online-link
top-70years

เสียงจากชุมชน

voice_20

วัตถุประสงค์ของการเดินคืออะไร

การเดินก็คือการเดิน เดินเพื่อไปให้ถึง ส่วนจะไปถึงไหน เดินไปเพื่ออะไร เราคงต้องชัดในทุกย่างก้าว

หลายคนไม่เข้าใจ คิดว่าการเดินเร็วจะทำให้ไปถึงเร็ว เรากำลังเข้าใจผิดหรือเปล่า ข้อเสียของการเดินเร็ว จะทำให้เราไม่ชัดเจน ขาดการเฝ้าสังเกต การเดินนั้นก็เสียโอกาส จะเห็นว่าไปไม่ถึงเป้าหมายสักที ทุกอย่างดูร้อนรน วุ่นวายไปหมด การเดินช้า ทำให้เรามีโอกาสได้เห็นเยอะ สายตาเราจะมีเวลาในการได้เห็นและได้สัมผัสกับสรรพสิ่งมากขึ้น มีเวลาใคร่ครวญ เพราะตลอดการเดินของเราจะมี ครู อยู่รายรอบตัวเรา ถ้าเราเป็นคนช่างสังเกต นี่เป็นประโยชน์ในการเดินช้า ในชุมชนเสถียรธรรมสถาน มีสถานที่สำคัญที่มีความหมายอยู่หลายแห่ง หนึ่งในนั้นที่คุณแม่...ท่านแม่ชีศันสนีย์ สร้างขึ้นและตั้งชื่อว่า สะพานแห่งสติ มีบุคคลหลายท่านได้กล่าวไว้ว่า มาถึงเสถียรธรรมสถานแล้วไม่ได้เดินบนสะพานแห่งสติ เหมือนมาไม่ถึงเสถียรธรรมสถาน วัตถุประสงค์ก็เพื่อหยุดย่างก้าวที่เร่าร้อน ขาดสติ ได้กลับมามีสติอีกครั้งในการเดิน ไม่เช่นนั้นคนที่เดินบนสะพานแห่งสติไม่รอดแน่นอน เพราะสะพานแห่งสติจะสูงต่ำไม่เท่ากัน ระยะถี่ห่างไม่เท่ากัน สะพานแห่งสติทอดตัวรับใช้ผู้คนมานานกว่า ๑๐ ปีแล้ว ดูภายนอกนั้นแสนธรรมดา ไม่ได้ตกแต่งให้วิจิตรพิสดารอะไร บางท่านบอกแปลกเสียด้วยซ้ำไป เกิดอยู่กลางสวน เหมือนไม่มีที่มาที่ไป ก็คงเป็นเช่นนั้น ถ้าเรามองแบบโลกๆ ทว่าคุณแม่...ท่านแม่ชีศันสนีย์ กล่าวถึง 'สะพานแห่งสติ' ไว้ในหนังสือ 'กรุณาแห่งหัวใจ' ว่า "ถ้าการเดินของเรามีสติเป็นเครื่องมือก็จะทำให้ก้าวย่างของเราไม่เบียดเบียนใคร แต่ถ้าเราเผลอจากสติเมื่อไหร่ เราก็จะเจ็บตัวทันที สะพานแห่งสติสอนให้เราตื่น และตระหนักรู้ในทุกก้าวย่างของเราที่จะเคารพตัวเรา และเคารพสิ่งที่อยู่รายรอบ เมื่อเราสามารถข้ามสะพานแห่งสะติได้ นั่นก็หมายความว่าเรารอดพ้นได้"

นี่กระมังที่เป็นคุณค่าแห่งการเรียนรู้ที่จะดำรงตนอยู่บนสะพานแห่งนี้ มีคนหลายคน หลายอาชีพ หลายชนชั้น หลายเชื้อชาติ หลายศาสนา ได้มาสัมผัสกับสะพานแห่งสติ แล้วได้สะท้อนให้ฟังว่าช่วยชีวิตเขาได้มากทีเดียว เวลาทุกข์เขาชอบมาเดินเล่น มาเจริญสติบนสะพานนี้ เพราะการเดินบนสะพานแห่งสตินั้นเราต้องเดินด้วยความระมัดระวัง เมื่อเท้าระวัง ใจก็จะระวังไปด้วย จึงทำให้เราได้เฝ้าสังเกต ได้ทบทวน ถึงเรื่องราวที่เข้ามากระทบกับเรา เพียงการเดินอย่างระมัดระวัง สติ ในการเดินก็เกิดขึ้น เมื่อมี สติ ก็มี ปัญญา ในการจัดการกับปัญหา คุณแม่ท่านสอนพวกเราชาวชุมชนเสถียรธรรมสถานเสมอว่า

สติมา ปัญญาเกิด

คนเราถ้ามีปัญญา ปัญหาก็ไม่เกิด ความทุกข์ก็ไม่ปรากฏ

เพียงแค่เดินอย่างมีสติ ชีวิตก็เป็นอิสระ

ขอเชิญชวนเราท่านทั้งหลายมาร่วมกันเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการใช้ย่างก้าวของเราเป็นไปเพื่อการไม่เบียดเบียนกันเถิด

ธรรมสวัสดี

นายรากหญ้า

 
voice_19

ความรักมี ปาฏิหาริย์ พาเราก้าวข้ามไป บางช่วงของบทเพลงประกอบภาพยนตร์ชุดความรัก ศรัทธา ปาฏิหาริย์ ทำให้หวลคิดถึงบุคคลที่อยู่ในภาพยนตร์ เหมือนปลุกเหล่าอาสาสมัครที่ได้สละชีวิตกับมามีชีวิตอีกครั้ง บุญรอด คือ ๑ ชีวิต ที่จากเราไปติดตามเรื่องราวของเธอได้ในภาพยนตร์เรื่อง ผู้หญิงคนนี้ไม่อยากชื่อบุญรอด กำกับโดยคุณช่อผกา วิริยานนท์ บุญรอดจากไปเพราะความประมาทขาดสติของผู้ที่เมาแล้วขับในเช้าตรู่ของวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๔๖ เธอจากไปด้วยวัยเพียง ๓๑ ปี ในขณะที่กำลังจะไปตลาดเพื่อซื้ออาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรม บุญรอดหยุดชีวิตมา ๘ ปีแล้ว แต่ไม่เคยหยุดสร้างปาฏิหาริย์ พฤติกรรม และ การกระทำของเธอทำให้เราทุกคนในชุมชนเสถียรธรรมสถานไม่เคยลืม สิ่งที่เธอได้ฝากไว้เป็นครูไม่ว่าจะเป็นการกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ทำงานอย่างมีน้ำใจ ไม่เกี่ยงงอน ตื่นก่อนนอนทีหลัง ความซื่อสัตย์ ชีวิตของบุญรอดก็ใช่ว่าจะสบาย เกิดมาก็ต้องอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่แม่ตน ต้องไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ยังเด็กชีวิตก็ลำบาก แต่เธอก็รอดมาได้ด้วยบุญ ด้วยเพราะพระธุดงค์ที่เป็นญาติ พาเธอออกมาจากโรงงาน แล้วมาฝากให้เราดูแล ซึ้งบุญรอดก็ไม่เคยทำให้เราหนักใจ เธออยู่ในชุมชนฯหลายปี จนแต่งงาน มีลูก

บุญรอดมีเรื่องที่ต้องตัดใจในชีวิตเธอหลายเรื่อง แต่เรื่องที่สำคัญที่สุด น่าจดจำ และควรเป็นแบบอย่าง คือ เธอไม่เป็นผู้ฆ่า เธอไม่ฆ่าลูกของเธอ แม้คุณหมอจะบอกว่าให้เอาลูกออกเพราะลูกของเธอจะตาบอดก็ตาม เพราะเธอมีชุมชนฯที่เกื้อกูล เธอมีความรักต่อลูก เธอมีความศรัทธาในคำสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงมีปาฏิหาริย์ เกิดขึ้น คือวันนี้ลูกของบุญรอด อายุได้ ๑๕ ปีแล้วและตาก็ไม่บอดด้วย นี่เป็นสิ่งที่น่าจดจำของ บุญรอด เบียบสันเที้ยะ คุณแม่นิยม ทรรทานนท์ แม่ผู้ทำให้เกิดบ้านสายสัมพันธ์ เป็นคนที่ตั้งคำถามว่าธรรมะจะช่วยผู้หญิงที่เป็นเหยื่อได้อย่างไร ? คุณสมถวิล เมืองพระ แม่ผู้ทำให้เกิดบ้านพักฉุกเฉินใน ๔ ภูมิภาคและทุกจังหวัดในปัจจุบัน หรือจะมองสิ่งที่อยู่รอบตัวเราภายในชุมชนฯมีมากมาย เช่น เราเห็นต้นไม้ใหญ่เราต้องจำ คุณอี๊ด และ คุณติ๋ม สกุลเพชร ผู้ที่ยกย้ายต้นไม้ใหญ่ให้เรา เวลาเรานั่งบนเก้าอี้เหล็กเราต้องจำ คุณสุดล และ คุณสุชาญ คำมะปัน ผู้ที่สร้างกุฎิหลังแรก คุณฮอง แซ่จิว ผู้ที่ริเริ่มงานนวดสุขภาพ คุณศศกร พุ่มนิล ผู้ที่ทำอาหารเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม คุณบรรจง (น้าอุ้ย) พรหมินทะโรจน์ แม่ชีวรรณะ แร่ทองขาว อาสาสมัครที่เป็นนักการศึกษา คุณสุพาพร (หน่อย) ธารินเจริญ อาสาสมัครที่เป็นครูในการเฝ้าสังเกตุและให้ความรู้กับผู้ที่เจ็บป่วย คุณสุภาพร พงศ์พฤกษ์ เด็กบ้านสายสัมพันธ์ที่คืนสู่ธรรมชาติในอ้อมกอดของท่านแม่ชีศันสนีย์ น้องกฤษณะ แม่ชีที่เป็นพี่เลี้ยงตอนที่ท่านบวช แม่ชีนกหวีด บุษปฤกษ์ ท่านที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของท่านแม่ชีศันสนีย์ คุณตากระจ่าง คุณยายสง่า พรหมินทะโรจน์ คุณแม่จำลอง พรหมินทะโรจน์ คุณพ่อประสิทธิ์ ปัญญศิริ คุณตาเฉลียว คุณยายเฉลิมพร จรัสศรี ที่สำคัญที่สุดที่ชุมชนเสถียรธรรมสถานเติบโตทำงานรับใช้สังคมมา ๒๕ ปีก็ด้วยความกตัญญูที่มีแด่ หลวงพ่อใหญ่ พระครูภาวนาภิธาน เจ้าอาวาสวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ผู้ซึ้งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านแม่ชีศันสนีย์ และยังมีอาสาสมัครของชุมชนเสถียรธรรมสถานที่ไม่ได้กล่าวนามอีกมากมาย ทั้งที่จากเป็นและจากตาย

นอกจากนี้ท่านยังจะได้เห็นตัวอย่างของแม่ๆในบ้านสายสัมพันธ์ จากที่เคยเป็นเหยื่อ แล้วแม่ๆ เหล่านั้นเธอ หยุด ได้ด้วยวิธีการใดโดยผ่านภาพยนตร์ทั้ง ๗ เรื่อง พร้อมด้วยเวทีสนทนา และเราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล ให้กับผู้ที่มีคุณต่อชุมชนฯและสังคม ที่ได้คืนสู่ธรรมชาติแล้ว ด้วยการถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และ พระธุดงค์ ผู้ซึ้งพาบุญรอดมาฝากไว้ที่ชุมชนเสถียรธรรมสถาน จึงอยากขอเชิญชวนผู้ที่เป็นญาติ ผู้ที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ดี หรือผู้ที่ได้ชมภาพยนตร์ทั้ง ๗ เรื่อง โดยเฉพาะผู้ที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่อง ผู้หญิงคนนี้ไม่อยากชื่อบุญรอด แล้วเห็นประโยชน์ มาร่วมกันกตัญญูถึงอาสาสมัครเหล่านั้นกันได้ในวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ. เสถียรธรรมสถาน ซึ้งไม่มีอะไรบังเอิญใช่ไหมครับ การนำภาพยนตร์ เรื่อง ผู้หญิงคนนี้ไม่อยากชื่อบุญรอด ฉายทาง Thai PBS ในวันที่ ๖ สิงหาคมนั้น ก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดลูกของบุญรอดด้วยเช่นกันครับ

กำหนดการฉายภาพยนตร์ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐ น.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ภัยใกล้ตัว (เวลา ๒๓.๐๐น.)

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เรื่อง สวัสดีความรัก

วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ผู้หญิงคนนี้ไม่อยากชื่อบุญรอด

วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขยะ

วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง เสียงของความเงียบ

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แสงสุดท้าย

วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ฟื้น

ธรรมสวัสดี

นายรากหญ้า

 
voice_18

คนธรรมดาคนหนึ่งจะสร้างปาฏิหาริย์ได้จริงหรือ? อยู่ให้เขารัก จากให้เขาคิดถึง เป็นคำสอนที่ได้ยินมานาน ความตายเป็นเรื่องปรกติของสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย คุณแม่ ท่านแม่ชีศันสนีย์ สอนเราในชุมชนเสถียรฯ เสมอว่า การตายเป็นสิ่งที่เราได้มาพร้อมกับการเกิด ผมกล่าวเช่นนี้ก็เพียงเพื่อให้ท่านได้คิดว่าในชีวิตที่ยังคงอยู่ของเรา ได้เห็นการตายที่ไม่ตายสักกี่ครั้ง ?

 

voice_17

มีงานวิจัยว่าคนไทยชอบทำบุญ เวลาทำบุญคุณอธิฐานอะไร ? อยากได้อะไร ? อยากให้เป็นอะไร ? มีหลายคำตอบมากที่ได้รับ จะอยากอะไรก็ตามฝากไว้ซักอยากเถอะ อยากให้มีดวงตาเห็นธรรม ถ้าไม่รู้จะเริ่มตรงไหน อย่างไรก็ขอเชิญชวนใช้เทศกาล เข้าพรรษา ในปีนี้กันดีไหม ศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม เป็นวัน อาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 และ เสาร์ที่ 16 กรกฎาคม เป็นวันเข้าพรรษา แท้จริงแล้ว วันดังกล่าวไม่ใช่เป็นเรื่องของนักบวชเพียงอย่างเดียว เราทุกคนก็ใช้กาละนี้ได้เหมือนกันที่จะมาอธิฐานพรรษา คุณแม่ท่านแม่ชีศันสนีย์ อธิบายว่า การอธิฐาน แปลว่า ตั้งใจมั่น ไม่ใช่เป็นเรื่องของการอ้อนวอนขอ พรรษานี้ คุณแม่ท่านได้เชิญชวนให้เราพี่น้องในชุมชนเสถียรฯ และบุคคลโดยทั่วไปได้ตั้งใจมั่นที่จะอธิฐานพรรษา ที่จะลด ละ เลิก

 

Page 2 of 6

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

เสียงย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>