online-link
top-ny2017

ล่องใต้...เยียวยาด้วยหัวใจ

lookin-lookout_078

เป็นเวลากว่าครึ่งเดือนแล้วที่ พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา เคลื่อนสู่ภาคใต้ ตามกำหนดการคือตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม เริ่มตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในทุกจังหวัด ข้าพเจ้าได้มีโอกาสบรรยายธรรมเกี่ยวกับการภาวนากับการเยียวยา พร้อมให้กำลังใจแก่คณะแพทย์ พยาบาล ในโรงพยาบาลต่างๆ ด้วยว่าแพทย์และพยาบาลต่างทำงานอย่างหนักด้วยความเสียสละ ความเหน็ดเหนื่อย และความเครียด เพื่อให้มีพลังที่จะก้าวต่อไปท่ามกลางปัญหามากมายที่รุมเร้า รวมทั้งบรรดาญาติๆ ของผู้ป่วยเองที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระหว่างการรักษาเท่าไรนัก ก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการเยียวยาและนำไปใช้ประโยชน์

และเมื่อบ่ายวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบุญญสิทธิ์ เลขะกุล โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ข้าพเจ้าได้บรรยายธรรมเรื่อง เยียวยาด้วยหัวใจ แก่คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ประชาชน รวมทั้งผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยมี นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และ นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมครั้งนี้ด้วย

ปกติของการบรรยายธรรมตามโรงพยาบาลของจังหวัดต่างๆ ที่ผ่านมาทั่วประเทศ จะมีการประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลนั้นๆ เพื่อเชิญชวนให้แพทย์ พยาบาล ตลอดจนประชาชนที่สนใจมาร่วมฟังด้วย แต่การบรรยายธรรมที่โรงพยาบาลยะลาต่างไป ไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรม คือไม่มีป้ายเชิญ ไม่มีเสียงชวน ทว่าในบ่ายวันนั้นกลับมีคนเข้าฟังการบรรยายธรรมกว่า 500 คน เรียกได้ว่าเต็มจนล้นห้องประชุมด้วยการบอกต่อกันปากต่อปาก

ขณะที่ข้าพเจ้าบรรยายธรรมที่โรงพยาบาลยะลา พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ข้าพเจ้าขออภัยผู้ที่อยู่ในห้องประชุมที่ไม่สามารถเคลื่อน พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา มาให้ทุกคนได้สักการะ เนื่องจากประสบปัญหาไม่มีคนขับรถคันที่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา หัวหน้าพยาบาลของโรงพยาบาลยะลา บอกกับข้าพเจ้าทันทีว่า

"ถ้าเขาไม่กล้าเข้ามา ดิฉันจะหาคนจากยะลาไปขับ แต่ถ้าไม่มีคนจากยะลาไปขับ ดิฉันจะขับเอง"

หลังอาหารเพล ข้าพเจ้าสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งพยายามเข้ามาขอถ่ายรูป โดยบอกว่าเมื่อได้รับสารจากการบอกต่อว่าข้าพเจ้าจะมาบรรยายธรรมที่โรงพยาบาลนี้ เธอก็รอคอยที่จะมาพบข้าพเจ้าและเล่าให้ฟังว่า เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูก ๓ คน และเคยเห็นคุณแม่ เมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว ได้ฟังธรรมะของคุณแม่ในรายการ 'บ้านเลขที่ ๕' เธอเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายและกลับใจได้ และวันนี้เธอพูดว่า "ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาย ควรอยู่ตอบแทนแผ่นดินที่ให้เราเกิด"

ทั้งสองกรณีนี้เป็นตัวอย่างได้ดีให้กับคำกล่าวที่ว่า หัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ : โลกเคลื่อนไปด้วยหัวใจโพธิสัตว์

ในขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวในที่ประชุมว่า

"หากไม่มีผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นี่เกิดกลียุคไปแล้ว"

และที่โรงพยาบาลยะลา ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสพบและสนทนากับผู้ป่วยหลายรายพร้อมกับญาติๆ ที่มาเฝ้า คณะแพทย์และพยาบาลมีหน้าที่ดูแลกาย แต่ใจของผู้ป่วยนั้นอยู่ในมือของครอบครัว เพราะครอบครัวคือหัวใจสำคัญของการเยียวยา กำลังใจจากครอบครัวมีผลโดยตรงกับผู้ป่วย ดังนั้นการเยียวยาจึงเป็นงานหลักที่ข้าพเจ้าให้ความสำคัญตลอดมา...และตลอดไป

และแน่นอนว่า...ในทุกที่...ที่ต้องการการเยียวยา

"ในทุกปัญหาของชีวิตมีความสำเร็จของเรา หากเราไม่ถอดใจไปกับเรื่องนั้นเสียก่อน ชีวิตคือรางวัล แต่เราต้องลงทุน เราต้องเป็นพี่น้องกันให้เร็ว ระวังได้...แต่อย่าระแวง เพราะระวังเป็นกุศล ระแวงเป็นอกุศล"

ธรรมสวัสดี

ขอเชิญเด็กหญิงอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ที่สนใจการบวชพุทธสาวิกา แดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.-11 เม.ย. 56 และสุวรรณภูมิ ณ เสถียรธรรมสถาน ระหว่างวันที่ 12-22 เม.ย. 56 สมัครด้วยตัวเองที่ เสถียรธรรมสถาน ในเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐๒-๕๑๙-๑๑๑๙, ๐๘๔-๕๕๗-๕๑๒๓, ๐๘๔-๑๓๑-๖๔๒๓

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>