online-link
top-70years

มองนอก ดูใน

lookin-lookout_067

พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พวกเราชาวพุทธทั่วโลกได้สร้างวิถีชีวิตที่เดินอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นตามคำสอนของพระพุทธองค์แล้วหรือยัง...คือคำถามที่พวกเราชาวพุทธต้องค้นหาคำตอบให้กับตนเอง และเมื่อเวลาผ่านมา 2600 ปี พระพุทธองค์ทรงแสดงคำตอบให้เราเห็นจริงว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคได้ นั่นหมายความว่า ถ้าคนทุกวัยถูกปลุกหัวใจให้ตื่นเพื่อทำหน้าที่ของตนอย่างมีความเคารพหัวใจของกันและกัน โดยมีวจีกรรมที่สื่อสารต่อกันแล้วทำให้เกิดกายกรรมที่มีกำลังของจิตที่ไม่ขุ่นมัวนำไปสู่การมีมโนกรรมที่สุจริต ทำหน้าที่อย่างเคารพและเกื้อกูลกัน โดยใช้หลักสาราณียธรรม 6 ที่พระพุทธองค์ทรงมอบให้เป็นมรดกสำคัญในการสร้างสังคมของ อริยชน ธรรมทั้ง 6 ข้อนี้เป็นธรรมที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และเมื่อกุญแจสำคัญของการสร้างอริยธรรมคือการปลุกหัวใจ เราจะปลุกหัวใจคนได้อย่างไร...คำถามนี้มีคำตอบ

 
lookin-lookout_065

งาน 'ธรรมอลังการ เพลงวันวานในบ้านหลังนี้ เพื่อสาวิกาสิกขาลัย' เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา จบลงด้วยดี ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งต่อการทำงานของอาสาสมัครทุกคน ทั้งคนที่อยู่บนเวที และคนที่อยู่ข้างล่าง งานอาสาสมัครของเรานั้น เราย้ำกันเสมอว่าเป็นการทำเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลส นับเป็นความสุขยิ่งที่เราได้เห็นพัฒนาการและการเดินทางไปด้วยกันด้วยดีอย่างเคารพหัวใจของกันและกัน ในความเป็นจริงทุกคนเป็นอาสาสมัคร...เราต่างเป็นอาสาสมัครของโลก บทเพลงที่ทุกคนร้องกันคนละเพลง ครึ่งเพลง แล้วทำให้คนหลายคนมีความสุข รู้หรือไม่ว่าความสุขนั้นได้กลายเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขา นั่นหมายความว่าทุกคนกำลังสร้างบารมีร่วมกัน

 
lookin-lookout_064

ด้วยปีนี้เป็นปีครบรอบ 100 ปีของ ท่านโตโมจิ อิโต ภริยาผู้ก่อตั้งพุทธบริษัทชินเนียวเอ็น จึงเฉลิมฉลองด้วยการจัดการประชุมศาสนาโลก เรื่องพลังของพิธีกรรมและการสวดมนต์ 'The Power of the Rite and the Prayer' ณ วัดโอเกน หนึ่งในวัดของพุทธบริษัทชินเนียวเอ็น เมืองทาชิกาว่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2555ที่ผ่านมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของการทำสมาธิภาวนาของแต่ละศาสนาและขนมธรรมเนียมประเพณี เป็นการร่วมจัดระหว่างพุทธบริษัทชินเนียวเอ็นกับ GPIW (Global Peace Initiative of Women) ผู้นำจากหลากนิกายหลายศาสนา เช่น คริสเตียน ฮินดู ซูฟี พุทธศาสนา ชนเผ่าในแอฟริกา จำนวนเกือบร้อยท่านได้รับเชิญให้เข้าประชุม และเข้าร่วมพิธีประทีปอันศักดิ์สิทธิ์ หรือ ไซโช โฮมะ (The Religious Fire Rite of Saisho Homa) ท่านมิโนรุ ชิตะระ ประธานฝ่ายต่างประเทศ ผู้แทนจากพุทธบริษัทชินเนียวเอ็นกล่าวในพิธีเปิดการประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน มีสาระตอนหนึ่งว่า

 
lookin-lookout_063

พระอารยตารามหาโพธิสัตว์คือมหาโพธิสัตว์ที่ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือ หากเราใช้คุณธรรมขององค์อารยตารามหาโพธิสัตว์มาอาบรดใจ คุณจะเป็นหนึ่งที่พบปาฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลง

เชิญร่วมเป็นหนึ่งในปาฏิหาริย์ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยการร่วมบุญมหากุศลสนับสนุนการทำงาน 25 ปี ของเสถียรธรรมสถาน และนำคุณธรรมของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์มาอาบรดใจ...บูชาองค์อารยตารามหาโพธิสัตว์...ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรัก...ผู้ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีที่มีการกระทำด้วยจิตที่หลุดพ้น...ผู้ทรงมีความกรุณาและปัญญาพร้อมที่จะช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว...ผู้ทรงได้รับการบูชาอย่างยิ่งในเรื่องความสามารถเอาชนะสถานการณ์ที่ยากลำบาก

 
lookin-lookout_062

๒๕ ปี หรือ ๓๐๐ เดือน หรือกว่าหนึ่งแสนเก้าพันวันของเสถียรธรรมสถาน ปฏิเสธไม่ได้ว่าท่ามกลางความสำเร็จของเรามาจากการลงแขก ลงขัน ลงทุนร่วมกันของบรรดาอาสาสมัครของเราทุกคน

ระหว่างทางของเสี้ยวศตวรรษที่ผ่านมา...เราพบบทเรียนอันมีค่ามากมาย

และหนึ่งในหลายๆ บทเรียนนั้นก็คือ...ทำงานทุกอย่างด้วยความสุข โดยไม่รอให้งานเสร็จแล้วจึงสุข

 

Page 4 of 19

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>