online-link
top-70years

มองนอก ดูใน

lookin-lookout_043

รักคืออะไร

รักอย่างไร...ไม่เป็นทุกข์

คงเป็นคำถามที่ไม่มีวันหายไป ตราบใดที่คนยัง 'รัก' ที่จะ 'รัก'

รักคืออะไร

รักคือความงอกงาม

รักอย่างไร...ไม่เป็นทุกข์

รากของความรักคือความเข้าใจ

รักอย่างไม่เป็นทุกข์...คือรักอย่างมี 'ปัญญา' ไม่ใช่รักอย่างมี 'ราคะ'

และรักอย่างเป็น 'อิสระ' คือรักที่อยู่เหนือเงื่อนไขของการบังคับ

 
lookin-lookout_042

บวชพุทธสาวิกาครั้งที่ 3 กับการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์...ที่พุทธคยา

วันหนึ่ง ข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์ทางไกลจากท่านเจ้าคุณพระราชรัตนรังษี (ว.ป. วีรยุทโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ท่านอาจารย์กล่าวว่ามีความประสงค์ที่จะสนับสนุนการทำงานของสาวิกาสิกขาลัยให้เป็นอริยสาวิกา และเชิญชวนให้พวกเราสตรีที่มีความตั้งใจที่จะบวชพุทธสาวิกาในภาคฤดูร้อนปีนี้ไปบวชที่พุทธคยา โดยท่านอาจารย์จะเมตตาเป็นประธานในการบวช โดยให้ อัจฉราวดี สต็อคมันน์ และ พารณี เจียรเกียรติ ลูกศิษย์ 2 คน ซึ่งเป็นมหาบัณฑิตรุ่นที่ 1 ของสาขาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต สาวิกาสิกขาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกวิชาพระพุทธศาสนาในกองทุนของสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 สาธารณรัฐอินเดีย มาเป็นผู้ดูแลตลอดกระบวนการ

 
lookin-lookout_041

ในปี 2555 นี้ ถ้านับตามปฏิทินจีน วันที่ 23 มกราคม นับเป็นวันตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่เข้าสู่ปีมังกรทอง ซึ่งชาวจีนเชื่อว่ามังกรเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ

ฉะนั้น เนื่องในวันขึ้นปีใหม่อันเป็นสิริมงคลยิ่งของพี่น้องชาวจีน และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งอยู่ในประเทศไทย และกระจายตัวอยู่ทั่วโลก ข้าพเจ้าขอโอกาสในการอำนวยพรทุกท่านด้วยดวงจิตที่รู้ ตื่น และเบิกบานว่า...

ขอให้ปีมังกรทองนี้เป็นปีที่เราจะกลับมาระมัดระวังเหตุด้วยความไม่ประมาท

 
lookin-lookout_040

เพราะเด็กคือความหวังของแผ่นดิน ดังนั้นเจตนารมณ์ของการกำหนดให้ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ก็เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก รวมทั้งเพื่อให้เด็กตระหนักถึงบทบาทสาคัญของตนที่มีต่อแผ่นดิน โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมและเตรียมตนเองให้พร้อมเเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม วันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา งานวันเด็ก...หัวใจเด็ก...หัวใจโพธิสัตว์ ที่เสถียรธรรมสถาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กกว่า 1,000 ชีวิต ที่บรรดาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสนใจในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งหัวใจโพธิสัตว์ลงไปในหัวใจของเด็ก

 
lookin-lookout_039

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพ 27 แห่ง อาทิ กรุงเทพมหานคร มหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย เสถียรธรรมสถาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่ ที่ท้องสนามหลวง เพื่อเชิญชวนประชาชนมาทำสิ่งดีๆ ต้อนรับศักราชใหม่ 2555 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และในโอกาสมหามงคลฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

Page 9 of 19

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>