online-link
top-ny2017

Short Film

short-film_5

เรื่องจากกิจกรรม “ภาวนากับความรัก”
เมื่อผู้หญิงจะต้องก้าวให้ผ่านจากความผิดหวังเพราะความรักครั้งรุนแรง เธอจะใช้ธรรมเพื่อเยียวยาหัวใจตนเองด้วยการภาวนาได้อย่างไร

กำกับการแสดงโดย : อุ๊ ช่อผกา วิริยานนท์ กับบทบาทใหม่ในฐานะผู้กำกับ จากภาพยนตร์สั้น “ผู้หญิงคนนี้ไม่อยากชื่อบุญรอด”
นำแสดงโดย หมิว ลลิตา ปัญโญภาส, ตุ๊ก ชนกวนัน รักชีพ, อรุณ ภาวิไล, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ

ชมตัวอย่างภาพยนตร์

 

short-film_4

เรื่องจากโครงการเยาวชน “sos”
เมื่อเยาวชนที่มีปัญหาและพลัง มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในค่ายเยาวชน เกิดการเรียนรู้อะไรที่ทาให้เด็กได้ค้นพบตัวเอง
และผู้ใหญ่ได้เข้าถึงหัวใจเด็กอย่างแท้จริง

กำกับการแสดงโดย : นาย สรัสวดี วงสมเพ็ชร จากภาพยนตร์เรื่อง yes or no ภาค ๑ และ ๒

นำแสดงโดย : อิน บูโดกัน, มีน อภิษฐา จากภาพยนตร์ yes or no ภาค ๒

ชมตัวอย่างภาพยนตร์

 

short-film_3

เรื่องจากโครงการบวช “พุทธสาวิกา”
ตามติดชีวิตกลุ่มเด็กผู้หญิงตัวน้อย ที่ได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธองค์ถึงดินแดนพุทธภูมิ ในสถานภาพของแม่ชีน้อยในช่วงปิดเทอม

กำกับการแสดงโดย ชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา ผู้กากับโฆษณาจาก บริษัทเดอะชู๊ตกับการกากับภาพยนตร์ครั้งแรก
เล่าเรื่องโดย : พุทธสาวิกาน้อย และอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์

ชมตัวอย่างภาพยนตร์

 

Page 6 of 10

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>