online-link
top-70years

เสียงจากชุมชน ๓๑ ธันวาคม

voice_11

๓๑ ธันวาคม เป็นวันสุดท้ายของทุกปี หลายท่าน ก็ดีใจสมหวัง หลายท่านก็ผิดหวัง ไม่ชอบอกชอบใจ กับ ๑ ปี ที่ผ่านมา หลายท่านคิดกันต่างๆนาๆ บ้างก็ห่วงความเป็นอยู่ การทำงาน การตกงาน มีกินไม่มีกิน ผู้ที่มีความรู้หน่อยก็ห่วงความเป็นไปของภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ ที่จะเกิดกับคนทั้งหลายในโลก ทั้งหลายในความเป็นไป ผู้คนมักโทษคนอื่น โทษสิ่งต่างๆ ที่เราเข้าไปสัมผัส โดยที่เรามักลืมดูตัวเอง ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราได้รับตลอดปีที่ผ่านมาล้วนแต่เกิดจากเหตุ ถามว่าใครทำเหตุ ไม่ต้องหาคำตอบที่ไหน ก็ตัวเรานั้นแหละ

อย่าไปอดทนกับสิ่งต่างๆ แต่ให้มองเรื่องนั้นอย่างเข้าใจ ถ้าเราเข้าใจต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น แน่นอนชีวิตเราย่อมพบแต่ความสุขความเจริญแน่นอน ปี ๒๕๕๓ ก็ผ่าน ปี๒๕๕๔ ก็เข้ามา เรามาเริ่มต้นใช้ชีวิตอย่างคนที่ระวังกาย ระวังวาจา ระวังใจ ของเราดีกว่า ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต สอนผู้คนที่เข้ามาว่า ไม่ว่าอะไรมากระทบ จ๊ะเอ๋...บ๊ายบาย รู้แล้วปล่อย เพราะสิ่งดีๆเกิดขึ้นทุกวัน สำคัญตรงที่เราคิดกับเรื่องนั้นๆอย่างไร ของพูดเรื่องส่วนตัวที่ตัวเองได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในสมาชิกชุมชนเสถียรธรรมสถาน ใน ๑ ปี หรือหลายปีที่ผ่านมายิ่งทำงานยิ่งพบความเป็นอิสระมาก ค้นพบตัวเองเข้าใจว่าการดำรงอยู่ของตนเป็นไปเพื่ออะไร สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะมีชุมชนที่เข็มแข็ง มีกัลยาณมิตร มีผู้นำที่มั่นคง สำคัญที่สุดคือโอกาสที่เราได้รับ ในการทำงานเรามีตัวตรวจสอบง่ายๆไม่ว่าจะทำอะไรไม่ต้องรอให้ใครเห็น ให้ใครต้องประเมิน นรก สวรรค์ เท่านั้นที่จะประเมินเรา ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของผู้อื่น จงทำเถอะ ถ้าเรื่องนั้นเกินกำลังความสามารถของเรา จะมีผู้มีความรู้ความสามารถที่เหนือกว่าเราเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือเราเสมอ นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมทำงานได้อย่างเป็นอิสระ ไม่ว่าอะไรจะเกิดกับโลกใบนี้ก็ตาม ชุมชนเราก็ยังทำหน้าที่ต่อไป หน้าที่ที่จะให้ความทุกข์หมดไป ท่านแม่ชีศันสนีย์สอนเราเสมอว่า โลกก็เป็นอย่างที่โลกเป็น สุขทุกข์ อยู่ที่เราคิด ปีใหม่ปีนี้เรามา คิดดี ทำดี วาจาดี กันเถอะ เพราะเราเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดล้วนมาแต่เหตุ แล้วเราจะหนีผลได้อย่างไร หน้าที่ของชาวพุทธตามที่ผมเข้าใจ หยุดชั่ว เร่งทำความดี ทำจิตใจให้สะอาด สว่าง สงบ ครับ ปี ๒๕๕๔ ชุมชนเราต้องทำหน้าที่อย่างมาก ที่จะให้ผู้คนได้เข้าใจคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ทรงตรัสรู้ธรรม และประกาศพระศาสนามา ๒๕๙๙ ปี ดั่งนั้นชุมชนเสถียรธรรมสถานจึงเฉลิมฉลองการตรัสรู้ธรรม ๒๖๐๐ ปีที่จะมาถึงในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ก็ขอเชิญชวนชาวพุทธและผู้ที่สนใจพุทธศาสนาทุกท่านมาปฏิบัติบูชากันนะครับ เป็นธรรมเนียมที่ปีใหม่ใครๆก็อยากได้คำอวยพร ผมคงไม่หาญกล้าพอจะให้พรท่านหรอกครับผมก็ยังเป็นปุถุชน แต่ผมมีธรรมพร ของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต มาฝากครับ

 

จงมีความพอดี เพราะความพอดี

จะเกิดขึ้นได้ จากความพอใจ

ในสิ่งที่ตนมีอยู่ และนั่นคือพรที่งดงาม.......

ธรรมสวัสดี

นาย รากหญ้า ๓๑ /๑๒ /๒๕๕๓

เสียงย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>