online-link
top-ny2017

แขกมาเยือนเหมือนเทวดามาโปรด

voice_23

ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เชื่อว่าหลายท่านในหลายจังหวัดคงมีอารมณ์ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ ในสถานการณ์ มหาอุทกภัย แม้ขณะนี้ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่น้ำยังคงท่วมขัง ชุมชนเสถียรธรรมสถานเองก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต สอนพวกเราว่า น้ำท่วมกาย แต่น้ำไม่ได้ท่วมใจ น้ำท่วม ไม่ได้ทำให้เราสูญเสียความสามารถที่เรามี ขอให้ทำความเป็นปกติให้กลับคืนมา นี่เป็นเครื่องเตือนสติเราอย่างดี เวลาที่ประสบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร เรามักขาดสติ เมื่อสติหาย เรื่องร้ายก็ตามมา สติมา ปัญญาเกิด ในดีมีเสีย ในเสียมีดี น้ำท่วมคราวนี้ สิ่งที่พวกเราพี่น้องในชุมชนเสถียรธรรมสถานทำเป็นสิ่งแรกคือ ตั้งสติ เมื่อเรามีสติ ปัญญาก็เกิด ซึ่งเราประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วว่า ปัญญาจะเกิดไม่ได้เลย ถ้าขาดเสียซึ่งสติ และความทุกข์จะไม่เกิด หากเราเข้าใจถึงกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงว่า...ทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป

และเพราะความเป็นปกตินี้เอง เราจึงได้รับรางวัล คือได้รับความเมตตาจาก หลวงปู่ท่อน ญาณธโร หรือ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ แห่ง วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย มาเยือนชุมชนของเราเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา  การมาของท่านคือการมาให้กำลังใจเรา ปฏิปทาของท่านนั้นงดงามยิ่ง อีกคำสอนของท่านก็ฟังง่าย ไม่ยากที่จะเข้าใจ มีประโยคหนึ่งที่ทำให้เราอมยิ้ม คือท่านตอบคำถามที่ท่านแม่ชีศันสนีย์ถามแทนคณะที่เข้าฟังธรรมว่า

“ขอให้หลวงปู่สอนกรรมฐานวิปัสสนาเพื่อให้ลูกหลานได้ก้าวหน้า”

หลวงปู่ตอบว่า

อยากก้าวหน้า ก็อย่าถอยหลัง อยากก้าวหน้า ก็ให้ไปข้างหน้า อย่ากลับไปหลังอีก”

นี่เป็นภาษาธรรมที่งดงามนัก เชื่อว่าทุกคนอยากก้าวหน้ากันทั้งนั้น แต่เราจะดำรงตนของเราอย่างไรต่างหาก ที่เป็นเรื่องสำคัญ บ่อยครั้งที่เราเหมือนคนเมา เดินหน้าสองก้าว ถอยหลังอีกไม่รู้กี่ก้าว แล้วความเจริญก้าวหน้าในธรรมทั้งหลายของเราจะเป็นอย่างไร เป็นเรื่องที่ต้องตรองกันดูเอง

 

voice_24

ผ่านไปไม่กี่วัน ก็ได้ทราบข่าวว่าเราจะได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนของพระราชาจากราชอาณาจักรภูฏาน โดย ฯพณฯ ท่านองคมนตรี ดาโช ซังเกล วังชุก ซึ่งคณะของท่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นทันตธาตุของพระพุทธกัสสปะ พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๓ ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี่ เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ประทานอนุญาตให้อัญเชิญมาเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยหวังว่าประชาชนชาวไทยจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พระทันตธาตุนี้จะทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

และในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔  ชุมชนของเราก็ได้รับโอกาสในการได้ต้อนรับคณะของท่านองคมนตรี พวกเราทุกคนตั้งใจกันมาก และก็ไม่ผิดหวังเลย เพราะผู้มาเยือนทั้งคณะงดงาม บ่งบอกถึงความเป็นผู้มีศีลมีธรรม เป็นชาวพุทธที่งดงาม ทั้งนี้ ฯพณฯ ท่านองคมนตรียังได้เมตตาให้กำลังใจแก่นักศึกษาปริญญาโทของสาวิกาสิกขาลัยด้วยว่า

ขอให้มีสติ เพราะสติเป็นพื้นฐานของการมีศีล หากปราศจากสติ ก็จะไม่มีศีล”

เราจะเห็นได้ชัดว่า เมื่อครั้งที่ท่านแม่ชีศันสนีย์สอนเราเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วม ท่านก็ให้เรามีสติ หลวงปู่ท่อนท่านก็สอนเราเรื่องสติ ถ้าเราขาดสติ เราก็จะไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติ ฯพณฯ ท่านองคมนตรี ดาโช ซังเกล วังชุก ก็แนะให้เรามีสติ นี่คงเป็นบทสรุปของแก่นพุทธศาสนาในขั้นพื้นฐานว่าต้องมีสติ เฉกเช่นราชอาณาจักรภูฏานใช้ GNH คือ Grouch National Happiness เป็นตัวมาตรฐานวัดความเจริญรุ่งเรือง เรียกว่าวัดความสุขของคนในประเทศ ความสุขของคนเราจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย ๑. ความเมตตากรุณา และ ๒. ต้องมีความอดทน

voice_25

เราทุกคนต่างปรารถนาความสุข ทว่าเรามีคุณสมบัติเหล่านี้แล้วหรือยัง!  

ธรรมสวัสดี 

นายรากหญ้า 

เสียงย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>