online-link
top-70years

มองนอก ดูใน

lookin-lookout_048

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ข้าพเจ้าได้นำตัวแทน 6 คนจากผู้บวชทั้งหมด 65 คน ในโครงการ 'บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์' ณ แดนพุทธภูมิ...พุทธคยา-พาราณสี-สาวัตถี-ลุมพินี-กุสินารา-ไวสาลี-ราชคฤห์-พุทธคยา (เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า, เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา, เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา, วาระก้าวย่างแห่งปัญญาสู่ปีที่ 25 ของเสถียรธรรมสถาน และ 5 ปี สาวิกาสิกขาลัย การศึกษาที่ส่งเสริมให้คนบรรลุธรรม) ระหว่างวันที่ 3-22 เมษายน พ.ศ. 2555 เข้ากราบ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ น.ธ.เอก) เจ้าคณะภาค 10 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อขอลาบวช

 
lookin-lookout_047

เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเดินทางไปในหลายประเทศ เริ่มจากการรวมตัวกันเพื่อเตรียมตัวเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้ง Global Peace Initiative of Women โดยการประชุมในครั้งนี้เราเลือกที่จะไปประชุมในเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าไลคีเปีย ประเทศเคนย่า จากนั้นก็เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากองค์การยูเนสโกได้เชิญข้าพเจ้าในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมผลงานสตรีเพื่อการเฉลิมฉลองสตรีสากลกับยูเนสโกติดต่อกันมาแล้ว 3 ปี ให้ไปเป็นองค์ปาฐกในเรื่อง 'ศักยภาพสูงสุดของผู้หญิง ในการจัดการประชุมระดับโลก 'ศักยภาพสูงสุดของผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศ (The Highest Potential of Womenfor Peace and International Understanding)'

 
lookin-lookout_046

สิบปีแห่งการทำงาน The Global Peace Initiative of Women (GPIW) ในฐานะที่เป็นนักบวชสตรีในนามแม่ชี และเป็นประธานร่วมจัด GPIW ข้าพเจ้าได้เดินทางไปในโลกนี้อย่างมากมาย เพื่อทำให้คนได้รู้จักการปลุกหัวใจของตัวเองให้ตื่นขึ้น ผ่านการพัฒนาจิตใจของมนุษย์ เพื่อความสงบ สันติของโลก

และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเพิ่งเดินทางกลับจากการประชุมที่ประเทศเคนย่า (2-7 มีนาคม 2555) โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 10 ปี ของการก่อตั้ง Global Peace Initiative of Women's ซึ่งก่อตั้งขึ้นที่ the Palais des Nations in Geneva ตั้งแต่ปี 2002 จากการสนับสนุนของอดีตเลขาธิการองค์กรสหประชาชาติ Mr. Kofi Annan.

 
lookin-lookout_045

เมื่อเสถียรธรรมสถานเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์ คือ การบวช ณ แดนพุทธภูมิ (พุทธคยา-ราชคฤห์-พาราณสี-กุสินารา-ลุมพินี) ระหว่างวันที่ 2-12 เมษายน และการบวช ณ เสถียรธรรมสถาน ระหว่างวันที่ 13-22 เมษายน 2555 ก็มีบุคคลแสดงความจำนงขอบวชจำนวนกว่า 50 คน

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผู้ขอบวชหลากหลายวัยได้มารายงานตัว แต่ละคนล้วนแล้วแต่น่าสนใจ สี่ในจำนวนทั้งหมดคือกลุ่มนิสิตสาวิกาสิกขาลัย ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท, เด็กๆ อีกหลายชีวิตที่เคยบวชพุทธสาวิกาในการบวชสองครั้งที่ผ่านมา, คุณแม่บางคนเคยพาลูกสาวมาบวช แต่ครั้งนี้ลูกสาวพาคุณแม่มาบวชด้วย ในขณะที่บางครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่ยินยอมให้ลูกสาวตัวน้อยบวชแล้วยังปวารณาตัวรับใช้พระศาสนาด้วยการติดตามไปช่วยถึงประเทศอินเดีย ฯลฯ

ข้าพเจ้าชื่นใจนักกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าในวันนั้น เพราะมันบ่งบอกถึงผลจากการทำงานหนักที่ผ่านมา 25 ปีบนก้าวย่างแห่งปัญญาของเสถียรธรรมสถาน และนี่คือตัวอย่างความตั้งใจของว่าที่นักบวชสตรีในการบวชพุทธสาวิกาในครั้งนี้

 
lookin-lookout_044

25 ปีที่ผ่านมา เราได้ใส่เมล็ดพันธุ์แห่งความรักลงไปในแผ่นดิน เติมความเข้าใจ ความศรัทธา ความกรุณา และความกตัญญูต่างปุ๋ย ก่อเกิดเป็นรากแห่งความเป็นอริยะของผู้คน ที่ไม่ว่าจะมามืด หรือมาสว่าง แต่ทุกคนสามารถที่จะเดินทางอยู่บนหนทางของอริยะ บนหนทางของปัญญา ศีล สมาธิ ที่จะทำให้เป็นอิสรชนได้อย่างเท่าเทียม ด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไข เป็นความรักที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง

 

Page 8 of 19

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>