online-link
top-ny2017

กิจกรรมพิเศษ

aug-25-16

คุณคือหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการจารึกชื่อ ‘แม่’
ผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รัก...ให้โลกรู้
ปัจจัยทั้งหมดจากการจารึกชื่อแม่บนโมลด์พระอารย-
ตารามหาโพธิสัตว์ เพื่อนำไปประดิษฐานบนพระมหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์ในครั้งนี้
เพื่อสร้าง ‘ธรรมาศรม’
อาศรมของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย บนวิถีอยู่อย่างไรอย่างไม่ตายทั้งเป็น
เป็นงานมหากุศลที่จะช่วยคนให้ ‘อยู่อย่างมีความหมาย...ตายอย่างมีคุณค่า’ เพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้านการเยียวยาได้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกช่วงวัยของชีวิต

โอม ตาเร ตูตาเร ตูเร โซฮา

พระอารยตารามหาโพธิสัตว์

มหาโพธิสัตว์แห่งความกรุณาในร่างของสตรีที่ไม่เคยปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรัก, ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีที่มีการกระทำด้วยจิตที่หลุดพ้น, ทรงมีความกรุณาและปัญญาพร้อมที่จะช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว, ทรงได้รับการบูชาอย่างยิ่งในเรื่องความสามารถเอาชนะสถานการณ์ที่ยากลำบาก และทรงสงบเย็น  เป็นประโยชน์ ไม่ว่าอุปสรรคยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จ

คุณธรรมแปดประการของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์

ไม่มีความถือตัวอวดดี
ไม่มีความโง่เขลา
ไม่มีความอาฆาตพยาบาททั้งปวง
ไม่มีความอิจฉาริษยา
ไม่มีความคิดเห็นที่ผิด
ไม่มีความโลภ
ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น
ไม่มีความยึดติดและความเคลือบแคลงสงสัยทั้งปวง

บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาวัชรพล (รามอินทรา)
ชื่อบัญชี ธรรมสวัสดี โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
เลขที่บัญชี 161-2-20838-3
ธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยวัชรพล
ชื่อบัญชี แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
เลขที่บัญชี 796-2-08849-4
ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยรามอินทรา กม.4
ชื่อบัญชี ธรรมสวัสดี โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
เลขที่บัญชี 187-4-37750-8

กรุณาส่งหลักฐานการโอนที่ Line ID: sds.office

 

attamee-buja

เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม เป็น วันอัฐมีบูชา’ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานได้แปดวัน คือหลังจากวันวิสาขบูชาแล้วแปดวัน รวมทั้งเป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา องค์พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์ (หลังให้พระประสูติกาล) และเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขตลอดเจ็ดวัน (หลังตรัสรู้) อีกด้วย

เสถียรธรรมสถานขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการ อานาปานสติภาวนา’ เนื่องใน วันอัฐมีบูชา’ ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม และร่วมเป็นหนึ่งในสองกิจกรรมในสองวันสำคัญ อันได้แก่

วันที่ 27 พฤษภาคม  ร่วมรำลึก 110 ปี หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ’

วันที่ 28 พฤษภาคม ร่วมรำลึก 95 ปี คุณแม่รัญจวน อินทรกำแหง’

ชมนิทรรศการชีวิต รอยรัญจวน’

และร่วมเป็นหนึ่งในการเสวนา รัญจวนทำไม...ทำไมรัญจวน’

ผู้ร่วมเสวนา ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

คุณเตือนใจ ดีเทศน์

คุณรสนา โตสิตระกูล

ผู้ดำเนินการเสวนา คุณช่อผกา วิริยานนท์

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-519-1119


 

visakha-16

วิสาขบูชานี้ ขอเชิญชวนกันมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพื่อหาหนทางออกจากความทุกข์ ถวายเป็นพุทธบูชา

19-22 พฤษภาคม 2559 ณ เสถียรธรรมสถาน

20 พฤษภาคม 2559 - 7.30 น. ทำบุญตักบาตร

17.00 น. สวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร เวียนเทียน และร่วมจารึกชื่อ มารดา ในพระมหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์ ตลอดทั้งวัน

 

may15-4

ขอเชิญชวนอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์กลับบ้าน เพื่อร่วมกันยกย่องเชิดชูบูชาหัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์ มาร่วมสร้างธรรมาศรม อาศรมของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อยู่อย่างมีความหมาย ตายอย่างมีคุณค่า ด้วยการจารึกชื่อแม่อันเป็นที่รักของทุกคน นำไปประดิษฐาน ณ มหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์ ได้ทุกวัน ณ เสถียรธรรมสถาน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2559
พุทธาภิเษกมหามนตราแห่งพระอารยตารามหาโพธิสัตว์

วันที่ 25 มิถุนายน 2559
ตารากลับบ้าน...อาสาสมัครกลับบ้าน มาร่วมร้อยใจให้เป็นเสาเข็มมีชีวิตครบ 1 ทศวรรษการกลับบ้านของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์

 

ยกย่องเชิดชูหัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์
ด้วยการจารึกชื่อแม่อันเป็นที่รักของท่าน
ประดิษฐาน ณ มหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์ เพื่อสร้างธรรมาศรม

 

Page 4 of 42

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>