่เป็นองค์นิรมานกายสำคัญจำนวนน้อยรูปผู้รักษาการสืบสายแห่งพุทธธรรมอันบริสุทธิ์ ด้วยการดำรงไว้ซึ่งการประกอบพิธีมนตราภิเษก การสืบต่อ และการประสาทพร ทั้งพระสูตรและตันตระของพุทธศาสนาสายทิเบตทั้งสี่นิกายหลัก ซึ่งหาได้ยากยิ่งนัก

ในบรรดากิจกรรมแห่งความรู้แจ้งทั้งหลายนั้น สมเด็จพระคยับเจ ดากริ รินโปเช ได้ช่วยเหลือผู้คนทั้งหลายจากภยันตราย โรคภัยไข้เจ็บ และยังได้สยบบรรเทาหายนะภัยทางธรรมชาติหลายครา ทั้งยังช่วยศิษย์ของท่านที่มีอยู่มากมายทั่วโลกให้ถึงซึ่งความรู้แจ้ง ด้วยคำสั่งสอนอันครอบคลุม การทำมนตราภิเษก และการประสาทพรของท่าน

ด้วยเหตุนี้จึงนับเป็นโอกาสที่น่ายินดีและหาได้ยากยิ่งที่เราจะได้พบท่านในครั้งนี้ เพื่อฟังคำเทศนา ร่วมในการประกอบพิธีทางจิตวิญญาณ พิธีพุทธาภิเษกพระมหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ หมื่นพระองค์ พระมหาเจดีย์ที่รองรับการประดิษฐานของพระศรีอาริยเมตไตรย รายล้อมด้วยพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ ผู้อธิษฐานจิตที่จะเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป

จึงขอเชิญชวนลูกพาแม่มารับพรจากสมเด็จพระคยับเจ ดากริ รินโปเช มหาบัณฑิตผู้รู้แจ้ง ผู้สืบสายอันบริสุทธิ์แห่งพุทธศาสนา และร่วมลงนามชื่อแม่บุคคลอันเป็นที่รัก ประดิษฐานในพระมหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ หมื่นพระองค์ เพื่อเป็นการกตัญญู บูชาหัวใจแม่ สืบไป

ผู้เข้าร่วมพิธีกรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สีขาว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 02 519 1119 ,086 303 0299

 

Page 5 of 42

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>