online-link
top-ny2017

เสียงจากชุมชน

voice_26

ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของปี ๒๕๕๔ ใกล้เข้ามา หลายท่านก็อยากให้ถึงในเร็ววัน หลายท่านก็อยากหยุดเวลาไว้ อย่างไรก็ตาม แต่ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งคือ ชีวิตคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง เราไม่ต้องอยาก วันเวลาถึงเราแน่นอน ชุมชนเสถียรธรรมสถาน ก็เช่นเดียวกัน มีการเปลี่ยนแปลง มีการเปิดพื้นที่ และมีการซ่อมแซมในหลายพื้นที่ เพื่อประโยชน์ และความสุขของผู้คนที่ต้องการเรียนรู้ความจริงของชีวิตโดยใช้สถานที่นี้ คุณแม่ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้กรุณาให้คำแนะนำ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้เป็นไปเพื่อทำให้คนบรรลุธรรม voice_27 เป็นคำแนะนำที่ทำให้คนทำงานมีกำลังใจเป็นอย่างมาก แต่หลายงานที่เรากำลังทำมีข้อจำกัดอยู่หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนทำงาน วัสดุก่อสร้างที่เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานที่ กับเวลาที่มีไม่มาก เป็นสิ่งที่ทำให้คนที่ต้องทำงานเกิดอาการเครียดขึ้นมาเหมือนกัน ไม่ว่าจะเปลี่ยนหลังคาเรือนอริยะสร้างได้ จากหญ้าคาที่เคยมุง ซึ่งมีอายุเพียง ๒ ฤดูกาลเท่านั้นเอง เราคิดกันมากเลยว่า จะใช้อะไรเป็นวัสดุที่จะมาทดแทน เราเลือกที่จะใช้เสื่อลำแพนแบบอัดเป็นแผ่นมาทดแทนหญ้าคา แต่เสื่อลำแพนนำมาทำหลังคาก็ดูจะเป็นเรื่องตลกของหลายคน มีคำถามมากมายว่า จะกันฝนได้ไหม ? อายุนานเท่าไร ? เราคงตอบในวันนี้ไม่ได้ครับ แต่ก็มีกัลยาณมิตรได้ให้คำแนะนำกับเราว่า ใช้วัสดุสมัยปัจจุบันมาช่วย สิ่งที่กล่าวถึงก็คือ เรซิ่น ถูกต้องครับ เราใช้เรซิ่นเป็นตัวเคลือบเสื่อลำแพนเพื่อกันฝน ก็น่าจะพอเป็นคำตอบ คุณแม่ท่านกล่าวว่า ถ้ากันฝนได้จริงน่าจะเป็นประโยชน์มากกับชาวบ้านที่ต้องการมีบ้าน หรือคนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วต้องซ่อมแซมบ้าน น่าจะทดลองนำสิ่งที่เราทำไปใช้นะ ราคาก็ไม่สูงมาก เราได้ยินอย่างนี้รู้สึกได้ทันทีเลยว่า ในหัวใจของท่านเป็นไปเพื่อมวลมนุษยชาติจริง ๆ นี่กระมังหัวใจของโพธิสัตว์ที่มีแต่การให้ มีแต่การรับใช้ แล้วพวกเราล่ะครับ ใช้คุณธรรมของพระโพธิสัตว์อะไรบ้างในการทำงาน นี่เป็นเรื่องเล่าเร้ากุศลที่ได้จากการทำงานในชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ คือ ชุมชนเสถียรธรรมสถาน

เมื่อชุมชนเปิดพื้นที่ คนทำงานต้องเปิดใจกันก่อนครับ

ขอเชิญชวนทุกท่านปฏิบัติธรรม ชีวิตผ่องใส ที่ใคร ๆ ปรารถนา ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕ ปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ ร่วมสวดมนต์ข้ามคืนใน วันที่ ๓๑ ธันวาคมนี้ ณ เสถียรธรรมสถาน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ WWW.SDSWEB.ORG

ธรรมสวัสดี

นายรากหญ้า

 

voice_23

ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เชื่อว่าหลายท่านในหลายจังหวัดคงมีอารมณ์ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ ในสถานการณ์ มหาอุทกภัย แม้ขณะนี้ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่น้ำยังคงท่วมขัง ชุมชนเสถียรธรรมสถานเองก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต สอนพวกเราว่า น้ำท่วมกาย แต่น้ำไม่ได้ท่วมใจ น้ำท่วม ไม่ได้ทำให้เราสูญเสียความสามารถที่เรามี ขอให้ทำความเป็นปกติให้กลับคืนมา นี่เป็นเครื่องเตือนสติเราอย่างดี เวลาที่ประสบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร เรามักขาดสติ เมื่อสติหาย เรื่องร้ายก็ตามมา สติมา ปัญญาเกิด ในดีมีเสีย ในเสียมีดี น้ำท่วมคราวนี้ สิ่งที่พวกเราพี่น้องในชุมชนเสถียรธรรมสถานทำเป็นสิ่งแรกคือ ตั้งสติ เมื่อเรามีสติ ปัญญาก็เกิด ซึ่งเราประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วว่า ปัญญาจะเกิดไม่ได้เลย ถ้าขาดเสียซึ่งสติ และความทุกข์จะไม่เกิด หากเราเข้าใจถึงกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงว่า...ทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป

 
voice_22

มีโอกาสได้ยินท่านแม่ชีศันสนีย์ชี้ชวน วิงวอน ขนาบแล้วขนาบอีกกับหลานๆ ในชุมชนเสถียรธรรมสถาน และพ่อครูแม่ครูจากบ้านเรียนแห่งรัก เห็นวิธีการของท่านแล้ว เป็นกำลังใจกับผู้ที่ได้เข้ารับฟังเป็นอย่างมาก ท่านพูดถึงการมีอยู่ของชีวิต แนวทางการทำงาน สิ่งหนึ่งที่ท่านกล่าวถึง คือ อย่าลืมรากของตัวเอง ในการทำอะไรก็ตามต้องไม่ลืมหลักการ เหตุผล และ ความรู้สึก ของการทำสิ่งนั้นๆ ยกตัวอย่างในชุมชนเสถียรธรรมสถาน มีอาสาสมัครมากหน้าหลายตา ทั้งเก่าและใหม่ คุณแม่ท่านยกตัวอย่างงาน จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ และ โรงเรียนพ่อแม่ เป็นกุศลของอาสาสมัครที่ได้ทำงานเป็นอย่างมาก วันเวลาผ่านไปเรามักประมาท โดยไม่ลงรายละเอียดในกิจกรรมนั้น เพราะเราลืมรากของงานเหล่านี้ ถ้าเราลืมราก งานเราจะไม่แน่น ประโยชน์ก็เกิดน้อย รากต้องแข็งแรง เปรียบดั่งต้นไม้...ถ้ารากแข็งแรง ก็จะเติบโตมีร่มเงาให้คนอาศัย ถึงจะมีกาฝากมาเกาะบ้างก็ไม่เป็นไร ขอเพียงรากเราต้องแข็งแรง เพราะฉะนั้นรากจึงมีความสำคัญ ถ้าทุกคนมีรากที่แข็งแรง ไม่ว่าจะมีอาสาสมัครเก่าใหม่อย่างไรก็ไม่ทำให้งานไม่สมบูรณ์ ในการใช้ชีวิตของเราก็เหมือนกัน เรามักจะมุ่งไปแต่ข้างหน้าเพื่อมุ่งหวังความสำเร็จความก้าวหน้า แต่เรามักลืมรากที่งดงาม คือบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง บุคคลที่อยู่เคียงข้างเรา เรามักมองไม่เห็น เช่นเดียวกับที่เรามักลืมรากของที่ที่เราอยู่ ว่าที่ที่นั้นเขามีเป้าประสงค์อะไร เรามักลืมก้มลงมองเท้าของเราว่าเรายืนอยู่ ณ ที่ใด แผ่นดินที่เรายืนอยู่นั้นเป็นไปเพื่ออะไร ที่เราอาสาสมัครมารวมกันก็เพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสังคมของเด็กหรือของผู้ใหญ่ให้มีรากที่มั่นคง และรากของชุมชนอีกรากหนึ่งในหลายๆ ราก ก็คือลูกหลานในชุมชน พวกเขาได้ให้สัมภาษณ์ไว้ใน นิตยสาร 'ธรรมสวัสดี' ฉบับที่ ๙ ก้าวย่างแห่งปัญญา ทำให้เห็นชัดว่าเรื่องของเด็กๆ ทั้ง ๓ คน ได้ใช้คำสอนของคุณยายจ๋า ที่เด็กๆไม่ลืมรากของตัวเอง ไม่ลืมที่มาของตัวเอง ชุมชนแห่งนี้ จึงเป็นเสมือนปุ๋ยที่ใส่ลงในหัวใจของเด็กๆ... วันนี้เราจึงเห็นเขาเติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดม...

น้องปิ๋ม รัตนาภรณ์ โคตรพัฒน์ ได้เข้ามาอยู่ในชุมชนเสถียรธรรมสถาน ตั้งแต่อายุ ๙ เดือน เพราะมีคุณพ่อคุณแม่เป็นอาสาสมัครที่นี่ ตลอด ๒๓ ปี ชุมชนแห่งนี้ได้ บ่มเพาะ ให้รากของเมล็ดพันธุ์ได้เติบโตจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีกองทุนเสถียรธรรมสถาน ดูแล เพราะรากของเธอแข็งแรง เธอจึง แตกหน่อ ออกมารับใช้ ชุมชนนี้ โดยเลือก ที่จะไม่ออกไปทำงานข้างนอก เธอแตกหน่อออกมาเป็นผู้จัดการร้านชมสวน น้ำทุกหยดในร้านชมสวนเป็นไปเพื่อชีวิตและจิตวิญญาณ เพราะรายได้จากร้านชมสวนเอาไป ต่อยอด เป็นการศึกษาของเด็กๆ ในชุมชน น้องปิ๋มจะไม่สามารถ บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เช่นนี้ได้เลยถ้ารากไม่แข็งแรง

น้องทิพย์ ธิติกานต์ แสงอรุณ ได้ตามคุณพ่อเข้ามาตั้งแต่อายุได้ ๒ ขวบ มากับคุณพ่อ นอนหนุนหนังสือสวดมนต์ทุกวันที่ตามคุณพ่อมา เพราะคุณพ่อต้องมาทำงานตั้งแต่ ๐๔.๐๐ น. เธอได้เห็นการทำหน้าที่ของคุณพ่อและทุกคนในชุมชนเสถียรธรรมสถาน ที่ได้เป็นผู้รับใช้ผู้คนที่เดินเข้ามาในชุมชนแห่งนี้ มันจึงเป็นเหมือนปุ๋ยที่ทำให้รากของเธอแข็งแรง เธอได้รับการ บ่มเพาะ จากการได้เห็นพี่ป้าน้าอาทำงาน หลังจากที่เรียนจบในระดับปริญญาตรี เธอจึง แตกหน่อ โดยการเข้ามาเป็นอาสาสมัครในชุมชนเสถียรธรรมสถาน เพราะเธอเห็น เธอจึงเป็น เมื่อเมล็ดพันธุ์นี้อุดมเพราะการเห็น เธอจึง ต่อยอด ด้วยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่สาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม ด้วยการใช้ทุนจากร้านชมสวน การต่อยอดครั้งนี้เป็นไปเพื่อถักทอกับผู้คนบนโลกใบนี้เพื่อให้โลกใบนี้งดงามและเกิดศานติ

น้องฝน พิมพ์ชนก แสงอรุณ เป็นเด็กที่เติบโตด้วยรากของชุมชนเสถียรธรรมสถาน ได้รับการ บ่มเพาะ โดยที่ได้เดินตามคุณพ่อและพี่สาวเข้ามาในชุมชนแห่งนี้ ได้เห็นการทำงานของอาสาสมัคร และด้วยแรงบันดาลใจที่เห็นสื่อต่างๆ ในชุมชนเสถียรธรรมสถาน โดยเฉพาะ แอนนิเมชั่นแม่ชีน้อย เธอจึง แตกหน่อ ด้วยการไปศึกษาเทคนิคด้านที่เธอชอบในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์และมัลติมิเดีย โดยได้รับทุนจากร้านชมสวน ซึ่งก็เชื่อเหลือเกินว่าเมื่อเมล็ดพันธุ์นี้อุดม เธอมีความตั้งใจที่จะ ต่อยอด ด้วยการใช้ความสามารถที่ได้ศึกษา ออกไปรับใช้พระธรรมด้วยการรับใช้มวลมนุษยชาติ โดยการใช้สื่อเป็นเครื่องมือ

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเรื่องของเด็กๆ ๓ คน แต่ยังมีเด็กและผู้คนอีกมากมายที่ได้รับโอกาสจากชุมชนเสถียรธรรมสถาน แห่งนี้ในการ บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด

เพราะการมีราก คือธรรม ที่มั่นคงของคุณแม่ท่านแม่ชีศันสนีย์ จึงมีชุมชนเสถียรธรรมสถาน เพราะชุมชนแห่งนี้ ดำเนินงานอย่างไม่ลืมรากของตัวเองโดยใช้หลักพุทธธรรมนำ จึงเป็นโอกาสให้เด็กๆ และมวลมนุษยชาติได้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่างอยู่เย็น เป็นสุข พ้นทุกข์ ร่วมกันครับ

ธรรมสวัสดี
นายรากหญ้า

 

voice_21

พระเจ้ามหานามศากยราชทูลถามว่า "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ. ด้วยเหตุเพียงเท่าไร อุบาสก จึงจะชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล." มีพระกระแสวิสัชนาว่า

"ดูกร มหาบพิตร,

อุบาสกเป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาต,

เป็นผู้งดเว้นจากอทินนาทาน,

เป็นผู้งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร,

เป็นผู้งดเว้นจากมุสาวาท,

เป็นผู้งดเว้นจากสุราเมรยมัชปมาทัฏฐาน.

ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล อุบาสกจึงจะชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล.

พื้นฐานที่สำคัญของชาวพุทธที่ไม่ควรละเลย และ ควรต้องปฏิบัติในการดำรงอยู่ของชีวิตคืออะไร ไม่ใช่รูปสวย รวยทรัพย์ ทำงาน ดี ๆ มีหน้ามีตาในสังคม เคยได้ยินได้ฟังผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวว่า ศีล เป็นพื้นฐานของการดำรงตนของชาวพุทธ ถ้าชาวพุทธขาดเสียซึ่งศีลแล้วมันน่าอาย น่ารังเกียจ น่าอายขนาดไหน ก็เปรียบได้กับเราเดินไปนั่งถ่ายกลางตลาดโดยปราศจากเสื้อผ้า มันคงน่าอายมากเลย ศีลจึงเปรียบดั่งอาภรณ์ที่เราสวมใส่เพื่อความไม่อุจจาดตาของผู้พบเห็น ศีลทำให้ร่างกายอบอุ่น ศีลทำให้เกิดความไว้วางใจ ในยุคสมัยแห่งเราที่พุทธศาสนาล่วงมาได้ ๒๕๙๙ ปี แล้ว เราคงต้องทำความเข้าใจกับศีลใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ให้คนในยุคสมัยนี้ได้เข้าใจให้มากกว่าที่เราเคยได้ยิน ได้ฟังกันแบบสืบ ๆ ต่อกันมา ด้วยเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง เพราะการที่ไม่เข้าใจบวกกับไม่ใส่ใจจึงทำให้ผู้คนในยุคสมัยปัจจุบันห่างศีล หรือไม่มีศีล เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะคนไม่มีศีล สังคมจึงอุจจาด สังคมจึงเลอะเทอะ ในชุมชนเสถียรธรรมสถาน ได้มีการเรียนรู้ร่วมกับหมู่บ้านพลัม มีการแปลศีล ๕ สำหรับฆราวาสไว้น่ารักมาก ทำให้เราเข้าใจในรายละเอียดของสิ่งที่เราควรต้องระวัง และอะไรควรต้องปฏิบัติ ปฏิบัติเพื่อให้เกิดสันติสุข สันติภาพ ซึ่งสันติภาพเกิดจากตัวเรานี่แหละ สันติภาพไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โต เป็นเรื่องเล็ก ๆ จากตัวเราที่ต้องเริ่มก่อน เริ่มด้วยการไม่เบียดเบียนกันและกัน แล้วอะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าไม่เบียดเบียนกัน ก็ศีลใช่ไหม ถ้าทุกท่านมีศีล การเบียดเบียนย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน มีการแปลศีล ๕ ไว้อย่างนี้

 

Page 1 of 6

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

เสียงย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>