online-link
top-70years

กว่าจะเป็น... เมล็ดพันธุ์อันอุดม

voice_22

มีโอกาสได้ยินท่านแม่ชีศันสนีย์ชี้ชวน วิงวอน ขนาบแล้วขนาบอีกกับหลานๆ ในชุมชนเสถียรธรรมสถาน และพ่อครูแม่ครูจากบ้านเรียนแห่งรัก เห็นวิธีการของท่านแล้ว เป็นกำลังใจกับผู้ที่ได้เข้ารับฟังเป็นอย่างมาก ท่านพูดถึงการมีอยู่ของชีวิต แนวทางการทำงาน สิ่งหนึ่งที่ท่านกล่าวถึง คือ อย่าลืมรากของตัวเอง ในการทำอะไรก็ตามต้องไม่ลืมหลักการ เหตุผล และ ความรู้สึก ของการทำสิ่งนั้นๆ ยกตัวอย่างในชุมชนเสถียรธรรมสถาน มีอาสาสมัครมากหน้าหลายตา ทั้งเก่าและใหม่ คุณแม่ท่านยกตัวอย่างงาน จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ และ โรงเรียนพ่อแม่ เป็นกุศลของอาสาสมัครที่ได้ทำงานเป็นอย่างมาก วันเวลาผ่านไปเรามักประมาท โดยไม่ลงรายละเอียดในกิจกรรมนั้น เพราะเราลืมรากของงานเหล่านี้ ถ้าเราลืมราก งานเราจะไม่แน่น ประโยชน์ก็เกิดน้อย รากต้องแข็งแรง เปรียบดั่งต้นไม้...ถ้ารากแข็งแรง ก็จะเติบโตมีร่มเงาให้คนอาศัย ถึงจะมีกาฝากมาเกาะบ้างก็ไม่เป็นไร ขอเพียงรากเราต้องแข็งแรง เพราะฉะนั้นรากจึงมีความสำคัญ ถ้าทุกคนมีรากที่แข็งแรง ไม่ว่าจะมีอาสาสมัครเก่าใหม่อย่างไรก็ไม่ทำให้งานไม่สมบูรณ์ ในการใช้ชีวิตของเราก็เหมือนกัน เรามักจะมุ่งไปแต่ข้างหน้าเพื่อมุ่งหวังความสำเร็จความก้าวหน้า แต่เรามักลืมรากที่งดงาม คือบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง บุคคลที่อยู่เคียงข้างเรา เรามักมองไม่เห็น เช่นเดียวกับที่เรามักลืมรากของที่ที่เราอยู่ ว่าที่ที่นั้นเขามีเป้าประสงค์อะไร เรามักลืมก้มลงมองเท้าของเราว่าเรายืนอยู่ ณ ที่ใด แผ่นดินที่เรายืนอยู่นั้นเป็นไปเพื่ออะไร ที่เราอาสาสมัครมารวมกันก็เพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสังคมของเด็กหรือของผู้ใหญ่ให้มีรากที่มั่นคง และรากของชุมชนอีกรากหนึ่งในหลายๆ ราก ก็คือลูกหลานในชุมชน พวกเขาได้ให้สัมภาษณ์ไว้ใน นิตยสาร 'ธรรมสวัสดี' ฉบับที่ ๙ ก้าวย่างแห่งปัญญา ทำให้เห็นชัดว่าเรื่องของเด็กๆ ทั้ง ๓ คน ได้ใช้คำสอนของคุณยายจ๋า ที่เด็กๆไม่ลืมรากของตัวเอง ไม่ลืมที่มาของตัวเอง ชุมชนแห่งนี้ จึงเป็นเสมือนปุ๋ยที่ใส่ลงในหัวใจของเด็กๆ... วันนี้เราจึงเห็นเขาเติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดม...

น้องปิ๋ม รัตนาภรณ์ โคตรพัฒน์ ได้เข้ามาอยู่ในชุมชนเสถียรธรรมสถาน ตั้งแต่อายุ ๙ เดือน เพราะมีคุณพ่อคุณแม่เป็นอาสาสมัครที่นี่ ตลอด ๒๓ ปี ชุมชนแห่งนี้ได้ บ่มเพาะ ให้รากของเมล็ดพันธุ์ได้เติบโตจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีกองทุนเสถียรธรรมสถาน ดูแล เพราะรากของเธอแข็งแรง เธอจึง แตกหน่อ ออกมารับใช้ ชุมชนนี้ โดยเลือก ที่จะไม่ออกไปทำงานข้างนอก เธอแตกหน่อออกมาเป็นผู้จัดการร้านชมสวน น้ำทุกหยดในร้านชมสวนเป็นไปเพื่อชีวิตและจิตวิญญาณ เพราะรายได้จากร้านชมสวนเอาไป ต่อยอด เป็นการศึกษาของเด็กๆ ในชุมชน น้องปิ๋มจะไม่สามารถ บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เช่นนี้ได้เลยถ้ารากไม่แข็งแรง

น้องทิพย์ ธิติกานต์ แสงอรุณ ได้ตามคุณพ่อเข้ามาตั้งแต่อายุได้ ๒ ขวบ มากับคุณพ่อ นอนหนุนหนังสือสวดมนต์ทุกวันที่ตามคุณพ่อมา เพราะคุณพ่อต้องมาทำงานตั้งแต่ ๐๔.๐๐ น. เธอได้เห็นการทำหน้าที่ของคุณพ่อและทุกคนในชุมชนเสถียรธรรมสถาน ที่ได้เป็นผู้รับใช้ผู้คนที่เดินเข้ามาในชุมชนแห่งนี้ มันจึงเป็นเหมือนปุ๋ยที่ทำให้รากของเธอแข็งแรง เธอได้รับการ บ่มเพาะ จากการได้เห็นพี่ป้าน้าอาทำงาน หลังจากที่เรียนจบในระดับปริญญาตรี เธอจึง แตกหน่อ โดยการเข้ามาเป็นอาสาสมัครในชุมชนเสถียรธรรมสถาน เพราะเธอเห็น เธอจึงเป็น เมื่อเมล็ดพันธุ์นี้อุดมเพราะการเห็น เธอจึง ต่อยอด ด้วยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่สาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม ด้วยการใช้ทุนจากร้านชมสวน การต่อยอดครั้งนี้เป็นไปเพื่อถักทอกับผู้คนบนโลกใบนี้เพื่อให้โลกใบนี้งดงามและเกิดศานติ

น้องฝน พิมพ์ชนก แสงอรุณ เป็นเด็กที่เติบโตด้วยรากของชุมชนเสถียรธรรมสถาน ได้รับการ บ่มเพาะ โดยที่ได้เดินตามคุณพ่อและพี่สาวเข้ามาในชุมชนแห่งนี้ ได้เห็นการทำงานของอาสาสมัคร และด้วยแรงบันดาลใจที่เห็นสื่อต่างๆ ในชุมชนเสถียรธรรมสถาน โดยเฉพาะ แอนนิเมชั่นแม่ชีน้อย เธอจึง แตกหน่อ ด้วยการไปศึกษาเทคนิคด้านที่เธอชอบในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์และมัลติมิเดีย โดยได้รับทุนจากร้านชมสวน ซึ่งก็เชื่อเหลือเกินว่าเมื่อเมล็ดพันธุ์นี้อุดม เธอมีความตั้งใจที่จะ ต่อยอด ด้วยการใช้ความสามารถที่ได้ศึกษา ออกไปรับใช้พระธรรมด้วยการรับใช้มวลมนุษยชาติ โดยการใช้สื่อเป็นเครื่องมือ

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเรื่องของเด็กๆ ๓ คน แต่ยังมีเด็กและผู้คนอีกมากมายที่ได้รับโอกาสจากชุมชนเสถียรธรรมสถาน แห่งนี้ในการ บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด

เพราะการมีราก คือธรรม ที่มั่นคงของคุณแม่ท่านแม่ชีศันสนีย์ จึงมีชุมชนเสถียรธรรมสถาน เพราะชุมชนแห่งนี้ ดำเนินงานอย่างไม่ลืมรากของตัวเองโดยใช้หลักพุทธธรรมนำ จึงเป็นโอกาสให้เด็กๆ และมวลมนุษยชาติได้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่างอยู่เย็น เป็นสุข พ้นทุกข์ ร่วมกันครับ

ธรรมสวัสดี
นายรากหญ้า

เสียงย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>