online-link
top-ny2017

เป็นอยู่อย่างต่ำ ..... มุ่งกระทำอย่างสุข

voice_03เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกันอย่างศานติ ได้รับความเมตตาจากพระภาวนาโพธิคุณ (พระอาจารย์โพธิ์ จันทสโร) เจ้าอาวาสสวนโมกขพลาราม จ. สุราษฎร์ธานี, พระศรีทวัช อนิวัตติโก เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา จ. นนทบุรี และพระศักดิ์ชัย กิติชโย จาก สวนโมกขพลาราม พร้อมด้วย ดร. พรรณไทย ไทยชนะ มาเยี่ยมชุมชนเสถียรธรรมสถาน เมื่อบ่าย วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553 ทุกครั้งที่ท่านพระอาจารย์โพธิ์ ขึ้นมากรุงเทพฯ ท่านจะแวะมาให้กำลังใจ พี่น้องในชุมชนเสมอ ครั้งนี้ เราชาวชุมชนภาคภูมิใจ และ ปลาบปลื้มใจกันมากครับ ท่านมีเวลาอยู่กับเรานานทีเดียว ได้สนทนากันหลายเรื่องโดยมี คุณสายสัมพันธ์ ปัญญศิริ และบุคคลในชุมชนเข้ามา กราบท่านกันอย่างถ้วนหน้า เรากราบเรียนรายงานให้ท่านอาจารย์ทราบว่า ในชุมชนเรากำลังดำเนินการเรื่อง การจัดการขยะ เรากำลังทำนโยบายของคุณแม่ (ท่านแม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต) ให้เป็นรูปธรรม เราตั้งเป้าหมายร่วมกันว่า จะไม่ให้มีขยะออกจากชุมชน แม้แต่ชิ้นเดียว

 

voice_05ท่านอาจารย์โพธิ์และคณะให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ถึงวิธีการโดยมี คุณชม เอิบผักแว่น ให้การอธิบาย โดยสรุปว่า ขณะนี้ชุมชนเราใช้เศษอาหารที่เหลือ มาทำน้ำหมักจุลินทรีย์ มีการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อกำจัดขยะ เพราะขยะเป็นอาหารของไส้เดือน, มีการบดกิ่งไม้ เพื่อเอามาทำปุ๋ยใส่ต้นไม้ มีการทำน้ำส้มควันไม้, มีการบำบัดน้ำเสียในคลองสาธารณะที่ไหลผ่านชุมชนเรา เพื่อนำน้ำกลับมาใช้เพื่อการเกษตรอีกครั้ง, มีการแยกขยะเพื่อเอากลับมาใช้อีก ตัวอย่างเช่น ชุมชนเรามีการผลิตน้ำดื่มธรรมสวัสดี ขวดของน้ำดื่มธรรมสวัสดีที่ใช้แล้ว เราก็นำกลับมาใช้อีกโดยการบรรจุจุลินทรีย์, น้ำส้มควันไม้, ฉี่ไส้เดือน นี่คือสิ่งที่เราทำอยู่ เราทำกันแบบภูมิปัญญาชาวบ้านยังขาดองค์ความรู้อีกมาก ท่านใดมีองค์ความรู้ทางชุมชนยินดีนะครับที่เราจะได้มาร่วมกันลดขยะในโลกนี้ และสิ่งที่เรากำลังหาองค์ความรู้ เราจะผลิตแก๊สจากสิ่งปฏิกูลที่มีอยู่ ท่านพระอาจารย์โพธิ์และคณะท่านเมตตาต่อเรามาก ท่านรับฟังอย่างสนใจและมีสุข กับการกระทำของคนในชุมชนเล็กๆ ที่ทำคนให้เป็นคน ทำขี้ให้เป็นปุ๋ย พึ่งพาตัวเองได้ ทำงานตั้งแต่เกิดจนกระทั้งวาระสุดท้ายชองชีวิต ท่านอนุโมทนา ได้กำลังใจกันอย่างนี้ ใครละจะไม่มีความสุข ถึงแม้ว่าคุณแม่ (ท่านแม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต) จะบอกเราเสมอว่า ทำดี อย่าติดดีก็ตาม ธรรมะ คือ การทำหน้าที่ และการทำหน้าที่ก็คือ การปฏิบัติธรรม

voice_04ผมคิดว่าเราต้องกลับมาดูว่า การทำหน้าที่อย่างไร จึงได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรม หน้าที่นั้นต้องเป็นหน้าที่ที่จะทำให้เราลดความเห็นแก่ตัวของเราได้ไม่ใช่หรือ ? ทำงานให้สนุก เป็นสุขขณะทำงาน หรือ คำสอนของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ดังก้องอยู่ในสำนึกของเราเสมอว่า "เป็นอยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง"

ธรรมสวัสดี
นายรากหญ้า

เสียงย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>