online-link
top-70years

สิ่งที่ถูกมองข้าม

voice_14

ได้รับโอกาส จากชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน การก่อสร้างอาคารสาวิกาสิกขาลัย อาคารที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนเชื่อว่าอย่างมากมายในอนาคต เพราะชุมชนเสถียรธรรมสถาน ตลอดระยะเวลา เกือบ ๒๕ ปี นั้น พวกเราพี่น้องในชุมชน ก็ประจักษ์ชัดถึงการทำงานของเรา มันมีอานิสงส์เป็นอย่างมาก เราในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน แน่นอนเรารู้สึกภูมิใจ มองในมิติทางธรรม เราได้ทำกุศลทุกวัน การก่อสร้างอาคารสาวิกาฯ ก็เช่นเดียวกัน คนที่ทำงานทุกคนไม่ว่าในระดับความรู้อะไร เข้ามาในบทบาทไหน สัมผัสได้ถึงจิตใจที่เป็นกุศล สัมผัสได้ถึงความรัก ความห่วงใย ในทุกคนที่มีต่อชุมชน ถ้าเรามองอย่างเข้าใจ ถ้าเรามองให้ทะลุในสิ่งที่ตามองเห็น หรือหูได้ยินเสียง เราจะพบ สิ่งผมได้กล่าวมาข้างต้น ผมเชื่อว่าการทำงานการก่อสร้างอาคาร ฯ จะสำเร็จลงได้ถ้าเรามองให้มากกว่าที่ตามองเห็น หรือหูได้ยินเสียง ผมเองได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เป็นอย่างมาก ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ ในสิ่งที่เราไม่เคยเห็น ในกระบวนการทำงาน มันเป็นการเรียนรู้อย่างมีคุณค่ามาก ผมได้รับคำเตือนจาก ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต อยู่ตลอดเวลา ท่านเมตตาผมเป็นอย่างมาก อย่าขุ่นมัว ถ้าเราไม่ขุ่นมัวงานจะสำเร็จ ผมว่าจริงครับ ผมกล้ายืนยัน ในคำสอนของท่าน ท่านสอนผู้คนเสมอมา ไม่มีใครควรค่าแก่การเกลียดชัง เพราะเราไม่เกลียดชังกันเราจึงทำงานกันอย่างมีความสุข ในการทำงานมีข้อคิดมุมมองหลายอย่างทีเดียวในการสร้างอาคาร มีการพูดกันถึงโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง เหล็กต้องใหญ่ ผมกลับเห็นว่าทุกสิ่งมันมีคุณค่าอยู่ในตัวของมัน ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กหรือใหญ่ เหล็กจะใหญ่แค่ไหนถ้าปราศจากลวดเส้นเล็ก ๆ มันก็คงไม่ประกอบกันเป็นชิ้นงานได้ เช่น ประกอบกันเป็นเสา เป็นคาน เป็นฐานฟุตติ้ง เป็นอะไรต่อมิอะไรอีกหลายอย่าง เพราะฉะนั้นอย่าประมาท อย่ามองข้ามสิ่งเล็ก เช่นเดียวกัน การจะสร้างอะไรสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือรากฐาน หรือเสาเข็มที่เราเข้าใจกัน อาคารยังต้องมีเสาเข็ม แล้วชีวิตของเราละ มีอะไรเป็นเสาเข็ม มีอะไรเป็นแก่นสาร ผมเข้าใจว่าเสาเข็มของชีวิตน่าจะเป็นธรรมะ ธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตของเราไม่พร่อง ธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตของเราไม่ทุกข์ ไม่มีมนุษย์คนไหนต้องการทุกข์แน่ ๆ ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ หรือ สรรพสัตว์ ล้วนรักสุข เกลียดทุกข์กันทั้งนั้น ในชุมชน ท่านแม่ชีศันสนีย์ให้คาถา เราไว้ว่า คนทุกคนที่อยู่ตรงหน้าเราเป็นคนพิเศษสำหรับเราเสมอ ผมว่าคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์ แต่ที่หลายคนไม่เชื่อ ผมเข้าใจเอาว่าเพราะเรายังไม่ได้ลองทำอย่างจริงจัง และเราทำตัวให้เป็นคนพิเศษสำหรับผู้อื่นบ้างหรือเปล่า ?

ธรรมะจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยถ้าเราไม่นำมาปฏิบัติ จริงไหมครับ บางครั้งเรามองข้ามในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ไป เราจะมองแต่สิ่งที่มันใหญ่ ถ้าจะเปรียบความสำคัญระหว่าง ชีวิตมนุษย์ กับ การสร้างอาคาร ชีวิตมนุษย์ต้องมีธรรมะ การสร้างอาคารก็ปฏิเสธลวดผูกเหล็กไม่ได้เช่นกัน ชีวิตไม่มีธรรมะก็อยู่ได้ไม่ปฏิเสธแต่ก็เชื่อว่าอยู่แบบสุข ๆ ดิบ ๆ หาความสงบยาก อาคารอาจไม่ต้องใช้ลวดผูกเหล็กก็ได้ แต่ก็เชื่อว่าคงยุ่งยากน่าดูเวลาทำงาน สรุปว่าในการทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรมองข้ามสิ่งเล็ก ๆ และไม่ควรประมาท เรามาร่วมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะมาถึงใน ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วยการไม่ประมาทกันดีกว่านะครับ

 

ขอเชิญรับนิตยสาร ธรรมสวัสดี ฟรี Magazine ได้ที่ชุมชนเสถียรธรรมสถาน

ธรรมสวัสดี

นายรากหญ้า

เสียงย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>