online-link
top-70years

มองนอก ดูใน

lookin-lookout_075

เมื่อวันเสาร์...วันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา นอกจากเด็กๆ จำนวนมากมายจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมสนุกสนานนานาที่จัดขึ้นเพื่อพวกเขาแล้ว เสถียรธรรมสถานยังมีของขวัญอันยั่งยืนมอบให้เด็กๆ และพ่อแม่ ซึ่งไม่ได้เป็นแค่เพียงพ่อแม่ของลูก แต่เป็นพ่อแม่ของโลกด้วย ได้แก่การแถลงข่าวโครงการ 'บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน' ที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้

 

lookin-lookout_074

วันเด็ก...เด็กต้องการอะไร!

ของเล่น?กิจกรรมพิเศษที่มีเฉพาะวันเด็ก? หรือผู้ใหญ่ที่พร้อมจะสนับสนุนให้เด็กมีพื้นที่ปลอดภัยต่อการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีความสุข?...คำถามนี้เด็กคงตอบไม่ได้ แต่คนที่ตอบได้คือผู้ใหญ่ทุกคนในสังคม

เด็กทุกวันนี้ต้องเจอะเจอกับปัญหามากมายรอบด้าน โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเมื่อมองไปบนหน้าหนังสือพิมพ์ หรือโลกออนไลน์ข่าวที่พบมากและเป็นปัญหาใหญ่คือเด็กผู้หญิงที่ตบตีกันเพื่อแย่งผู้ชาย เด็กคลอดเด็ก เด็กเลี้ยงเด็ก เด็กทำแท้งเด็ก ปัญหาเหล่านี้ชวนให้สะท้อนความคิดและเกิดคำถามตามมาว่า เด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรกันอยู่

 
lookin-lookout_073

ธรรมสวัสดีปีใหม่ 2556 ปีอันผ่องใสที่ใครๆ ปรารถนา

ถ้าคุณปรารถนาสิ่งใด ขอให้คุณลงทุนกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่

ถ้าคุณปรารถนาให้ชีวิตของคุณดีขึ้น คุณต้องลงทุนกับชีวิตของคุณให้เต็มที่

ปีนี้ เรามาทำตัวของเราให้เหมือนน้ำกันดีไหม

มาเป็น น้ำใสไหลเย็น...ที่เวลาใครเอามีดมาฟันน้ำ น้ำก็ไม่มีแผล และทันทีที่ยกมีดขึ้น น้ำก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวเช่นเดิม ไม่มีแผลเป็น หมายความว่าถ้ามีใครมาติฉินนินทา ว่าร้ายป้ายสี หรือคิดไม่ดีกับคุณ สิ่งเหล่านั้นจะไม่มีอิทธิพลต่อสุขทุกข์ของคุณ เพราะสิ่งนั้น...มาแล้วก็ไป คุณไม่เต้นตาม

 
lookin-lookout_072

จากพุทธศักราช ๒๕๓๐ ถึง ๒๕๕๕ ตลอด ๒๕ ปี ของการทำงาน หรือเสี้ยวศตวรรษของเสถียรธรรมสถาน พวกเราได้รับโอกาสที่จะได้ทำงาน และผลจากการทำงานด้วยความกตัญญูต่อพระธรรม ได้ส่งผลให้พวกเรามีความเข้มแข็งในชีวิตที่เหลือทั้งร่างกายและจิตใจ

สำหรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ที่กำลังจะมาถึง ในช่วงแห่งการเฉลิมฉลองการเคลื่อนเข้ามาของปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายตั้งรับปีใหม่ด้วยการลงทุนทำเหตุด้วยความไม่ประมาท

 
ad_calendar2013

เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ ทำงานสร้างชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ เพื่อภารกิจการสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกัน

ด้วยประสบการณ์การทำงานเพื่อนำธรรมะมารับใช้สังคมกว่า ๒๕ ปีของเสถียรธรรมสถาน ทำให้เกิดการทำงานต่อยอดองค์ความรู้เป็นสถาบันการศึกษา สาวิกาสิกขาลัย เพื่อจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการบรรลุธรรมสร้างสังคมอริยะ รู้จักใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต พัฒนาฝึกฝนตนให้เข้าใจและรู้เท่าทันการภาวนาทั้ง ๔ ด้าน คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา เปลี่ยนจากการเป็นทุกข์ไปสู่การพ้นทุกข์ สามารถนำหลักพุทธธรรมไปช่วยเยียวยาสังคม โดยมีพุทธศาสตร์ทั้งการผลิตบัณฑิตที่มีจิตอาสาออกไปรับใช้สังคมในสาขาอาชีพต่างๆ การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารธรรมะกับผู้คนร่วมสมัยและการบริหารวิชาการเพื่อสังคมที่ทำให้เกิดการนำธรรมะไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งระดับปัจเจกชน องค์กรและสังคม

 

Page 2 of 19

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>