online-link
top-ny2017

มองนอก ดูใน

lookin-lookout_038

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพ 27 แห่ง อาทิ กรุงเทพมหานคร มหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย เสถียรธรรมสถาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่ ที่ท้องสนามหลวง เพื่อเชิญชวนประชาชนมาทำสิ่งดีๆ ต้อนรับศักราชใหม่ 2555 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และในโอกาสมหามงคลฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

 
lookin-lookout_037

ปีที่ผ่านมา เราท่านต่างได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ อย่างผู้ที่ได้เรียนรู้ทั้งถูกบ้างและผิดบ้าง จนที่สุดก็เห็นความถูกต้อง และประจักษ์แจ้งแก่ใจว่า โลกจะเป็นไปตามเหตุปัจจัย...

ฉะนั้น การกลับมาที่เหตุปัจจัยที่ไม่ประมาทขาดสติปัญญาก็น่าจะเป็นความรอดที่สุดของชีวิต

ถ้าเราเห็นชีวิตของเราใหม่อยู่ในทุกขณะ เราเกิดอยู่ทุกขณะ แล้วเราก็ตายอยู่ทุกขณะ อย่างไม่มีฉัน ไม่มีของฉัน ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ทำ แต่เราลงทุนในการทำอย่างไม่ประมาทขาดสติอย่างเต็มที่ สิ่งที่ทำก็คือสิ่งที่ได้ เมื่อมีการทำ คุณก็ได้ ได้อยู่ในสิ่งที่ทำนั้นเอง

 

lookin-lookout_036

จากสถานการณ์มหาอุทกภัยที่ผ่านมาทำให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างมากมาย และหนึ่งในการเรียนรู้ที่เห็นชัดเจนคือ ‘การมีหัวใจของการเป็นผู้ให้’ ทุกคนต่างลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันอย่างไม่มีเงื่อนไข ช่วยเหลือในทุกอย่างที่ทำได้ แต่ทำอย่างไรจึงจะทำให้จิตเห่งการเป็นผู้ให้นี้อยู่ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชักชวนนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศมาร่วมกันสร้างหัวใจของจิตอาสาโดยการทำโครงการ Cleaning Camp ‘สะอาดนอก สะอาดใน สะอาดใจ เพราะรู้จริง ระหว่างวันที่ 17–18 ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา โดยจะเป็นแคมป์ที่มิใช่เพียงการมากวาดถู แต่หมายถึงการปลูกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณธรรมของหัวใจโพธิสัตว์ ซึ่งรูปธรรมของเราคือการทำสวนสมุนไพรที่รับประทานได้ ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ เพราะจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา เราต่างประจักษ์แจ้งแก่ใจแล้วว่า ผู้ที่พึ่งพาตัวเองได้ ผู้นั้นจะรอด ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้เดินทางมาพร้อมสมุนไพร 1 ต้น

 

lookin-lookout_035

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 ธันวาคม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบ ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการรวมพลังของคนไทยทั้งประเทศ การถวายความจงรักภักดี ความสามัคคีปรองดอง อย่างสมพระเกียรติ และถูกต้องตามราชประเพณี โดยกำหนดให้มี 9 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ซึ่งพสกนิกรไทยได้ไปชมงานกันอย่างมากมายเป็นประวัติการณ์

 

sharesmiles_new

ลมหนาวต้นเดือนธันวาคมมาเยือนพร้อมกับความเป็นปกติของเสถียรธรรมสถาน เมื่อเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา เสถียรธรรมสถานได้เปิดนิทรรศการ “หัวใจพ่อ...หัวใจโพธิสัตว์” พร้อมกับแสงอรุณของพระอาทิตย์ที่ขึ้นมากระทบกับสายน้ำที่สว่างจนกระทั่งเกิดมิติทางจิตวิญญาณของคนไทยที่จะ “บอกรักพ่อ...บอกรักดังๆ” พระบรมสาทิสลักษณ์ที่เป็นฝีมือของอาจารย์กวง

(ธีระพันธุ์ ลอไพบูลย์) มากกว่า 10 รูปที่รายเรียงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ของเสถียรธรรมสถาน ดูงดงามเป็นพิเศษท่ามกลางลมหนาวที่มากระทบกาย และแสงสว่างที่ลอดผ่านใบไม้ลงมากระทบรูปนั้นเล่าก็ระยิบระยับจนทำให้เห็นหัวใจของลูกหลานไทยที่กำลังตั้งสัจจะกับตัวเองว่าจะออกไปเสาะหาเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เขารู้สึกประทับใจนำมาทำเป็นสารคดีภาพ ซึ่งเป็นสารคดี Unseen ในหลวงที่คนไทยรัก

 

Page 10 of 19

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>