online-link
top-70years

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร เยี่ยมเสถียรธรรม

LP-ton-4

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 หลวงปู่ท่อน ญาณธโร (พระราชญาณวิสุทธิโสภณ)วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย ได้เมตตามาเยือนเสถียรธรรมสถาน พร้อมทั้งเมตตาพุทธาภิเษกพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ และบรรยายธรรมด้วย

สนทนาธรรมกับหลวงปู่

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต : ขอหลวงปู่สอนกรรมฐาน วิปัสสนา ลูกหลานที่ตรงนี้ สั้นๆ เพื่อให้เราก้าวหน้า

หลวงปู่ท่อน : "อยากก้าวหน้า อย่าถอยหลัง อยากก้าวหน้า ก็ไปข้างหน้าสิ อย่าไปข้างหลัง ให้ขยับเข้ามาใกล้ ๆ ไปตายดาบหน้า ไม่ได้ตายดาบหลัง บางคนทั้งหลายไปตายดาบหลัง บวชมาแล้วยังไปตายในรัง ไปตายกับครอบครัว นี่ไม่ใช่ไปตายดาบหน้า ตายดาบหน้าคือบุกหน้าเรื่อยไป..."

ฟังเสียงบรรยายของหลวงปู่ได้

Download วิทยุสาวิกา Play Length
download Luang-Pu-Ton_Nov26-2011

32:44 min
Joomla! web design... 

ขำขันจากหลวงปู่: คิดคั๊กๆ คิดคั๊กๆ

ได้ยินเสียงนกร้อง (หลวงปู่ทำเสียงนก) นกร้องว่า อด อด อดเถิด...เอ๊ะนกมันบอกให้อด...(ท่านพูดภาษาอีสาน) พอลงจากภูเขาแล้วมาที่ลานวัด จากที่ออกบิณฑบาต ลงมาจากภูเขาได้ยินเสียงนกน้อยมันบอก คิด คิด คิดแล้วคิด คิดแล้วคิด คิดคั๊กๆคิดคั๊กๆ (คั๊ก ๆ แปลว่าจริง ๆ )คือ คิดแน่ ๆ ให้มั่นใจ คิดแล้วคิดอีก เสียงนกร้องมีหลายจำพวก เอาเสียงนกมาสอนตัวเอง จะอยู่ได้...มันอยากไปทางโลก แต่ก่อนมันแข็งแรง ทำงานทำการแข็งแรง ปัด กวาด เช็ด ถู แข็งแรง ขึ้นหลังคาได้หมด มันมีตัวมุ่งหมาย ถ้าได้อย่างนี้ไปครองเรือนจะคุ้ม เขาคิดไปของเขา แต่เราก็ไม่คิดหรอก ได้แต่ไปให้พ้นๆ อยู่อย่างนั้น ดันมาจนได้ 84 ปีแล้ว (ดันแปลว่าผลักให้อยู่มาเรื่อย ๆ) ดันมาตั้งแต่อายุ 20 กว่า ดันมาเรื่อย ๆ ไม่ถอยหลัง มันมีนกบอกเหมือนกัน "อย่าท้อถอย อย่าท้อถอย" มันบอกอย่างนี้นะ มันบอกให้ไปข้างหน้าดีกว่า ทำความเพียร ทำอะไรอย่าท้อถอย อย่าถอยหลัง อย่าเห็นแก่หลับแก่นอน (อย่าเห็นแก่กินแก่นอน) เห็นแก่เมื่อยแก่หิว ทนเอา ทนเอา อด อด อดเถิด อันนี้เขาก็บอกให้อด มีหลายนกจำพวกที่จะบอกให้เป็นธรรมะให้เราฟัง ญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกัน ฟังหรือเปล่า ฟังเข้าใจหรือเปล่า อดเอา อด อด อดเถิด (ภาษากลางแปลว่า สู้ๆ ไม่ถอย) 'ขันติหิตะสุขา' เป็นภาษิตออกมาว่า 'ความอดกลั้นทนทานนำความสุขมาให้'

คติของหลวงปู่ในการแสดงธรรมในวันนี้ "เวลามาแสดงธรรม เอาสายกลาง อย่าให้เคร่งจนเกินไป อย่าให้ยานจนเกินไป"

ท่านแสดงธรรมเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจน ถึง ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้ดวงตาเห็นธรรม (เชิญฟังจากเสียงเทศนาของหลวงปู่)

LP-ton-2

หลวงปู่ให้พร "เสถียรแปลว่ามั่นคง เสถียรมั่นได้หมื่นปีนะ เสถียรมั่นอยู่ดีนะ"

ขอให้เจริญ ๆ เด้อ ขอให้รุ่งเรือง กินอย่าให้หมด (กินไม่หมด) จกอย่าให้ลง (ใช้ไม่หมด) อย่าได้เกินเป็นหาด (อย่าเกินมากไป) อย่าได้ขาดเป็นวัง (อย่าขาดมากไป) สรรพกำลังยังสมบูรณ์พูลสุข (สรรพกำลังสมบูรณ์พูลสุข) ดีกว่าเก่า (มากกว่าเดิม) โอม อุอะ มุมะ มูลมา ขอจงไหลหลั่งเข้า (มีทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลเข้ามา) เงินคำแก้วอย่าได้ขาดเกินถุง (เงินทองอย่าได้ขาด) ขอให้ฮ่งๆ ใส ดั่งทองในเบ้า ขอให้ไหลมาเต็มกระเป๋า อึ่งตึ่ง! (ขอให้มีความสว่างไสวตลาดเวลา มีเงินทองไหลมาเต็มกระเป๋าใบใหญ่ ๆ )

ก่อนเดินทางกลับ หลวงปู่ได้ส่งท้ายด้วยธรรมะอันลึกซึ้งฝากไว้ให้พวกเราได้ปฏิบัติ

"ภาวนาแปลว่าให้ใจมันอยู่ ให้อยู่กับเนื้อกับตัว อย่าส่งส่ายไปทางอื่น เอาลมหายใจเป็นที่สังเกต ครูบาอาจาย์บอก หายใจเข้าให้ระลึกได้ว่า 'พุท' หายใจออกระลึกได้ว่า 'โธ' ไม่ต้องไปคิดอย่างอื่น เอาแค่นี้ใจมันจะรวมเข้ามาได้เป็นหนึ่ง วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา จิตเป็นหนึ่งได้นั่นแหละวิเศษมาก จิตเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสอง พุทโธ ๆ ก็ลืมแต่ว่า มีจิตรู้อยู่อย่างนั้น นั่นแหละ ดวงแก้วดวงวิเศษ มีแค่นั้นอย่าไปเอามาก เอาหน่อย ๆ ถ้าเอามากจะคว้าน้ำเหลว อันนั้นก็จะเอา อันนี้ก็จะเอา ทรมานมันบอกว่า ถ้ายังคิดอยู่ ยังนึกอยู่ ยังปรุง ยังแต่งอยู่ จะไม่นอนให้นะ จะทำภาวนาตลอดคืน ไม่ง่วงก็ช่างมัน ถ้าง่วงก็ไป....ไม่หลับไม่นอน นี่วิธีทรมานมัน บางคราวก็ชนะมัน บางคราวก็เพลียมาก ... รู้ตาม เกิดปัญญาตาม ไม่ต้องเอาหลาย เอาแต่ลมหายใจเข้า รู้ ก็พอแล้ว"

LP-ton-3

ชุมชนเสถียรธรรมสถานรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงปู่เป็นอย่างสูงยิ่ง

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>