online-link
top-ny2017

เดินช้า...เห็นเยอะ (เดินช้า...เห็นชัด)

voice_20

วัตถุประสงค์ของการเดินคืออะไร

การเดินก็คือการเดิน เดินเพื่อไปให้ถึง ส่วนจะไปถึงไหน เดินไปเพื่ออะไร เราคงต้องชัดในทุกย่างก้าว

หลายคนไม่เข้าใจ คิดว่าการเดินเร็วจะทำให้ไปถึงเร็ว เรากำลังเข้าใจผิดหรือเปล่า ข้อเสียของการเดินเร็ว จะทำให้เราไม่ชัดเจน ขาดการเฝ้าสังเกต การเดินนั้นก็เสียโอกาส จะเห็นว่าไปไม่ถึงเป้าหมายสักที ทุกอย่างดูร้อนรน วุ่นวายไปหมด การเดินช้า ทำให้เรามีโอกาสได้เห็นเยอะ สายตาเราจะมีเวลาในการได้เห็นและได้สัมผัสกับสรรพสิ่งมากขึ้น มีเวลาใคร่ครวญ เพราะตลอดการเดินของเราจะมี ครู อยู่รายรอบตัวเรา ถ้าเราเป็นคนช่างสังเกต นี่เป็นประโยชน์ในการเดินช้า ในชุมชนเสถียรธรรมสถาน มีสถานที่สำคัญที่มีความหมายอยู่หลายแห่ง หนึ่งในนั้นที่คุณแม่...ท่านแม่ชีศันสนีย์ สร้างขึ้นและตั้งชื่อว่า สะพานแห่งสติ มีบุคคลหลายท่านได้กล่าวไว้ว่า มาถึงเสถียรธรรมสถานแล้วไม่ได้เดินบนสะพานแห่งสติ เหมือนมาไม่ถึงเสถียรธรรมสถาน วัตถุประสงค์ก็เพื่อหยุดย่างก้าวที่เร่าร้อน ขาดสติ ได้กลับมามีสติอีกครั้งในการเดิน ไม่เช่นนั้นคนที่เดินบนสะพานแห่งสติไม่รอดแน่นอน เพราะสะพานแห่งสติจะสูงต่ำไม่เท่ากัน ระยะถี่ห่างไม่เท่ากัน สะพานแห่งสติทอดตัวรับใช้ผู้คนมานานกว่า ๑๐ ปีแล้ว ดูภายนอกนั้นแสนธรรมดา ไม่ได้ตกแต่งให้วิจิตรพิสดารอะไร บางท่านบอกแปลกเสียด้วยซ้ำไป เกิดอยู่กลางสวน เหมือนไม่มีที่มาที่ไป ก็คงเป็นเช่นนั้น ถ้าเรามองแบบโลกๆ ทว่าคุณแม่...ท่านแม่ชีศันสนีย์ กล่าวถึง 'สะพานแห่งสติ' ไว้ในหนังสือ 'กรุณาแห่งหัวใจ' ว่า "ถ้าการเดินของเรามีสติเป็นเครื่องมือก็จะทำให้ก้าวย่างของเราไม่เบียดเบียนใคร แต่ถ้าเราเผลอจากสติเมื่อไหร่ เราก็จะเจ็บตัวทันที สะพานแห่งสติสอนให้เราตื่น และตระหนักรู้ในทุกก้าวย่างของเราที่จะเคารพตัวเรา และเคารพสิ่งที่อยู่รายรอบ เมื่อเราสามารถข้ามสะพานแห่งสะติได้ นั่นก็หมายความว่าเรารอดพ้นได้"

นี่กระมังที่เป็นคุณค่าแห่งการเรียนรู้ที่จะดำรงตนอยู่บนสะพานแห่งนี้ มีคนหลายคน หลายอาชีพ หลายชนชั้น หลายเชื้อชาติ หลายศาสนา ได้มาสัมผัสกับสะพานแห่งสติ แล้วได้สะท้อนให้ฟังว่าช่วยชีวิตเขาได้มากทีเดียว เวลาทุกข์เขาชอบมาเดินเล่น มาเจริญสติบนสะพานนี้ เพราะการเดินบนสะพานแห่งสตินั้นเราต้องเดินด้วยความระมัดระวัง เมื่อเท้าระวัง ใจก็จะระวังไปด้วย จึงทำให้เราได้เฝ้าสังเกต ได้ทบทวน ถึงเรื่องราวที่เข้ามากระทบกับเรา เพียงการเดินอย่างระมัดระวัง สติ ในการเดินก็เกิดขึ้น เมื่อมี สติ ก็มี ปัญญา ในการจัดการกับปัญหา คุณแม่ท่านสอนพวกเราชาวชุมชนเสถียรธรรมสถานเสมอว่า

สติมา ปัญญาเกิด

คนเราถ้ามีปัญญา ปัญหาก็ไม่เกิด ความทุกข์ก็ไม่ปรากฏ

เพียงแค่เดินอย่างมีสติ ชีวิตก็เป็นอิสระ

ขอเชิญชวนเราท่านทั้งหลายมาร่วมกันเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการใช้ย่างก้าวของเราเป็นไปเพื่อการไม่เบียดเบียนกันเถิด

ธรรมสวัสดี

นายรากหญ้า

เสียงย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>