online-link
top-70years

ดวงตาเห็นธรรม

voice_17

มีงานวิจัยว่าคนไทยชอบทำบุญ เวลาทำบุญคุณอธิฐานอะไร ? อยากได้อะไร ? อยากให้เป็นอะไร ? มีหลายคำตอบมากที่ได้รับ จะอยากอะไรก็ตามฝากไว้ซักอยากเถอะ อยากให้มีดวงตาเห็นธรรม ถ้าไม่รู้จะเริ่มตรงไหน อย่างไรก็ขอเชิญชวนใช้เทศกาล เข้าพรรษา ในปีนี้กันดีไหม ศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม เป็นวัน อาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 และ เสาร์ที่ 16 กรกฎาคม เป็นวันเข้าพรรษา แท้จริงแล้ว วันดังกล่าวไม่ใช่เป็นเรื่องของนักบวชเพียงอย่างเดียว เราทุกคนก็ใช้กาละนี้ได้เหมือนกันที่จะมาอธิฐานพรรษา คุณแม่ท่านแม่ชีศันสนีย์ อธิบายว่า การอธิฐาน แปลว่า ตั้งใจมั่น ไม่ใช่เป็นเรื่องของการอ้อนวอนขอ พรรษานี้ คุณแม่ท่านได้เชิญชวนให้เราพี่น้องในชุมชนเสถียรฯ และบุคคลโดยทั่วไปได้ตั้งใจมั่นที่จะอธิฐานพรรษา ที่จะลด ละ เลิก ความไม่ดี และสิ่งต่างๆที่เป็นตัวปิดกั้นความก้าวหน้าที่จะทำให้ไปสู่ความสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวง และยังได้เป็นการกตัญญูต่อ ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมในวันนี้หลังจากได้ยินได้ฟังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว น่าดีใจเหลือเกินที่พี่น้องในชุมชนเสถียรฯ ก็ตื่นตัวกันมาก ทุกคนมีความตั้งใจที่จะนำสิ่งที่รกรุงรังในชีวิตออก จะด้วยการเชิญชวนของคุณแม่ท่าน หรือจะเป็นการกตัญญูต่อท่านอัญญาโกณฑัญญะ หรือเป็นการกตัญญูต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือจะเป็นการเฉลิมฉลอง 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม การกระทำดังกล่าวเกิดแต่การกตัญญู เชื่อแน่ว่าการอธิฐานของท่านต้องสำเร็จอย่างแน่นอน สำคัญที่ท่านอย่าได้ละความเพียร ในชุมชนฯ มีสถานที่สัปปายะ มีธรรมชาติที่เกื้อกูล ให้เราได้เรียนรู้ภายใน เราเรียนรู้อะไรภายนอกกันมามากแล้ว สถานที่ต่างๆ ก็เป็นสถานที่ที่เราพี่น้องได้ร่วมกันสร้างมาตลอด 24 ปี ทำไมเราจึงจะไม่ใช้สถานที่ที่เราสร้างมาทำให้เรามี ดวงตาเห็นธรรม กันละครับ ผู้ที่สนใจแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี ก็ขอเชิญชวนให้ท่านได้ใช้ชุมชนเสถียรฯเป็นสถานที่ที่จะทำให้ท่านได้ ดวงตาเห็นธรรม เหมือนท่าน อัญญาโกณฑัญญะ คุณแม่ท่านได้แนะนำไว้หลายประการที่เดียว ผมสรุปใจความใน สิ่งที่ผมเข้าใจเพื่อให้เรามีดวงตาเห็นธรรม คือ สิ่งแรกที่เราต้องทำคือ หยุดชั่วก่อนและเร่งทำความดีและก็ทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ และอะไรที่เป็นตัวกำกับให้เราทำทั้งสามประการได้ คุณแม่ท่านอธิบายว่าให้มี สติ ให้สติเป็นเครื่องอารักขาจิต ครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม พระอัญญาโกณฑัญญะ

ชื่อเดิม โกณฑัญญะ , โกณฑัญญะพราหมณ์
วรรณะเดิม
พราหมณ์

สถานที่เกิด หมู่บ้านพราหมณ์โทณวัตถุ

ชาวเมือง กบิลพัสดุ์ แคว้น สักกะ

การศึกษา จบไตรเพท รู้ตำราทำนายลักษณะมหาบุรุษ

สถานที่บวช ป่าอสิปตนมฤคทายวัน

วิธีบวช เอหิภิกขุอุปสัมปทา

สถานที่บรรลุธรรม ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เอตทัคคะ ในด้านรัตตัญญู (ผู้มีราตรีนาน คือ บวชก่อนผู้อื่น) สถานที่นิพพาน บรรณศาลาริมสระฉัททันต์ ป่าหิมพานต์

สถานที่รำลึก ธรรมเมกขสถูป (สถานที่ได้ดวงตาเห็นธรรม) และ ธรรมราชิกสถูป (สถานที่บรรลุพระอรหันต์) ภายในป่าอิสิปตนมฤคทายวัน หรือ สารนาถ ในปัจจุบัน

ธรรมสวัสดี
นายรากหญ้า

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : เว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เสียงย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>