online-link
top-70years

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ 'รักและเมตตาตัวเอง' มาให้ของขวัญตัวเองด้วยคอร์ส 'จังหวะชีวิต (Mindfulness Workshop)' กันดีกว่า

mindfulness-workshop

คอร์ส 'จังหวะชีวิต (Mindfulness Workshop)' คือการเปิดโอกาสให้ตนเองได้แลกเปลี่ยน – เรียนรู้ - เข้าใจจิตใจของตนอย่างลึกซึ้ง ถ้าคุณ 'รักและเมตตาตนเอง' ของขวัญที่มีคุณค่าที่คุณควรมอบให้กับตนเองและคนที่คุณรัก คือการได้มีโอกาสเข้าคอร์ส 'จังหวะชีวิต (Mindfulness Workshop)' ซึ่งเหมาะกับทุกคน ทุกเพศ ทุกศาสนิก ทุกความเชื่อ ทุกวัย (ตั้งแต่เจ็ดขวบขึ้นไป)

กิจกรรมที่จัดขึ้นใน 'จังหวะชีวิต' Mindfulness Workshop มีทั้งสิ้น 12 กิจกรรม

1. 'กายเคลื่อนไหว ใจตื่นรู้' และ 'Cups Song' เจริญสติกับ ตา – หู – กาย - ใจ

2. 'ดนตรีภาวนา' ผ่อนพัก - ตระหนักรู้

3. 'Here & Now" ปัจจุบันขณะคือเวลาที่ดีที่สุดในการเจริญสติ รู้กาย – รู้ใจ - รู้สึกตัวทั่วพร้อม

4. 'เจาะลึกภูเขาน้ำแข็งในใจ' (Iceberg Theory ของ Virginia Satir) เรียนรู้เบื้องหลังเบื้องลึกของพฤติกรรมมนุษย์ 'Iceberg Theory' ของ Virginia Satir นักจิตวิทยาและนักจิตบำบัดชาวอเมริกัน ทฤษฎีการให้คำปรึกษาครอบครัวของ Satir แพร่หลายในหลายๆ ทวีปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เธอติดอันดับ 5 ใน 10 ของนักจิตวิทยาผู้ชำนาญการด้านนี้ ในปี พ.ศ. 2543 จอห์น แเบนเมน (John Banmen) ได้เข้ามาจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข และในปัจจุบันประเทศไทยได้ก่อตั้งสมาคมเพื่อเผยแพร่การทำจิตบำบัดแนว Satir ชื่อว่า 'สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนว Satir'

5. 'My dad's story - Dream for My Child' หนังสั้นประกอบการเรียนรู้ Iceberg Theory เพื่อให้ผู้เข้าคอร์สได้วิเคราะห์เทียบเคียงกับทฤษฎีดังกล่าว

6. 'Active Listening' ฟังด้วยใจที่เปิดกว้าง ปล่อยวางอคติ

7. 'ถาม - ตอบ...ลึกสุดใจ' วิธีหนึ่งในการค้นหาตัวเอง

8. 'วาดเส้น...ละเลงสี...ละลายทุกข์' ศิลปะเพื่อการเยียวยา เส้น...สี...สะท้อนความรู้สึกภายใน...สุข - ทุกข์ก็แค่เกิดขึ้น – ตั้งอยู่ - ดับไป

9. 'หุ่นสายสร้างสติ' ความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่าง 'หุ่นสาย' กับ 'ผู้ชักหุ่น' 'กายเคลื่อนไหว ใจตื่นรู้'

10. สืบค้นเหตุปัจจัยที่ทำให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ใจปรารถนาอันเป็น 'พื้นฐานชีวิต' สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็น จึงไม่ควรด่วนตัดสินสิ่งใดๆ บนความไม่รู้เท่าทันสรรพสิ่งตามความเป็นจริง

11. 'จดหมายน้อย...เปิดใจผู้เขียน' กะเทาะ 'เปลือก' สู่ 'เนื้อใน' แห่งตน

12. ดนตรีภาวนากับ 'การอธิษฐานจิต' ตั้งสัจจะกับตัวเองในการปรับ – เปลี่ยน – พัฒนา - แบ่งปัน เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน

ทุกกิจกรรมของการเรียนรู้สนุก ไม่น่าเบื่อ เป็นวิธีที่ช่วยให้เรารู้จัก – เข้าใจ – ยอมรับ – อภัยตนเอง – ผู้อื่น - สรรพชีวิตได้มากขึ้น ง่ายขึ้น และจะไม่ตัดสินอะไรง่ายๆ โดยที่ไม่รู้เท่าทันความจริง ซึ่งสิ่งนี้ถ้าสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน จะช่วยให้มีชีวิตที่สุขง่ายขึ้นและทุกข์น้อยลงๆ จนเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวง

หากคุณมีความเพียรในการฝึกฝนตนอย่างแท้จริง

ทำจริง...ย่อมเห็นผลจริง

คอร์ส 'จังหวะชีวิต (Mindfulness Workshop)' เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาก็ผ่านไปอย่างงดงามและอิ่มเอมใจ โดยมีผู้เข้าคอร์ส 31 ท่าน กระบวนกรจิตอาสาที่มาร่วมถักทองานรวม 13 ท่าน

'จังหวะชีวิต (Mindfulness Workshop)' จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน ระหว่างเวลา 12.30 -16.30 น. ณ ห้องจังหวะชีวิต เสถียรธรรมสถาน ซอยวัชรพล (รามอินทรา 55)

เข้าร่วมคอร์สฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านที่เคยเข้าคอร์สแล้ว สามารถเข้าร่วมได้อีกในทุกครั้งที่มีการเปิดคอร์ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอื้อง โทร. 081-627-7341 และคุณพูลลาภ โทร. 081-613-9509

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>