online-link
top-70years

คนรักตายจาก...ความรักยังคงอยู่

voice_19

ความรักมี ปาฏิหาริย์ พาเราก้าวข้ามไป บางช่วงของบทเพลงประกอบภาพยนตร์ชุดความรัก ศรัทธา ปาฏิหาริย์ ทำให้หวลคิดถึงบุคคลที่อยู่ในภาพยนตร์ เหมือนปลุกเหล่าอาสาสมัครที่ได้สละชีวิตกับมามีชีวิตอีกครั้ง บุญรอด คือ ๑ ชีวิต ที่จากเราไปติดตามเรื่องราวของเธอได้ในภาพยนตร์เรื่อง ผู้หญิงคนนี้ไม่อยากชื่อบุญรอด กำกับโดยคุณช่อผกา วิริยานนท์ บุญรอดจากไปเพราะความประมาทขาดสติของผู้ที่เมาแล้วขับในเช้าตรู่ของวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๔๖ เธอจากไปด้วยวัยเพียง ๓๑ ปี ในขณะที่กำลังจะไปตลาดเพื่อซื้ออาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรม บุญรอดหยุดชีวิตมา ๘ ปีแล้ว แต่ไม่เคยหยุดสร้างปาฏิหาริย์ พฤติกรรม และ การกระทำของเธอทำให้เราทุกคนในชุมชนเสถียรธรรมสถานไม่เคยลืม สิ่งที่เธอได้ฝากไว้เป็นครูไม่ว่าจะเป็นการกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ทำงานอย่างมีน้ำใจ ไม่เกี่ยงงอน ตื่นก่อนนอนทีหลัง ความซื่อสัตย์ ชีวิตของบุญรอดก็ใช่ว่าจะสบาย เกิดมาก็ต้องอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่แม่ตน ต้องไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ยังเด็กชีวิตก็ลำบาก แต่เธอก็รอดมาได้ด้วยบุญ ด้วยเพราะพระธุดงค์ที่เป็นญาติ พาเธอออกมาจากโรงงาน แล้วมาฝากให้เราดูแล ซึ้งบุญรอดก็ไม่เคยทำให้เราหนักใจ เธออยู่ในชุมชนฯหลายปี จนแต่งงาน มีลูก

บุญรอดมีเรื่องที่ต้องตัดใจในชีวิตเธอหลายเรื่อง แต่เรื่องที่สำคัญที่สุด น่าจดจำ และควรเป็นแบบอย่าง คือ เธอไม่เป็นผู้ฆ่า เธอไม่ฆ่าลูกของเธอ แม้คุณหมอจะบอกว่าให้เอาลูกออกเพราะลูกของเธอจะตาบอดก็ตาม เพราะเธอมีชุมชนฯที่เกื้อกูล เธอมีความรักต่อลูก เธอมีความศรัทธาในคำสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงมีปาฏิหาริย์ เกิดขึ้น คือวันนี้ลูกของบุญรอด อายุได้ ๑๕ ปีแล้วและตาก็ไม่บอดด้วย นี่เป็นสิ่งที่น่าจดจำของ บุญรอด เบียบสันเที้ยะ คุณแม่นิยม ทรรทานนท์ แม่ผู้ทำให้เกิดบ้านสายสัมพันธ์ เป็นคนที่ตั้งคำถามว่าธรรมะจะช่วยผู้หญิงที่เป็นเหยื่อได้อย่างไร ? คุณสมถวิล เมืองพระ แม่ผู้ทำให้เกิดบ้านพักฉุกเฉินใน ๔ ภูมิภาคและทุกจังหวัดในปัจจุบัน หรือจะมองสิ่งที่อยู่รอบตัวเราภายในชุมชนฯมีมากมาย เช่น เราเห็นต้นไม้ใหญ่เราต้องจำ คุณอี๊ด และ คุณติ๋ม สกุลเพชร ผู้ที่ยกย้ายต้นไม้ใหญ่ให้เรา เวลาเรานั่งบนเก้าอี้เหล็กเราต้องจำ คุณสุดล และ คุณสุชาญ คำมะปัน ผู้ที่สร้างกุฎิหลังแรก คุณฮอง แซ่จิว ผู้ที่ริเริ่มงานนวดสุขภาพ คุณศศกร พุ่มนิล ผู้ที่ทำอาหารเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม คุณบรรจง (น้าอุ้ย) พรหมินทะโรจน์ แม่ชีวรรณะ แร่ทองขาว อาสาสมัครที่เป็นนักการศึกษา คุณสุพาพร (หน่อย) ธารินเจริญ อาสาสมัครที่เป็นครูในการเฝ้าสังเกตุและให้ความรู้กับผู้ที่เจ็บป่วย คุณสุภาพร พงศ์พฤกษ์ เด็กบ้านสายสัมพันธ์ที่คืนสู่ธรรมชาติในอ้อมกอดของท่านแม่ชีศันสนีย์ น้องกฤษณะ แม่ชีที่เป็นพี่เลี้ยงตอนที่ท่านบวช แม่ชีนกหวีด บุษปฤกษ์ ท่านที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของท่านแม่ชีศันสนีย์ คุณตากระจ่าง คุณยายสง่า พรหมินทะโรจน์ คุณแม่จำลอง พรหมินทะโรจน์ คุณพ่อประสิทธิ์ ปัญญศิริ คุณตาเฉลียว คุณยายเฉลิมพร จรัสศรี ที่สำคัญที่สุดที่ชุมชนเสถียรธรรมสถานเติบโตทำงานรับใช้สังคมมา ๒๕ ปีก็ด้วยความกตัญญูที่มีแด่ หลวงพ่อใหญ่ พระครูภาวนาภิธาน เจ้าอาวาสวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ผู้ซึ้งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านแม่ชีศันสนีย์ และยังมีอาสาสมัครของชุมชนเสถียรธรรมสถานที่ไม่ได้กล่าวนามอีกมากมาย ทั้งที่จากเป็นและจากตาย

นอกจากนี้ท่านยังจะได้เห็นตัวอย่างของแม่ๆในบ้านสายสัมพันธ์ จากที่เคยเป็นเหยื่อ แล้วแม่ๆ เหล่านั้นเธอ หยุด ได้ด้วยวิธีการใดโดยผ่านภาพยนตร์ทั้ง ๗ เรื่อง พร้อมด้วยเวทีสนทนา และเราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล ให้กับผู้ที่มีคุณต่อชุมชนฯและสังคม ที่ได้คืนสู่ธรรมชาติแล้ว ด้วยการถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และ พระธุดงค์ ผู้ซึ้งพาบุญรอดมาฝากไว้ที่ชุมชนเสถียรธรรมสถาน จึงอยากขอเชิญชวนผู้ที่เป็นญาติ ผู้ที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ดี หรือผู้ที่ได้ชมภาพยนตร์ทั้ง ๗ เรื่อง โดยเฉพาะผู้ที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่อง ผู้หญิงคนนี้ไม่อยากชื่อบุญรอด แล้วเห็นประโยชน์ มาร่วมกันกตัญญูถึงอาสาสมัครเหล่านั้นกันได้ในวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ. เสถียรธรรมสถาน ซึ้งไม่มีอะไรบังเอิญใช่ไหมครับ การนำภาพยนตร์ เรื่อง ผู้หญิงคนนี้ไม่อยากชื่อบุญรอด ฉายทาง Thai PBS ในวันที่ ๖ สิงหาคมนั้น ก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดลูกของบุญรอดด้วยเช่นกันครับ

กำหนดการฉายภาพยนตร์ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐ น.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ภัยใกล้ตัว (เวลา ๒๓.๐๐น.)

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เรื่อง สวัสดีความรัก

วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ผู้หญิงคนนี้ไม่อยากชื่อบุญรอด

วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขยะ

วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง เสียงของความเงียบ

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แสงสุดท้าย

วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ฟื้น

ธรรมสวัสดี

นายรากหญ้า

เสียงย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>