online-link
top-70years

มีสติ .. อารักขาจิต ชีวิตรอด

voice_07ถ้าพูดถึงความเปลี่ยนแปลง คนส่วนมากมักจะกลัวที่จะเปลี่ยน สังเกตได้ว่า เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลง มักจะเกิดความกลัวและวิตกกังวล ในชุมชนขณะนี้มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก หลายครั้งเราก็พบว่า เราคิดมากไปเองกับเรื่องนี้ เรื่องนั้น เรื่องโน้น และสิ่งที่คิดไปเองก็มักมีแต่เรื่องร้าย ๆ เป็นทางลบแทบทั้งนั้น เราลืมไปว่า ความเปลี่ยนแปลงมีทั้งผลดีและผลเสีย ถ้าเราหยุดคิดสักนิดว่า "สติเป็นเครื่องอารักขาจิต" คุณแม่ (ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต) สอนเราเสมอ แต่เราก็มักจะลืม ถ้าเรามีสติ เราเปลี่ยนเรื่องร้าย ๆ ให้กลายเป็นดีได้ หรือถ้าเรื่องนั้นดีก็ยิ่งดีขึ้นไปเรื่อย ๆ ในชุมชนเสถียรธรรมสถาน มีการสอนปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปบาท คือสภาพที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้มี จึงมีสิ่งนี้ .

 

เมื่อเราได้ธรรมะข้อนี้มาใช้ในชีวิตประจำวัน ผมเข้าใจว่า เราก็จะไม่กลัวความเปลี่ยนแปลง อีกประการผมเข้าใจว่า เวลาที่เรามีความทุกข์ เราควรต้องอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ ไม่ใช่เอาตัวออกห่าง ที่แน่ ๆ เราทุกคนไม่อาจหลีกหนีความเปลี่ยนแปลงได้ สิ่งหนึ่งที่ได้จากการทำงานที่สับสน วุ่นวาย มากมาย กับความต้องการของหมู่ชน เราอย่าได้ไปคิดเปลี่ยนคนอื่นเลย ให้เปลี่ยน ตัวเราเองน่าจะง่ายกว่า และมองเรื่องนั้น ๆ อย่างเข้าใจ ถ้าเราเข้าใจแล้วก็จะเป็นโอกาสให้เราได้รับใช้ เป็นการฝึกฝนตนไม่ใช่หรือ ? ถ้าเราได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานในชุมชนเสถียร-ธรรมสถานแล้ว เราย่อมต้องยินดี ดังอุดมการณ์ของเรา "ทำงานให้สนุก เป็นสุขในขณะทำงาน กิน เก็บ ใช้ แต่พอประมาณ ที่เหลือเราก็แบ่งปัน" การทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็เป็นไปเพื่อการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี ด้วยการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐเมื่อ ๒,๖๐๐ ปี เป็นการประกาศการเข้าถึงความเป็นอิสระอย่างแท้จริงของมนุษยชาติ ก็ไม่แปลกใจครับที่เห็นพี่น้องในชุมชนอุทิศตนทำงานกันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย เป็นจริงดังคำสอนของพระเดช พระคุณ ท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุว่า "ทำงานให้พระพุทธเจ้าไม่มีเหนื่อย"

ธรรมสวัสดี

นายรากหญ้า

เสียงย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>