online-link
top-ny2017

ใจกว้าง... โลกกว้าง

voice_09

ใจกว้าง โลกกว้าง ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต สอนเด็กเยาวชนในชุมชน ให้ออกไปสำรวจเส้นทาง ในการเดินธรรมยาตา เพื่อเฉลิมฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เยาวชนได้คาถาสำคัญเพื่อที่จะออกไปทำงานรับใช้ เชื่อว่าใครก็ตามที่ได้ยินประโยคนี้คงจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เพราะความใจกว้างของเรา จึงทำให้โลกในใจของเรากว้างตามไปด้วย ไม่มีอะไรต้องสงสัยเลย ถ้าใจเรากว้าง เราจะทำอะไรให้โลกนี้ได้มากมาย ปัจจุบันโลกคงอยากให้มนุษย์อย่างเราได้ดูแลเขาบ้าง ถ้าเราทั้งหลายใจแคบ ก็คงต้องได้รับชะตากรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม แผ่นดินไหว และอะไรอีกหลายอย่างที่จะตามมา มองให้แคบเข้ามาอีก ในชุมชนเสถียรธรรมสถาน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ เรายิ่งต้องใจกว้างๆ ชุมชนเป็นที่รวมกันของหมู่ชน เป็นที่รวมกันของ ผู้รู้ และ ผู้ไม่รู้ทั้งหลาย ผู้มีความถนัดในอาชีพที่ต่างกัน มีสังคมการเลี้ยงดูที่ต่างกัน ที่สำคัญ มีกุศลกรรม และอกุศลกรรมที่ต่างกัน ผมเข้าใจว่าการที่เราจะทำอะไรร่วมกันทุกคนคงต้องมี ความกรุณาในกันและกันเป็นเบื้องต้น ถ้าใจเรากว้าง...โลกในใจเราก็กว้าง มิตรภาพก็จะตามมา วิธีการอาจจะต่าง แต่เป้าหมายเดียวกัน คืองานสำเร็จ ท่านพระอาจารย์ สมปอง ท่านเคยบรรยายไว้ที่ชุมชนว่า การทำงานร่วมกัน หรือ การปฏิบัติธรรมก็ตาม วิธีการเปลี่ยนได้ แต่ เป้าหมายต้องมั่นคง วิธีการดั่งผืนทราย เป้าหมายดั่งหินผา ผมเชื่อครับว่าในความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกใบนี้ สุดท้ายผู้รู้ทั้งหลายต้องมี ธรรมะ ผมเข้าใจว่าที่เราปฏิบัติธรรมะ, เรียนรู้ธรรมะ เพื่ออะไร ก็เพื่อเอามากำกับความรู้ทั้งหลายที่เราแต่ละคนมี ถ้าเรามีธรรมะ คุณธรรมก็เกิด เป้าหมายของเราก็ถึง เราก็ทำงาน อย่างไม่ทำไปทุกข์ไปใช่ใหมครับ พระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ กล่าวไว้เมื่อคราวที่ท่านเมตตาเปิดค่ายพุทธบุตรครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ณ เสถียรธรรมสถาน ว่า สถานที่นี้ผู้จัดสร้างมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ และเผยแผ่ธรรมะแก่คนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจ หรือคนที่รู้ที่เข้าใจแล้วแต่ยังไม่ก้าวหน้า ก็มาพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น เพราะการมีธรรมะเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิต ชีวิตที่มีธรรมะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ ชีวิตที่ขาดธรรมะเป็นชีวิตที่บกพร่อง...ก็ขอเชิญชวนทุกท่านมา ปฏิบัติบูชาเพื่อเฉลิมฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม ที่จะมาถึงในปี พ.ศ.๒๕๕๕ นี้ร่วมกันครับ...

 

ธรรมสวัสดี

นายรากหญ้า

เสียงย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>