online-link
top-ny2017

วิถีกิเลส... วิถีอริยะ

voice_08ได้สนทนาธรรมกับเพื่อนร่วมงานหลายคน ได้เฝ้าสังเกตตัวเองก็หลายหน มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ปฏิบัติธรรมก็หลายท่าน หลายท่านจะตอบคล้าย ๆ กัน ทำวันนี้ให้ดีที่สุด อยู่เพื่อวันนี้ จะตอบอย่างไรคงไม่สำคัญเท่าไหร่นัก สำคัญที่ว่า เราใช้ชีวิตของเราใน ๒๔ ชั่วโมงอย่างคนที่รู้เท่าทันหรือไม่ ถ้าเรารู้เท่าทันเราจะไม่ทุกข์ ไม่จมทุกข์ เรามองอะไรอย่างขาดการเชื่อมโยงหรือเปล่า ? ความสมดุลของชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ เคยได้ยิน ได้ฟังจากคุณแม่ (ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต) อยู่บ่อย ๆ พอจะสรุปเอาตามความเข้าใจของผมคือ มันเป็นวิถีของกิเลส และวิถีของอริยะ ๒ สิ่งนี้แหละที่ทำให้เราสุข ทุกข์ ผมโชคดี พอจะมีกุศลอยู่บ้างที่ได้มีโอกาสอยู่ในชุมชนแห่งธรรมที่ชื่อว่า เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งนี้ได้สอนวิถีของกิเลสและวิถีของอริยะให้เราได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีแบบฝึกหัดให้ทำทุกวัน ลองมาทำความรู้จักกับกิเลสว่าแท้จริงมันคืออย่างไร กิเลสคือสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมอง ความชั่วที่แฝงอยู่ในความรู้สึกนึกคิด ทำให้จิตใจขุ่นมัว ไม่บริสุทธิ์เท่าที่เราพอจะรู้จักมี กิเลสมาร มารคือกิเลส กิเลสเป็นมาร โดยมีอาการเข้าครอบงำจิตใจ ขัดขวางไม่ให้ทำความดี ชักพาให้ทำความชั่ว ล้างผลาญคุณความดี กิเลสจำพวกอนุสัย เป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน จะปรากฏเมื่อมีอารมณ์มายั่วยุ เหมือนตะกอนน้ำที่อยู่ก้นโอ่ง ถ้าไม่มีคนมากวนตะกอนก็นอนเฉยอยู่ ถ้ามีคนมากวนตะกอนก็ลอยขึ้นมา คงพอจะรู้จักกิเลสกันบ้างนะครับ กิเลสคือใคร? ตอบได้ง่าย ๆ กิเลสก็คือเรา ตัวเราไม่มีกิเลสเข้าครอบงำเราก็เป็นอริยะ อริยะแปลว่าประเสริฐ เจริญ เป็นผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลส เราคงเคยได้ยินคำว่า "อริยะสัจ" อริยะสัจ คือ ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงที่ทำคนให้เป็นอริยะ มี ๔ อย่างคือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ผมเข้าใจว่า ประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราไม่ค่อยเรียนรู้อริยสัจ ๔ กันสักเท่าไหร่ คนส่วนมากชอบอยู่กับอวิชชา และมักจะจมอยู่กับอวิชชาโดยไม่รู้ตัว อวิชชาคืออะไร ? อวิชชาคือความไม่รู้จริง ความหลงอันเป็นเหตุไม่รู้จริง มีอยู่ ๘ อย่างคือ

๑. ไม่รู้ทุกข์

๒. ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์

๓. ไม่รู้ความดับทุกข์

๔. ไม่รู้ทางให้ถึงความดับทุกข์

๕. ไม่รู้อดีต

๖. ไม่รู้อนาคต

๗. ไม่รู้ทั้งอดีต ทั้งอนาคต

๘. ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท

ที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นสิ่งที่ชุมชนสอนเราทั้งสิ้น เราเลือกได้ไม่ใช่เหรอครับว่าจะสุขหรือทุกข์ คุณแม่เคยกล่าวไว้ว่า "โลกก็เป็นอย่างที่โลกเป็น สุขทุกข์อยู่ที่เราคิด" ขอเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังทุกข์ และขออนุโมทนากับคนที่มีสุขอยู่ เราต้องระมัดระวังการดำรงอยู่ของชีวิต เพราะชีวิตไม่ใช่ของเรา เราเพียงแค่ยืมมา ยืมมาเพื่อให้เราได้ทำกุศลครับ

ธรรมสวัสดี

นายรากหญ้า 28-10-53

ขอขอบคุณ : หนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์โดยพระเทพเวที (ประยุทธิ์ ปยุตฺโต)

เสียงย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>