online-link
top-70years

เสียงแรก

ธรรมสวัสดีครับ...

สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นที่นี่ทุกวัน อย่างเช่นวันนี้ในชุมชนเสถียรธรรมสถาน เห็นพี่น้องในชุมชนปูพื้นหินศิลาแลง ในบริเวณสวนพระอารยตารามหาโพธิสัตว์แล้วชื่นใจ พวกเขาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความงดงามของพื้นที่ในชุมชนแห่งนี้ งานหนัก อากาศร้อน แน่นอน แต่การทำงานของคนในชุมชนนี้มันช่างสวนกับความรู้สึก สวนกับความหนัก ความร้อนที่เราเห็น สิ่งที่เราเห็นมีแต่มิตรภาพ, รอยยิ้ม ความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ความน่ารักของชุมชนแห่งนี้อีกประการ ถ้าไม่บอกเราคงไม่รู้เลยว่าผู้ที่เราเห็นนั้นมีทุกศาสนาอยู่ในนี้ ไม่ว่าจะเป็น พุทธ คริสต์ หรืออิสลาม เราทำงานอย่างมีความสุขร่วมกันได้ ณ ที่นี้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ เราใช้การงานเป็นไปเพื่อการเข้าถึงคำสอนของศาสนาของตน

ที่ชุมชนแห่งนี้จะใช้ศิลาแลงปูพื้น ด้วยเหตุผลง่าย ๆ ก็คือ ศิลาแลงมีรูอากาศที่จะดูดซับความร้อนและระเหยเอาความเย็นจากดินขึ้นมาข้างบน ซึ่งคุณสมบัตินี้ไม่มีในพื้นปูนซิเมนต์ เราได้สอบถามเขาเหล่านี้ว่า ปูหินเสร็จแล้วมีคนมาเดินรู้สึกอย่างไร ? คำตอบน่ารักมาก เขาเหล่านั้นตอบว่า “คุณแม่ หรือ ท่านแม่ชีศันสนีย์สอนเสมอว่าให้อยู่กับปัจจุบันขณะ” ขณะนี้เขาปูศิลาแลง เขาจะปูพื้นศิลาแลงของเขาให้ดีที่สุด เพื่อให้คนที่เข้ามาเดินสับปายะที่สุด ได้ยินอย่างนี้เราในฐานะคนเดินรู้สึกอย่างไร ? เราจะเดินอย่างคนที่จะไปโดยที่ไม่สนใจในสภาพสิ่งแวดล้อม หรือเดินอย่างคนที่รู้ตัวทั่วพร้อม ถ้าเรามีสติในทุกย่างก้าว อานิสงส์ก็จะเกิด แต่สำหรับคนที่ปูศิลาแลงให้เราเดิน เขาได้อานิสงส์แล้วล่ะครับ เพราะเขาทำงานอย่างไม่ขุ่นมัว ทำงานอย่างพระโพธิสัตว์ เขาเป็นครูโดยทำให้ดู แล้วมีความสุขให้เห็นครับ ธรรมสวัสดี นายรากหญ้า

เสียงย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>