online-link
top-70years

เปิดพื้นที่...ต้องเปิดใจก่อน

voice_26

ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของปี ๒๕๕๔ ใกล้เข้ามา หลายท่านก็อยากให้ถึงในเร็ววัน หลายท่านก็อยากหยุดเวลาไว้ อย่างไรก็ตาม แต่ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งคือ ชีวิตคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง เราไม่ต้องอยาก วันเวลาถึงเราแน่นอน ชุมชนเสถียรธรรมสถาน ก็เช่นเดียวกัน มีการเปลี่ยนแปลง มีการเปิดพื้นที่ และมีการซ่อมแซมในหลายพื้นที่ เพื่อประโยชน์ และความสุขของผู้คนที่ต้องการเรียนรู้ความจริงของชีวิตโดยใช้สถานที่นี้ คุณแม่ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้กรุณาให้คำแนะนำ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้เป็นไปเพื่อทำให้คนบรรลุธรรม voice_27 เป็นคำแนะนำที่ทำให้คนทำงานมีกำลังใจเป็นอย่างมาก แต่หลายงานที่เรากำลังทำมีข้อจำกัดอยู่หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนทำงาน วัสดุก่อสร้างที่เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานที่ กับเวลาที่มีไม่มาก เป็นสิ่งที่ทำให้คนที่ต้องทำงานเกิดอาการเครียดขึ้นมาเหมือนกัน ไม่ว่าจะเปลี่ยนหลังคาเรือนอริยะสร้างได้ จากหญ้าคาที่เคยมุง ซึ่งมีอายุเพียง ๒ ฤดูกาลเท่านั้นเอง เราคิดกันมากเลยว่า จะใช้อะไรเป็นวัสดุที่จะมาทดแทน เราเลือกที่จะใช้เสื่อลำแพนแบบอัดเป็นแผ่นมาทดแทนหญ้าคา แต่เสื่อลำแพนนำมาทำหลังคาก็ดูจะเป็นเรื่องตลกของหลายคน มีคำถามมากมายว่า จะกันฝนได้ไหม ? อายุนานเท่าไร ? เราคงตอบในวันนี้ไม่ได้ครับ แต่ก็มีกัลยาณมิตรได้ให้คำแนะนำกับเราว่า ใช้วัสดุสมัยปัจจุบันมาช่วย สิ่งที่กล่าวถึงก็คือ เรซิ่น ถูกต้องครับ เราใช้เรซิ่นเป็นตัวเคลือบเสื่อลำแพนเพื่อกันฝน ก็น่าจะพอเป็นคำตอบ คุณแม่ท่านกล่าวว่า ถ้ากันฝนได้จริงน่าจะเป็นประโยชน์มากกับชาวบ้านที่ต้องการมีบ้าน หรือคนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วต้องซ่อมแซมบ้าน น่าจะทดลองนำสิ่งที่เราทำไปใช้นะ ราคาก็ไม่สูงมาก เราได้ยินอย่างนี้รู้สึกได้ทันทีเลยว่า ในหัวใจของท่านเป็นไปเพื่อมวลมนุษยชาติจริง ๆ นี่กระมังหัวใจของโพธิสัตว์ที่มีแต่การให้ มีแต่การรับใช้ แล้วพวกเราล่ะครับ ใช้คุณธรรมของพระโพธิสัตว์อะไรบ้างในการทำงาน นี่เป็นเรื่องเล่าเร้ากุศลที่ได้จากการทำงานในชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ คือ ชุมชนเสถียรธรรมสถาน

เมื่อชุมชนเปิดพื้นที่ คนทำงานต้องเปิดใจกันก่อนครับ

ขอเชิญชวนทุกท่านปฏิบัติธรรม ชีวิตผ่องใส ที่ใคร ๆ ปรารถนา ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕ ปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ ร่วมสวดมนต์ข้ามคืนใน วันที่ ๓๑ ธันวาคมนี้ ณ เสถียรธรรมสถาน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ WWW.SDSWEB.ORG

ธรรมสวัสดี

นายรากหญ้า

เสียงย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>