online-link
top-70years

ครู

voice_13

ตื่นเช้าวันนี้อากาศสดชื่นดีจริงๆ สำหรับกรุงเทพมหานคร อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ หรือ จะฟังวิทยุ ก็จะมีแต่คนพูดถึงครูกันแทบทั้งนั้น และในชุมชนเสถียรธรรมสถาน ก็มีครูเดินกันเต็มไปหมด วันนี้เป็นวันโรงเรียนพ่อแม่ครับ (อาทิตย์ที่ ๓ ของเดือน) แน่นอนครับทุกวันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันครู น่าสงสารครู ใน ๑ ปีมีคนกล่าวถึงวันเดียวเอง แต่ในความเป็นจริงครูอยู่ในเนื้อในตัวเราตลอดเวลา พูดถึงครูหลายคนคิดกันต่างๆ นา ๆ ในความหมายของแต่ละคน บ้างก็ว่าครูน่าสงสาร เด็ก ๆ ทุกวันนี้ไม่เชื่อฟังครู ลงโทษเด็กก็ไม่ได้ เดี๋ยวจะโดนฟ้องร้อง ผมก็เคยถูกครูตีแต่เราไม่เคยโกรธครู ซ้ำพ่อแม่ก็สนับสนุนครูเสียอีก บ้างก็ว่าครูเป็นหนี้สินเยอะ (แล้วใครทำ) ภาครัฐก็ทำได้แค่ช่วยครูเรื่องหนี้สิน ในมุมมองของผมเข้าใจว่าทุกภาคส่วนคงต้องช่วยกันที่จะให้ ปัญญา กับทุกฝ่าย ถ้าพูดกันแต่ปัจจัยภายนอกปัญหาคงไม่จบ สังคมก็ไม่ดีขึ้น ท่านแม่ชีศันสนีย์ สอนเราคนทำงานเสมอว่า ถ้าเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยน สังคมในอดีตกับปัจจุบัน มันต่างกันอย่างมาก ถ้าครูยังยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ ทุกข์แย่เลย ผู้รู้ทั้งหลายได้กล่าวไว้ สังคมปัจจุบัน ต้องสอนเรื่องปัญญาให้มาก เพราะช่องทางการสื่อสารในสมัยปัจจุบันมันสะดวกเหลือเกิน มีโทรศัพท์เครื่องเดียวเป็นพอ เดี๋ยวนี้เด็กไทยไม่คล้องหลวงพ่อแล้ว แต่กลับไปคล้องหลวงพ่อ BB แทน ถ้าผู้รู้ทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะครูเท่านั้นนะ แต่วันนี้วันครูเลยพูดถึงครูมากหน่อย ครูไม่ใช่แค่คนสอนหนังสืออย่างเดียวนะครับ ในความหมายของผม ครูที่สำคัญคือพ่อแม่ ท่านสอนให้ผมยิ้ม หัวเราะ สอนกินข้าว สอนการขับถ่าย สอนการยืน เดิน นั่ง นอน ให้ความอบอุ่นเวลาอยู่ใกล้ และอีกมากมายพูดไม่หมดหรอกครับ ครูที่ให้ความรู้เวลาเราไปโรงเรียน ท่านใจดี อบอุ่น เราจบมา ๓๐ ปี ครูก็ยังเป็นครูของเราจนทุกวันนี้ หน้าที่ของครูไม่เคยหมดไป

นี่กระมังคือครูที่มีคุณธรรม ครูที่เป็นมากกว่าครู ธรรมชาติก็เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ ครูคนนี้มีกรุณาที่สุด กรุณาต่อคนทุกคนไม่ว่าจะจน จะรวย จะเป็นคนชั่ว หรือ คนดี ครูยุติธรรมเสมอ เพื่อนก็เป็นครูคนสำคัญทีเดียว ในความสำเร็จของคนใดคนหนึ่ง เพื่อนมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก และ ครูที่ยิ่งใหญ่ของโลกก็คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรมครูที่จะทำให้เรา รู้สุข รู้ทุกข์ หมดสิ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ถ้าจะกล่าวถึงครูในมิติต่าง ๆ คงกล่าวกันไม่จบไม่สิ้นหรอกครับ เพราะเราและทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ ต้นไม้ ใบหญ้า ท้องฟ้า ทะเล แม่น้ำ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ล้วนเป็นครูของกันและกันทั้งนั้น เราควรจะเคารพกัน ให้ความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดีต่อกันและกัน เพราะไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชัง ท่านแม่ชีศันสนีย์ท่านกล่าวไว้ กล่าวถึงท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ตลอดระยะเวลา ๓๐ ปี ที่ได้ติดตามท่านและได้โอกาสจากท่านเป็นอย่างมาก ท่านเมตตากับผมมาก ท่านเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ในความเป็นจริงของผม และทุกๆ ชีวิต ในชุมชนเสถียรธรรมสถาน อย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆ สำหรับผม ท่านแม่ชีศันสนีย์ คือ ครู ที่ให้ชีวิต ครูที่ให้ผมหลุดพ้นจากความมืด และทำให้ผมพบกับแสงสว่าง แสงสว่างที่จะทำให้ภพชาติของผมสั้นลง ท่านเป็นครูอย่างแท้จริง ผมมีความรู้สึกไม่อยากให้แปลความหมายของ ครู แค่หนักแน่น อดทน เรือจ้าง เท่านั้น ในความเข้าใจของผม ครู คือผู้ทำหน้าที่ให้ศิษย์ของตนหลุดพ้นจากความมืดไปสู่ความสว่าง นั้นแหละครูที่แท้จริงครับ

ขอคาราวะผู้ที่มีหัวใจของความเป็นครูทุกท่านครับ

ปาเจราจริยา โหนติ

คุณุตตรานุสาสกา

ปัญญาวุฒิกเร เต เต

ทินโนวาเท นมามิหัง

ขอเชิญชวน ปฏิบัติบูชา เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะถึงในปี ๒๕๕๕ นี้

สนใจนิตยสาร ธรรมสวัสดี ฉบับปฐมฤกษ์ เสียงแห่งอนาคต รับฟรี ได้ที่ชุมชนเสถียรธรรมสถาน หรือ WWW.SDSWEB.ORG ได้แล้ววันนี้

ธรรมสวัสดี

นายรากหญ้า

เสียงย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>