online-link
top-ny2017

มองนอก ดูใน

photo_bkbuddha

เมื่อตอนสายของวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ผู้คนมากมายในเครื่องแต่งกายสีขาวสะอาดตา ได้มารวมตัวกัน ณ ท้องสนามหลวง ด้วยเป็นเวลาและวันอันสำคัญแห่งการอัญเชิญ พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา มาเป็นองค์ประธานในการสวดมนต์ข้าม 26 ศตวรรษ เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ ในคืนวันวิสาขบูชา 4 มิถุนายน

และท่ามกลางความระอุร้อนของอากาศในเวลา 10.30 น.

ทันที...ที่เสียงขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าดังขึ้นพร้อมๆ กับพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในพิธี ณ ท้องสนามหลวง ร่วมกันสวดสรรเสริญพุทธคุณ...

ทันใดนั้น...ปาฏิหาริย์ก็ปรากฏแก่สายตา !

พระอาทิตย์ที่ส่องแสงร้อนแรงก็ส่งรัศมีทรงกลดขึ้นในฉับพลัน

ถือเป็นปาฏิหาริย์ที่ทำให้ผู้คนตื่นขึ้นในการทำงานปลุกหัวใจมนุษยชาติ

งานศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัว

อัศจรรย์แห่งพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ครั้งนี้ ทำให้เห็นว่าสังคมเปลี่ยนได้ ถ้าคนในสังคมมีสติปัญญาอารักขาจิต มีหัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์ ด้วยการฝึกตนให้มีความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตอย่างมีกายกรรม วจีกรรม ด้วยมโนกรรมที่สุจริต...

ปาฏิหาริย์ที่แท้จริงจึงคือการเปลี่ยนแปลงภายในตน

จากศรัทธา...สู่ศรัทธาที่มีปัญญาเคียงคู่กัน

จากพระพุทธรูปองค์ดำนาลันทา ณ มหาวิทยาลัยนาลันทา พุทธภูมิ...สู่พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ณ สุวรรณภูมิ พระพุทธรูปองค์ดำจึงมีความหมายถึงปัญญาและพลังแห่งการเยียวยา เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจของมหาวิทยาลัยนาลันทา และเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวที่รอดจากการถูกทำลาย พร้อมกับผู้ที่หลบอยู่หลังองค์ดำก็รอดจากการถูกทำร้ายด้วย...

การเกิดขึ้นของพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงเป็นนิมิตหมายในการนำพาสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสังคมแห่งปัญญา และเยียวยาสังคมให้เกิดความปรองดอง อยู่เย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมสร้างปาฏิหาริย์แห่งการตื่นด้วยการ 'สวดมนต์ข้าม 26 ศตวรรษ' ร่วมเป็นหนึ่งในนับล้านคลื่นเสียงที่สวดพุทธคุณ 2600 จบ เฉลิมฉลองพุทธชยันตีตามพุทธประสงค์ด้วยการปฏิบัติบูชา ปลุกหัวใจมนุษยชาติ ให้พัฒนาเป็นหัวใจแม่และหัวใจโพธิสัตว์ เพื่อนำไปสู่การให้อภัยอย่างลึกซื้ง สร้างความปรองดอง อยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันของคนในสังคม โดยพุทธศาสนิกชนจาก 5 ทวีป 15 ประเทศทั่วโลก และ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย สวดมนต์พร้อมกันผ่านการถ่ายทอดสดจากท้องสนามหลวง ในวันที่ 4 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่ เวลา 22.30 น. เป็นต้นไป

และหลังจากเป็นประธานการสวดมนต์ข้ามศตวรรรษแล้ว ในวันที่ 5 มิถุนายน จะอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการถาวร ณ เสถียรธรรมสถาน หน้าอาคารสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการบรรลุธรรมและเยียวยาสังคม เพื่อสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน

ธรรมสวัสดี

 

activity_027

เมื่อครั้งพุทธกาล...หลังการตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 วิสาขบูชานักขัตฤกษ์...พุทธกิจ ตลอด 45 พรรษาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพื่อสร้างธรรมทายาท ให้เกิด พุทธสาวก พุทธสาวิกา ที่แตกฉาน และจะทำงานตาม พุทธประสงค์ คือการพัฒนาชีวิตให้สงบเย็น และไม่ละเลยการเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง เพื่อมวลมนุษยชาติอย่างไม่เลือกปฏิบัติ

บัดนี้ พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระองค์ พุทธศาสนิกชน กำลังทำอะไรกันอยู่...นี่เป็นคำถามที่ชาวพุทธควรถามตัวเอง และหาคำตอบให้ได้...ก่อนที่จะสาย...เกินไป

พุทธศักราช 2555...ปีแห่งพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า... ในค่ำคืนของวันวิสาขบูชานักขัตฤกษ์ 4 มิถุนายน ขอเชิญ ปฏิบัติบูชาครั้งประวัติศาสตร์ สวดมนต์ข้าม 26 ศตวรรษ พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ ด้วยการร่วมสวดพุทธคุณ 2600 จบ โดยมี พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา เป็นประธาน เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี พร้อมกับพุทธศาสนิกชนจาก 5 ทวีป 15 ประเทศทั่วโลก อย่างพร้อมเพรียงกัน ผ่านการถ่ายทอดสดจากท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร และอีก 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย ณ สถานที่ที่แต่ละจังหวัดจัดไว้ ตั้งแต่เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป

หลายคนอาจสงสัยว่า...พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา คืออะไร...ทำไมต้อง พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา

ณ แดนพุทธภูมิ เมื่อกว่า 1,000 ปีผ่าน...พระพุทธรูปองค์ดำ นาลันทา พระเกตุทรงบัวตูม ปางนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ชี้แม่พระธรณีเป็นพยาน แกะสลักด้วยหินดำ หน้าตักกว้าง 60 นิ้ว สูงนับจากพระเพลาถึงยอดพระเกตุ 69 นิ้วฟุต ประดิษฐานอยู่ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ในบันทึกของปิลาซิงกล่าวว่า สร้างเมื่อสมัยพระเจ้าเทวาปาล คือระหว่าง พ.ศ.1353-1393 เมื่อ พ.ศ.1766 พวกต่างศาสนาได้ใช้วิธีเผยแผ่ศาสนาโดยใช้กำลังอาวุธ ถ้าใครไม่นับถือศาสนาของตนจะต้องถูกทำร้าย โดยเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ถือว่าเป็นศัตรูตัวสำคัญ จะต้องถูกทำลาย ไม่ว่าจะเป็นคนหรือทรัพย์สมบัติในพระพุทธศาสนา ในบันทึกของท่านตารนาท ธรรมสวามินปราชญ์ ได้เขียนไว้และเล่าต่อกันมาว่าเมื่อกองกำลังติดอาวุธบุกมาถึงมหาวิทยาลัยสงฆ์นาลันทา ทั้งพระนักศึกษาและพระคณาจารย์พร้อมด้วยชาวพุทธพากันไปหลบภัยอยู่หลังพระพุทธรูปองค์ดำ ด้วยอภินิหารแห่งพระพุทธรูปองค์ดำทำให้กองกำลังต่างศาสนาไม่สามารถมองเห็นชาวพุทธเหล่านั้นได้ เมื่อกองทัพต่างศาสนายกทัพกลับไปแล้ว ผู้ที่หลบซ่อนอยู่ก็พากันออกมาจากที่ซ่อน ทำการสำรวจข้าวของที่ยังหลงเหลืออยู่ รวบรวมเท่าที่จะหาได้เพื่อฟื้นฟูบูรณะ กระทั่งอังกฤษเข้ายึดครองอินเดีย มีบันทึกกล่าวไว้ว่า ชาวอังกฤษเข้าไปค้นหาปูชนียวัตถุ และได้พระพุทธรูปมากมายหลายองค์ จึงส่งเข้าไปรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ประเทศอังกฤษและบูรณะมหาวิทยาลัยสงฆ์นาลันทา พระพุทธรูปองค์ดำ นาลันทา เป็นพระพุทธรูปองค์เดียวเท่านั้น ที่เหลือรอดจากการถูกทำลายของต่างศาสนา และไม่ถูกอังกฤษยึดไป ทั้งยังเล่าต่อๆ กันมาว่า ทุกครั้งที่มีการโยกย้ายไปจากที่ที่ประดิษฐานเดิมก็มักเกิดเหตุอาเพทที่ไม่คาดฝันเสมอ เช่น ฝนตกอย่างหนักเกิดฟ้าผ่าอย่างรุนแรงเป็นต้น เป็นเหตุให้การโยกย้ายองค์พระไม่สำเร็จได้ และชาวบ้านจึงเป็นผู้ดูแลรักษาหลวงพ่อดำไว้ หากเกิดเจ็บป่วยก็จะนำน้ำมันมาลูบองค์พระแล้วอธิษฐานขอให้พระพุทธรูปองค์ดำรักษาโรคต่างๆ ก็เป็นมหัศจรรย์ว่าโรคต่างๆ ได้ถูกรักษาด้วยพลังความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระ

ณ แดนสุวรรณภูมิ ในปีพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้...พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา พระเกตุทรงบัวตูม ปางนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ชี้แม่พระธรณีเป็นพยาน แกะสลักจากหินแกรนิตสีดำบ่อเดียวกันจากทวีปแอฟริกา สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2555) หลังจากเป็นพระประธานในการสวดมนต์ข้าม 26 ศตวรรษ จากท้องสนามหลวงจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่เสถียรธรรมสถาน เพื่อเป็นพระประธานของสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการบรรลุธรรมและเยียวยาสังคม เพื่อสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน...

จากศรัทธา...สู่ศรัทธา...จาการเยียวยาคน...สู่การเยียวยาสังคม...จากพระพุทธรูปองค์ดำ ณ มหาวิทยาลัยนาลันทา...สู่พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา...พระผู้เป็นเลิศแห่งการเยียวยา ณ สาวิกาสิกขาลัย

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมอัญเชิญ พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา...พระผู้เป็นเลิศแห่งการเยียวยา สู่ท้องสนามหลวง ในวันพฤหัสที่ 24 พฤษภาคม เวลา 10:00 น และรายละเอียดติดตามได้ใน นิตยสาร'ธรรมสวัสดี' ฉบับเดือนมิถุนายน

ธรรมสวัสดี

ขอเชิญปฏิบัติบูชา ร่วมเป็นหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 'พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้' ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2555 ในบรรยากาศของนิทรรศการ 'พุทธชยันตี' ณ เสถียรธรรมสถาน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-519-1119

 
lookin-lookout_051

*บริษัท โอสถสภา จำกัด นำโดย คุณสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร ร่วมสนับสนุนการทำงานของเยาวชนคนหนุ่มสาวในงาน 'SOS 10 เด็กอวดดี...สร้างสถานีโทรทัศน์'

ระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน ที่ผ่านมา เสถียรธรรมสถานเป็นที่รวมตัวของเยาวชนรักดีที่มาร่วมตัวกันในค่าย 'SOS 10 เด็กอวดดี...สร้างสถานีโทรทัศน์' ซึ่งเป็นค่ายที่ประกาศเจตนารมณ์ของเหล่าเยาวชนว่า สถานีโทรทัศน์แห่งนี้จะถูกสร้างด้วยมือของเด็ก เพื่อเด็ก และเป็นสถานีโทรทัศน์ที่จะสร้างปาฏิหาริย์แห่งการตื่นให้กับสังคม โดยเริ่มจากเปลี่ยนตน...เปลี่ยนคน...เปลี่ยนโลก โดยใช้สื่อเป็นการนำเสนอแนวคิดใหม่เพื่อให้ธรรมะที่เหมาะกับคนในทุกช่วงวัยถูกเผยแพร่ออกไปในสังคมผ่าน SOS TV สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ของคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจของการตื่นรู้ ทั้งนี้ เด็กๆ คงจะนำความดีที่มีออกมาอวดกันไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากครูต้นน้ำ...ผู้ใหญ่ใจดีมืออาชีพที่เข้ามาสอนกระบวนการผลิตสื่อและการสร้างสถานีโทรทัศน์ให้กับเยาวชน

 
lookin-lookout_050

ทำไม...ต้องตาราอวอร์ด ! ตาราอวอร์ดเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่เสถียรธรรมสถานต้องการสื่อให้สังคมเห็นว่า คนผลิตสื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะสร้างปาฏิหาริย์แห่งการตื่นให้สังคมได้ ถ้ามีคุณธรรมของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์อยู่ในการทำงาน คือการทำงานอย่างไม่มีความถือตัวอวดดี, ไม่มีความโง่เขลา, ไม่มีความอาฆาตพยาบาททั้งปวง, ไม่มีความอิจฉาริษยา, ไม่มีความคิดเห็นที่ผิด, ไม่มีความโลภ, ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น, ไม่มีความยึดติด ความเคลือบแคลงสงสัยทั้งปวง

ถ้าคนผลิตสื่อทำงานโดยมีหลักในการทำงานเช่นนี้ สื่อที่ผลิตออกมาก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้น ผู้ที่ผลิตสื่อเช่นนี้ได้จึงสมควรได้รับรางวัลที่มีสัญลักษณ์ของมือที่หมายถึงการเป็นผู้ให้ โดยมีองค์อารยตารามหาโพธิสัตว์ประดับอยู่ และจากแนวความคิดนี้ เมื่อมีการจัดประกวด ธรรมโฆษณาตาราอวอร์ด จึงมีผู้สนใจร่วมส่งผลงานมากมายกว่าร้อยผลงาน และในวันที่ 22 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา บรรดาผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนหลายร้อยคนได้มาร่วมงานเทศกาล 'ธรรมโฆษณาตาราอวอร์ด'

เมื่อย่างก้าวเข้าสู่บริเวณสถานที่จัดงาน บรรยากาศนั้นแตกต่างไปจากงานแจกรางวัลทั่วๆ ไป เพราะเป็นบรรยากาศที่สงบงามท่ามกลางแมกไม้ที่เขียวขจีของเสถียรธรรมสถาน พิธีเปิดมีพุทธสาวิกาน้อยในโครงการ บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์ ได้นำทุกคนในงานภาวนาด้วยบทเพลง 'ดั่งดอกไม้บาน' จากนั้นเสียงสวดมนต์ อะระหังสัมมา สัมพุทธโธภะคะวา...ก็ดังก้องไปทั่วทั้งบริเวณ จากนั้นข้าพเจ้าได้อัญเชิญองค์อารยตารามหาโพธิสัตว์เข้าสู่งาน โดยมีพุทธสาวิกาน้อย 3 ท่านเป็นผู้อัญเชิญรางวัลทั้ง 3 ระดับ อันได้แก่ ระดับประชาชนทั่วไป รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ระดับอุดมศึกษา รับถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ระดับมัธยมศึกษา รับถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ก้าวตามมาอย่างสงบและงดงาม

เมื่อมีการฉายผลงานที่เข้ารอบในแต่ละรุ่นแล้ว คณะกรรมการตัดสินการประกวดทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล กรรมการฝ่ายต่างประเทศสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่ม เดอะลีโอเบอร์เนทท์ ประเทศไทย คุณชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา เดอะชู้ด โปรดักชั่นเฮ้าส์ และ คุณช่อผกา วิริยานนท์ ผู้กำกับหนังสั้น บริษัท เอยู คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้แสดงความคิดเห็นในผลงานแต่ละชิ้นไว้อย่างน่าสนใจ โดยคณะกรรมการมีความเห็นร่วมกันว่า ผลงานชนะเลิศทั้งหมดเป็นผลงานที่ทำให้เห็นวิธีการทำงานที่ใช้งบประมาณน้อย แต่ใช้ความคิดและแนวคิดที่น่าสนใจ มีการนำเสนอสื่อแนวคิดใหม่ที่ผลิตสื่อเพื่อให้คนคิดดี พูดดี และทำดี เพื่อคนอื่น มิใช่เพื่อตนเอง ซึ่งงานที่ชนะเลิศในแต่ละระดับมีความน่าสนใจทั้งแนวคิดและสถานภาพ และทั้ง 3 ระดับมีผู้ชนะเลิศดังนี้

ระดับประชาชนทั่วไป ได้แก่ คุณพัศรวินทน์ กุลสมบูรณ์ ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ทีมเยาวชนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย คุณชินวัฒน์ ธนติพุกนนท์ คุณกริชศิวา เชยชม คุณตรัย ภูอภิรมย์ คุณทรงวุฒิ มาโนชญังกูร คุณพลวัต คัณฑานัน และ ระดับมัธยมศึกษา ทีมสามเณรเยาวชนที่มาจากวัดหนองน้ำขุ่น

ทุกทีมต่างสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามในการสร้างสรรค์ผลงานที่มองเห็นว่าหากทำงานด้วยความรักของ 'หัวใจผู้หญิง...หัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์' ก็จะเป็นการทำงานตามพุทธประสงค์ คือ 'สงบเย็นและเป็นประโยชน์' ทำให้เราเป็น อริยวัฑฒิ คือหลักความเจริญอย่างอริยะ การทำงานทุกงานแม้กระทั่งการผลิตสื่อก็จะทำให้เราเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา 5 ประการ ได้แก่ ศรัทธา คือความเชื่อ ความมั่นใจในพระรัตนตรัย ศีล คือความประพฤติดี มีวินัย เลี้ยงชีพสุจริต สุตะ คือการเล่าเรียนสดับฟัง ศึกษาหาความรู้ จาคะ คือการเผื่อแผ่ เสียสละ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจช่วยเหลือ ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังและร่วมมือ ไม่คับแคบเอาแต่ตัว ปัญญา คือความรอบรู้ รู้คิด รู้พิจารณา เข้าใจเหตุผล รู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริง

ทั้งหมดนี้เป็นการทำให้เราทุกคนปฏิบัติตน ถวายตนแด่พระพุทธเจ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะเป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีในความหมายของชาวพุทธอย่างแท้จริง

ธรรมสวัสดี

 
lookin-lookout_049

*พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ น.ธ.เอก) เจ้าคณะภาค ๑๐ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ได้เมตตามาเยี่ยมเยียนเหล่าพุทธสาวิกา ที่เสถียรธรรมสถาน


เสถียรธรรมสถาน...จากวันแรกของการทำงาน...จวบจนวันที่เสี้ยวศตวรรษแห่งการทำงานผ่านพ้น ชุมชนแห่งธรรมแห่งนี้มิเคยร้างไร้ซึ่งความเมตตา ดังเช่นโครงการ 'บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์' ที่ผ่านมา ครูบาอาจารย์...พระสงฆ์ผู้เป็นดั่งพี่ ได้ให้โอกาส ได้แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนเสถียรธรรมสถาน และได้ให้กำลังใจอยู่เนืองนิตย์ ด้วยจิตที่มีเมตตาเต็มปี่ยม...

 

Page 7 of 19

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>